เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


วันนี้เปีนวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของเรา ที่เราได้ใช้ชีวิตแสวงหาหนทางพระนิพพานเช่นเดียวกับบัณฑิตในกาลก่อน มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้น ท่านได้ดำเนินชีวิตอย่างนี้ แสวงหาหนทางของพระนิพพาน
...อ่านต่อ
จริงๆแล้วในสมัยพุทธกาล ชายสามโบสถ์ หมายถึงคนที่เปลี่ยนศาสนา ๓ ครั้ง เช่น ตอนนี้เป็นพุทธอีกพักหนึ่งเป็นพราหมณ์ อีกสักพักไปบวชเป็นชีปะขาว
...อ่านต่อ
กายหยุด ใจหยุด ใจหยุด กายผุด จะพบ "มหัศจรรย์แห่งหยุด" เมื่อใจหลุดเข้าสู่กลาง
...อ่านต่อ
ภุมมเทวามีหลายพวก แต่ที่ศาลตี่จู่เอี๊ยนี้ ซึ่งตั้งกันตามประเพณี เพราะเชื่อว่ามี แต่บางที่ก็ไม่มี ภุมมเทวาอยู่ที่ศาลก็คือ พวกผีบ้าน ผีเรือน
...อ่านต่อ
หยุดเป็นตัวสำเร็จ อยากเป็นตัวไม่สำเร็จ หยุดเป็นตัวทำให้ง่าย อยากทำให้ยาก
...อ่านต่อ
ประเทศชาติ ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
...อ่านต่อ
คุณยายอาจารย''มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านได้รู้เรื่องราว เกี่ยวกับชีวิตของตัวท่านเอง รู้เรื่องบุญเรื่องบาป รู้ถึงว่าการกระทำทุกอย่าง ล้วนแต่มีผลที่จะติดตามตัวไปในภพเบื้องหน้า
...อ่านต่อ
ก่อนอื่นเรามาดูทรรศนะของพระพุทธศาสนาในเรื่องการกำเนิดจักรวาล โลกมนุษย์ และสรรพสิ่งกันก่อน จักรวาล ของเรานั้นได้เกิดขึ้นและถูกทำลายลงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน
...อ่านต่อ
มือเลอะล้างที่มือ เท้าเลอะล้างที่เท้า ใจเลอะไม่ล้างที่ใจแล้วจะ ล้างที่ตรงไหน
...อ่านต่อ
การทำทานกับการไม่ทำทาน หรือการให้กับการไม่ให้ มีผลแตกต่างกันอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านตร้สถึงเรื่องของพระราชธิดาของพระเจ้าปเสนทิโกศล
...อ่านต่อ
ประสบการณ์มาก ไม่แน่ว่าเป็นประสบการณ์ดี
...อ่านต่อ
ถ้าคุณโยมอยากเกิดเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า ไม่อยากตกนรก ก็ต้องรักษาศีล ๕ ให้เคร่งครัด เป็นการปิดนรกไว้ก่อน แล้วถางทางไปสวรรค์
...อ่านต่อ
ใจที่ไม่หยุดนิ่ง ย่อมคับแคบ เฉื่อยแฉะ ฉุนเฉียว
...อ่านต่อ
งานที่แท้จริง คือการหยุดนิ่ง ดิ่งเข้ากลาง ดีที่สุด คือใจหยุด ที่กลางกาย
...อ่านต่อ
เนื่องจากไม่ได้อธิษฐานล้อมคอกไว้ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็มักจะพลัดไปเกิดนอกบุญเขตของพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นทร้พย์ที่ได้มามันก็ไม่มีประโยชน์
...อ่านต่อ
หยุดใจได้ จากหน้านิ่ว กลายเป็นหน้านวล หยุดใจได้ ทุกอย่างง่ายหมด
...อ่านต่อ
การที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้นั้นต้องมีบุญมากๆต้องทำที่สุดแห่งบุญ ไม่ว่าจะเป็นบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการก็ดี ๑๐ ประการ ก็ดี บารมี๓๐ ทัศก็ดี ต้องสร้างอย่างอุกฤษฏ์เป็นที่สุดของทุกบารมี
...อ่านต่อ
คนเราไม่ต้องฆ่า ถึงเวลามันก็ตายอยู่แล้ว อย่าไปเสียเวลาคิดฆ่าตัวตายให้โง่อยู่เลย อย่างไรๆมันตายแน่ๆ แต่ว่าก่อนตายนั่นน่ะ เราควร ศึกษารับรู้ความจริงของโลกเสียก่อน
...อ่านต่อ
รถที่หยุดไม่ได้ย่อมอันตราย ใจที่หยุดไม่ได้ย่อมวุ่นวาย
...อ่านต่อ
การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น แค่ทำให้ความรู้สึกดีขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น ถ้าหากยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมๆอยู่
...อ่านต่อ
อย่าเป็นทุกข์เพราะไม่ได้สมใจอยาก อย่าลำบากกายและใจเพิ่มไปหนอ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร