เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


การไปสู่อายตนนิพพานเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของตัวเรา ยิ่งกว่าการที่ เราได้เกิดเป็นพระเจ้าจ้กรพรรดิเสียอีก
...อ่านต่อ
ด้วยรักและรักมั่น จึงฝ่าฟันด้วยมั่นคง ด้วยใจและใจจง จึงมุ่งตรงสู่ภายใน
...อ่านต่อ
ไม่จำเป็นต้องนั่งแข่งกับใครเขา ให้นั่งเอาเท่าที่เราจะนิ่งไหว
...อ่านต่อ
ลูกสาวคนที่สอง เคยติดเกมคอมพวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ถึงขนาดว่า ทั้งวันเห็นแต่เกม กินข้าวก็นึกถึงแต่เกม ปัจจุบันเขาไม่ติดแล้ว
...อ่านต่อ
บาป ยิ่งเจ้าชู้มากเท่าไร ยิ่งบาป ถึงแม้ว่าไม่ได้ยุ่งกับใคร แต่วันๆนึกถึงแต่หน้าคนนั้นคนนี้โผล่ขึ้นมา อู๊ย...แม่นั่นก็สวย แม่นี่ก็ยิ้มหวาน
...อ่านต่อ
เป้าหมายต้องคงไว้ แม้ดวงใจจะอ่อนล้า พักไว้ในอุรา แล้วก้าวหน้าเดินต่อไป
...อ่านต่อ
เมื่อมีการปฏิสนธิวิญญาณมาลงรอบเดือนหยุด ก็ถือว่ามีกำหนดชีวิตแล้ว ถ้าเด็กมีอายุในครรภ์สั้นจะบาปน้อยกว่าเพราะใช้ความพยายามในการฆ่าน้อยกว่าเด็กที่โตขึ้นมาแล้ว
...อ่านต่อ
ชีวีมีค่าล้ำ สุขด้วยธรรมสุขด้วยใจ เป้าหมายของเราไซร์ ฝันให้ไกลไปถึงได้
...อ่านต่อ
การเลี้ยงนกไว้ในกรงก็เป็นการทรมานสัตว์อยางหนึ่ง ที่ทำให้นกขาดอิสรภาพ วิบากกรรมนั้นจะทำให้เราจะต้องไปเกิดในยุคสมัยที่สงคราม
...อ่านต่อ
คนรักษาศีลคือคนที่มีความตั้งใจที่จะควบคุมกาย ควบคุมวาจาไม่ให้ทำเดือดร้อนให้กับทั้งตนเองและผู้อื่น
...อ่านต่อ
หนทางที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่หนทางกันดาร แต่หนทางที่น่ากลัวที่สุด คือ หนทางในวัฏฏสงสาร
...อ่านต่อ
เห็นอะไร ก็ถือว่าไม่ได้เห็น ถ้าไม่เห็นธรรมกาย เป็นอะไร ก็ถือว่าไม่ได้เป็น ถ้าไม่ได้เป็นธรรมกาย
...อ่านต่อ
เมื่อจิตของเรายิ่งบริสุทธิ์เท่าไร เราก็จะยิ่งเสวยความสุขที่แท้จริงได้มาก ได้กว้างขวาง ไม่มีขอบเขต เรียกว่าสุขเสรี เรียกว่าบรมสุข หรือบางครั้งก็เรียกว่า เอกันตบรมสุข
...อ่านต่อ
บุญก็ส่วนบุญ บาปก็ส่วนบาป มันล้างกันไม่ได้ แต่ว่า ถ้าสร้างบุญมากๆในที่สุดบาปก็หมดฤทธิ์ หมดกำลัง ไม่สามารถจะส่งผลร้ายแก่เราได้อีกต่อไป
...อ่านต่อ
เราโชคดีที่มีมหาปูชนียาจารย์ และรู้จัก "ที่พักใจ" คือ ศูนย์กลาง กาย
...อ่านต่อ
และเมื่อเราทำความดีซ้ำแล้วซ้ำอีกติดต่อกัน ผลแห่งความดีในระดับที่สองก็ตามมา คือ บุคลิกจะดีขึ้นอุปมาเหมือนกับได้ใบตองมาห่อของ
...อ่านต่อ
ธรรมะภายในเป็นฐานรองรับบุญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เราเกิดมาเพี่อแสวงหาความรู้ สู่ความหลุดพ้น
...อ่านต่อ
คนบางคนแสวงหาโอกาสมาตลอดชีวิตแต่ไม่เจอ แต่ยังไม่น่าเสียดายเท่าคนที่เจอโอกาส
...อ่านต่อ
กรรม แปลว่า การกระทำ ขึ้นชื่อว่าการกระทำแล้ว ย่อมมีผลเสมอ เหมือนกับเราอิ่มเพราะกิน ถ้าไม่กิน ก็หิว
...อ่านต่อ
จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ให้ท่านได้บุญมากๆ ต้องทำอย่างนี้ คือถ้าท่านได้บุญมากๆ
...อ่านต่อ
อย่าไปหงุดหงิดใคร อย่าไปใสนใจใคร จะให้คนทุกคนมีเป้าหมายเหมือนเราทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร