เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น แค่ทำให้ความรู้สึกดีขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น ถ้าหากยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมๆอยู่
...อ่านต่อ
อย่าเป็นทุกข์เพราะไม่ได้สมใจอยาก อย่าลำบากกายและใจเพิ่มไปหนอ
...อ่านต่อ
เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นาน แต่ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนานนานมากจนเราแทบไม่เชื่อทีเดียวว่าจะนานเป็นพัน เป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้าน เป็นกัป เป็นมหากัป ไม่ว่าเราจะเกิดในอบายภูมิ หรือสุคติภูมิก็ตามมันยาวนานมาก
...อ่านต่อ
จุดเริ่มต้นของคนเราที่จะเอาดีให้ได้ คนๆนั้นต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง ถ้าไม่มีเป้าหมายชีวิตก็เอาดีไม่ได้ มันจะลอยๆ และถ้าตั้งเป้าหมายผิด ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก
...อ่านต่อ
น้ำตกน้ำใสใส เราปล่อยใจไหลเข้ากลาง น้ำตกไหลเป็นทาง เราปล่อยวางเข้ากลางไป
...อ่านต่อ
ลมพัดใบไม้ร่วง ใจหมดห่วงพันบ่วงมาร นํ้าใสไหลเป็นธาร ใจสราญเข้ากลางไป
...อ่านต่อ
ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย จึงเป็นทางมาแห่งบุญกศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล เป็นทางมาแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิต ความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญ
...อ่านต่อ
.สิ่งที่ชาวพุทธจะต้องรู้ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตาย คือ "ตายแลัวไม่สูญ"ตายแล้วยังมีส่วนหนึ่งของชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อของมนุษย์ เป็นชีวิตหลังความตายที่ยังมีต่อไปอีก ภาษาพระท่านเรียกว่า"วิญญาณธาตุ"
...อ่านต่อ
ใจนิ่งไว้กลางกาย ใจสบายไว้กลางตัว รักสบาย ตัองรักธรรมกาย
...อ่านต่อ
นั่งธรรมะอย่าไปเปรียบเทียบกับใคร อย่าไปแข่งกับใครแม้กับตัวเอง
...อ่านต่อ
คุณถามว่าคนเราเกิดมาทำไม ตอบแบบรวบรัดว่าคนเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นและเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไปตามลำดับ
...อ่านต่อ
เวลาได้เร่งตัวของมันเองอยู่แล้ว ดังนั้นเวลานั่งสมาธิ ไม่ต้องไปเร่งอะไร
...อ่านต่อ
เพราะมนุษย์เวลาจะเห็นอะไร เห็นได้ทีละทาง ถ้าอยากเห็นข้างหนัาก็มองไปข้างหน้า อยากเห็นช้างหส้งก็กลับหลังหัน อยากเห็นทางช้ายก็เหลียวช้าย อยากเห็นทางขวาเหลียวขวา อยากเห็นข้างบนก็เงยหน้า อยากเห็นข้างล่างก็ก้มลง
...อ่านต่อ
วิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำลายความสงส้ยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตได้ก็คือจะต้องรู้แจ้ง เห็นในเรื่องราวของชีวิต ซึ่งต้องเป็นความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งเท่านั้น
...อ่านต่อ
เราต้องเก็บเกี่ยวความสุขของผู้อื่นมาไว้ที่เรา ไม่ใช่เก็บเกี่ยวความทุกข์ของผู้อื่นมาไว้ที่เรา
...อ่านต่อ
ทำอะไรให้ใจใส คือไทยแท้ เมื่อภาพจางหายไป ประสบการณ์ดีๆ เปลี่ยนไป
...อ่านต่อ
ทุกวันอาทิตย์อย่าขาด มาวัดกันให้สม่ำเสมอ แล้วก็ช้กชวนหมู่ญาติของเรา ญาติสนิทมิตรสหายที่เป็นที่รักของเรา ให้มาปฎิบัติธรรมกัน เพราะว่ากิจนี้เป็นกิจที่สำคัญสำหรับมนุษย์ทุกๆ คนในโลก ที่จะต้องแสวงหาความสุขที่แท้จริง
...อ่านต่อ
มัวแต่คิดจิตออกนอกกายา อย่างนี้หนาเสร็จเขาเศร้าใจจริง ควรทำใจของเราให้ใสใส สิ่งใดใดก็ปรับได้นะหนุงหนง
...อ่านต่อ
การที่ชายและหญิงอยู่ด้วยกันฉันสามี-ภรรยา โดยไม่แต่งงานกันนั้น ถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะหรือยังอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดา ก็ถือว่าผิดศีลข้อ ๓
...อ่านต่อ
บาป การส่งสื่อส่งภาพอนาจาร ไปทางโทรศัพท์หรือสื่อต่างๆ ถือว่าเข้าข่ายผลิตสื่อลามก
...อ่านต่อ
ฟ้ามืดแต่ใจอย่ามืด ฟ้ามืดไม่น่ากลัวเท่ากับใจมืด ฝนตกแต่ใจอย่าตก ฝนตกไม่น่ากลัวเท่ากับใจตก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร