เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูซา เป็นวันสำคัญทางพระพทธศาสนาวันหนึ่ง คือเป็นวันบังเกิดขึ้นของสังฆรัตนะ คือมีพยานตรัสรู้ธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือได้รู้แจ้ง เห็นแจ้ง ตามที่ท่านได้สอนหนทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ที่เราเรียกว่าธรรมจักร
...อ่านต่อ
อย่าเริ่มต้นที่การเห็น ให้เริ่มต้นที่ความรู้สึก เหนือชัยชนะใดๆ คือการชนะใจตัวเอง
...อ่านต่อ
ในท่ามกลางความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาลนา เผ่าพันธฺุ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยก ทะเลาะเบาะแวังกัน ขัดแย้งกัน เพราะคนเราโดยมากไปติดในเรื่องปลีกย่อย ยังไม่ได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิต
...อ่านต่อ
อย่าไปนั่งดูเวลา ให้กำหนดใจไม่ใช่กำหนดเวลา เมื่อวานก็ดูใสดี แต่วันนี้ใสกว่าเมื่อวาน
...อ่านต่อ
สันติสุขภายในที่แท้จริงจะเกิดขึ้น เมื่อใจหยุดนิ่งตั้งที่เป็นสมาธิ หยุดนิ่งสนิทอยู่ที่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ด้งนั้นการเจริญสมาธิภาวนาจึงเป็นจุดเชื่อมโยงที่จะทำให้เกิดสันติภาพของโลกอย่างแท้จริง
...อ่านต่อ
อดีตที่อยู่หลังเรา อนาคตที่อยู่หน้าเรา ไม่สำคัญเท่าสิ่งที่อยู่กลางตัวเรา
...อ่านต่อ
ความรัก โดยเฉพาะความรักระหว่างหญิงชาย คือ ต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่แฝงมาในรูปของความสุข เหมือนยาพิษที่ถูกเคลือบไว้ด้วยน้ำตาล
...อ่านต่อ
บุญที่เราจะทำกันในวันนี้ เป็นบุญในการสืบอายุพระศาสนา คือการให้ทุนการศึกษาพระเณรมาตอบปัญหาธรรมะทางกัาวหน้า
...อ่านต่อ
ทานไม่ไหลริน ศีลไม่รักษา ภาวนาไม่ทำให้มาก แล้วจะไม่ลำบาก ได้อย่างไร
...อ่านต่อ
การที่ชายหญิงมาเป็นสามี-ภรรยากันนั้น เพราะมีความใกล้ชิดกัน สนิทสนมกัน เมื่อเป็นแล้ว ได้สร้างบุญสร้างบาปร่วมกัน ก็ส่งผลให้มาเจอกัน
...อ่านต่อ
ถ้ามัวยุ่งกับกาม เราจะตามอริยะไม่ทัน จงอยากออกจากกาม เหมือนนักโทษ ที่อยากออกจากคุก
...อ่านต่อ
กระผมมีเพื่อนที่คบกันมานานแล้ว แต่เมื่อประมาณ ๓-๔ ปีมานี้ ผมเพิ่งได้ทราบว่าเขาเป็นคนทรงเจ้าเข้าผี
...อ่านต่อ
เอาใจเขามาใส่ใจเราว่ายากแล้วนะ เอาใจเรามาใส่ใจเรายากยิ่งกว่า
...อ่านต่อ
ความมั่นใจสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้ ธรรมะภายในเป็นยิ่งกว่าสิ่งมหัศจรรย์ใดๆ
...อ่านต่อ
ยามที่เพิ่งมาอยู่ใหม่เฝ้ามหาธรรมกายเจดีย์ อยู่ตรงด้านหลังสภาธรรมกายสากลทางเข้าด้านทิศใต้ของมหาธรรมกายเจดีย์ เขาเล่าให้อุบาสิกาฟัง ตอนที่อุบาสิกาเอาดอกบัวไปกราบไหว้พระมหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
การฝันเลอะเทอะไม่ได้เรื่องราวแน่นอน ไม่ใช่เทวดาบอกเหตุ ไม่ใช่กรรมบอกเหตุ จะต้องเป็น๒ อย่างแรก คือถ้าไม่ฝันเพราะความกังวลเพราะสุขภาพ ก็ฝันเพราะธาตุภายนอก
...อ่านต่อ
เมตตานั้นดี แต่เมตตาที่ไร้ปัญญาอาจก่อปัญหามากมาย เมตตาจึงต้องมีอุเบกขา และปัญญาพ่วงท้ายเสมอ
...อ่านต่อ
เวลาสุนัขเจอผี มันหอนมากกว่าเห่าเพราะมันกลัว มันสยองขวัญ เพราะผีมีกระแสบางอย่าง ที่ทำให้มันหนาวเย็นยะเยือก
...อ่านต่อ
ภาพแห่งการสร้างบารมีเหล่านี้ที่ทำให้ชาวสวรรค์ร่าเริงกัน เพราะเขาเกิดความปีติยินดีที่เห็นพวกเราอยู่ในเมืองมนุษย์สร้างบารมีกันอย่างสนุกสนาน ถูกหลักวิชชาของการสร้างมหาทานบารมี
...อ่านต่อ
จะกลัวผี ก็ให้คิดว่า เราต่างก็เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น แล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุข
...อ่านต่อ
เรื่องมีอยู่ว่าสมัยที่ลูกอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันนี้ลูกย้ายมาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้ว ทุกคนในหมู่บ้านจะเคยเจอผีกระสือจนทำให้รู้สึกเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจำวัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร