เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


หนทางแม้ยาวไกลสักเพียงไรก็ตาม ถ้าเราได้เริ่มต้นเดินเพียงหนึ่งก้าว
...อ่านต่อ
เกิดมาสู้ ไม่ใช่เกิดมาเศร้า ถ้าจะอยู่แนวหนาก็ต้องกล้าเจอพายุ
...อ่านต่อ
ความสงบ สร้างความปลื้มใจ ประทับใจ ให้กับผู้ที่พบเห็น
...อ่านต่อ
ให้มีวินัยในตัวเอง คือพยายามทำความดี ตามที่เราตั้งใจไว้ว่า จะทำให้ได้ ให้ครบ ให้สม่ำเสมอทุกวัน
...อ่านต่อ
โอ้ดวงจันทร์ส่องสว่างกลางท้องฟ้า ดวงธรรมหนาส่องลว่างกลาง จิตฉัน
...อ่านต่อ
ธรรมกายคือที่พึ่งของชีวิต อย่ามัวคิดอย่ามัวช้าอย่ามัวหลง เร่งแกจิตจริงจังดั่งใจจง ย่อมมุ่งตรงต่อนิพพานสุขศานต์เอย
...อ่านต่อ
การให้อภัยทาน หรือให้อโหสิกรรมแก่กัน เป็นทางออกที่ดีที่สุดของชีวิตในสังสารวัฏ ที่ยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม
...อ่านต่อ
ดวงใสใสใจบริสุทธิ์ ดวงผ่องผุดใจใสใส ดวงของฉันนั้นบริสุทธิ์ ดวงผ่องผุดใจใสใส
...อ่านต่อ
การทำเพื่อผู้อื่น คือการทำเพื่อตัวเอง การแผ่เมตตา ทำให้ใจเราเป็นสุข
...อ่านต่อ
พวกเราจะต้องเกื้อกูลกัน ทิฐิมานะมีได้ เพราะเรายังไม่หมดกิเลส แต่ให้ลดลงมาในระดับ ที่สามารถทำงานร่วมกันได้
...อ่านต่อ
เธอจ๋าอย่าสงสัย จงใส่ใจไว้ให้ดี ตรึกนึกทุกนาที ดวงมณีอยู่ที่ใจ
...อ่านต่อ
เมื่อพิจารณาดูคนอื่น เห็นสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ดี เราก็น้อมรับมาเป็น คุณสมบัติที่ดีของเรา
...อ่านต่อ
นั่งเก่งนั่งอย่างไร นั่งด้วยใจใฝ่วิชชา นั่งไปไม่ติดตำรา ยิ่งนั่ง หนายิ่งพาเพลิน
...อ่านต่อ
ดวงเอ๋ยเจ้าดวงแก้ว รักกันแล้วต้องมาหนอ ไวไวอย่ารีรอ ฉันนั้นง้อทุกคืนวัน
...อ่านต่อ
บุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมเป็นที่ยกย่องสรรเสริญ ของท่านผู้รู้ ผู้ ตื่น ผู้เบิกบาน ของบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลาย
...อ่านต่อ
เข้าถึงธรรมแล้ว จะเปลี่ยนแปลงใจทางทีดีขึ้น จากอ่อนแอเป็น เข้มแข็ง จากหมดแรงเป็นเปี่ยมพลัง
...อ่านต่อ
ต้องคิดดี พูดดี ทำดี แล้วสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น แบบสวนกระแส
...อ่านต่อ
ไม่อยากลงอบาย ต้องถึงธรรมกายให้ได้ คิดจะเป็นนักรบ กีจงรีบพบธรรมกาย
...อ่านต่อ
คุณค่าชีวิตของมนุษย์อยู่ตรงที่ ใครได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่มาก กว่ากัน ได้ปรับปรุงแก้ไข ฝึกฝนอบรมตนเองให้ดีขึ้น
...อ่านต่อ
ผู้ชนะสิบทิศ คือ ผู้พิชิต ธรรมกาย ปักดิ่งทิ้งลงศูนย์ บุญเพิ่มพูนทับทวี
...อ่านต่อ
ช่วยกันดูแลวัดวาอาราม ให้สะอาด ให้ร่มรื่น คุณยายท่านถือ ความสะอาด เป็นชีวิตจิตใจ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร