เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


พระธรรมทายาทเอลอส ฐานวโร (Eros Benini)
...อ่านต่อ
พระองค์ทรงเปรียบท้องคนเรา..เป็นเหวลึก.. กินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็ม
...อ่านต่อ
โดยเล่าถึงอดีตชาติของพระองค์ ที่เคยเสวยพระชาติเป็นฤาษี ได้พูดสั่งสอนธรรมแก่พระราชา ได้รับคำสรรเสริญและทรัพย์
...อ่านต่อ
คุณจะไม่มีวันชนะในโลกของความเป็นจริงได้ ตราบใดที่คุณยังพ่ายแพ้ในโลกของจิตใจ สงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือสงครามที่เกิดขึ้นในใจของคุณเอง
...อ่านต่อ
พึงฟังถ้อยคำของนักปราชญ์ พึงอยู่ร่วมกับนักปราชญ์ พึงกระทำการสนทนาปราศรัยกับนักปราชญ์ และพึงชอบใจในการสนทนากับนักปราชญ์นั้น
...อ่านต่อ
กระแสแห่งบุญ เป็นเครื่องมือของพระ ที่จะเอาชนะพญามาร ชนะบาปได้ บาปเป็นเครื่องมือของมาร
...อ่านต่อ
สิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำ ให้จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง ขุ่นมัว ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิที่ดี
...อ่านต่อ
หน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า คือ ศึกษาธรรม ประกาศธรรม เผยแผ่ธรรม สืบอายุพระพุทธศาสนา...
...อ่านต่อ
ท้องฟ้าใส ป้ายอย่างไร ฟ้าก็ไม่ ยอมเปลี่ยนสี
...อ่านต่อ
พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ, เมื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะ เมื่อคำนึงถึงธรรม พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิตทุกอย่าง
...อ่านต่อ
พวกเราเป็นลูกหลวงพ่อก็ให้อดทน เข็มแข็ง ตามพ่อให้ทัน กันนะ สู้ๆ
...อ่านต่อ
นี่เป็นถ้อยคำของบัณฑิตนักปราชญ์ ที่สรรเสริญปัญญาว่าเป็นยอดกว่าทรัพย์สินเงินทอง หรือของมีค่าใดๆ ในโลกนี้ ดังที่โต้ตอบกันของบัณฑิตในสมัยก่อน
...อ่านต่อ
อยากจำ ก็ต้อง ทำให้จำ อยากลืม ก็อย่าไปทำ จะได้ไม่ต้องจำ
...อ่านต่อ
>"ถ้าไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป ">>มีแต่ชนะอย่างเดียว
...อ่านต่อ
การจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขและปลอดภัย ต้องเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาด มีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตน คนฉลาดมากจะปกครองคนฉลาดน้อย
...อ่านต่อ
ขนาดพระสัมมาสัมพุธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ก็ยังมีผู้ไม่เข้าใจหลักคำสอน ไม่หวังดี มากมายเช่นกัน. มนุษย์ไม่ได้เป็นศัตรูกัน
...อ่านต่อ
ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไปจะ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง คือหน้าที่ของเรา
...อ่านต่อ
เป็นบันไดที่ไปสู่พระนิพพาน เป็นเครื่องป้องกันของมนุษย์ เป็นนาวา เพราะเป็นเครื่องช่วยข้ามทุกข์
...อ่านต่อ
สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ที่แท้เป็นเมืองยักษ์!
...อ่านต่อ
เพราะโลกทั้งใบก็คือกระจกสะท้อนจิตใจของเราเอง และโลกทั้งใบจะแลดูเปลี่ยนไปเมื่อใจของเราเริ่มเปลี่ยนแปลง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร