หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


การที่เราเกิดมา ก็เพื่อมาสร้างบารมีและสร้างความดีเท่านั้น  จนกว่าบุญบารมีของเราจะมากพอ ที่จะเป็นเครื่องสนับสนุน
...อ่านต่อ
สมบัติเป็นของกลางของโลก มีไว้ให้เฉพาะผู้มีบุญผู้ที่มีดวงบุญสุกใสสว่างอยู่ภายในเท่านั้น  จึงจะสามารถดึงดูดสมบัติมาใช้ได้
...อ่านต่อ
จำไว้ว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” ตรงนี้สำคัญ อะไรจะเกิดขึ้น เราก็เฉย ๆ สิ่งนั้นจะมา สิ่งนั้นจะอยู่ สิ่งนั้นจะไป ก็ช่างมัน นิ่งเฉย ๆ
...อ่านต่อ
ชีวิตของพวกเราทั้งหลาย  เกิดมาเพื่อที่มาทำงานที่แท้จริง  ที่เราเรียกว่า กรณียกิจ  กิจที่แท้จริง ที่ควรทำ ก็คือ งานทำหยุดทำนิ่ง
...อ่านต่อ
ทุกครั้งที่เรานั่งหลับตา  ฝึกใจให้หยุดนิ่ง  ความบริสุทธิ์จะถูกสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อย  ใจจะถูกขัดเกลา กรอง แล้วก็กลั่นให้ใสขึ้น
...อ่านต่อ
สิ่งที่เราจะสูญเสียไปไม่ได้อีกแล้วคือ..เวลา  เพราะเวลาที่ผ่านไปนั้นดึงเอาความแข็งแรง ความสดชื่นของร่างกายเราไปด้วย
...อ่านต่อ
นักสร้างบารมีผู้ฉลาด  ควรเลือกเก็บเกี่ยวอารมณ์ที่ดี ๆ  เอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุน  ในการประพฤติปฏิบัติธรรม  
...อ่านต่อ
ความคิดเป็นของฟรี   ถ้าเราคิดว่าดี..ก็สบายใจ   คิดไม่ดี..ก็ทุกข์ใจ การเจออุปสรรคไม่ใช่เรื่องแปลก  
...อ่านต่อ
ตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลส เราต้องเจอคนพาลแน่  ตั้งแต่พาลตัวเอง  เราพาลคนอื่นหรือคนอื่นพาลเรา ในเรื่องที่เกิดขึ้น
...อ่านต่อ
เรียนในมหาวิทยาลัยช่วยให้ชีวิตรอดนะ ชีวิตรอดคือ เราพอจบแล้ว เราก็ไปทำงาน ได้เงินทองมาเลี้ยงดูสังขาร
...อ่านต่อ
ถ้าใจของเราสะอาดบริสุทธ์ผ่องใสเป็นหนึ่ง  ประสานใจรวมกันเป็นหนึ่งกับกระแสธารบุญ และอานุภาพ  แห่งพระรัตนตรัยภายในตัว
...อ่านต่อ
หมั่นนำใจของเรามาหยุดนิ่ง  อยู่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 อยู่เสมอ    ฝึกให้ติดเป็นนิสัย  เพราะศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
เราต้องสละอารมณ์ขุ่นมัวออกไป เพื่อตัวเราเองจะได้มีความสุขก่อนคนอื่น พอใจมีความสุขเป็นพื้นฐาน
...อ่านต่อ
อุปสรรคมีไว้ให้ข้าม  ทะเลงดงามเมื่อยามมีคลื่น   ถ้าเอากระดานไปโต้คลื่น แล้วกลับพบว่าไม่มีคลื่น  เราจะหงุดหงิดทีเดียว  
...อ่านต่อ
สำหรับนักสร้างบารมีหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องพบเจอกับความอยุติธรรม หรือความไม่เข้าใจต่าง ๆ นานา 
...อ่านต่อ
เราใช้บุญเก่าทุกวัน ตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอน  จะเรียกว่า ทุกอนุวินาทีก็ได้  ที่ยังมีเรี่ยวมีแรงสูดลมหายใจเข้าออกอยู่ได้
...อ่านต่อ
บุญไม่มีการซื้อ ไม่มีการขาย  อยากจะได้ก็ต้องทำเอา ไม่ใช่ธุรกิจ  ไม่ใช่สินค้าไม่ใช่กล้วยทอด ไม่ใช่เต้าฮวย
...อ่านต่อ
"...ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกๆ เรื่องเลยนะลูกนะ ให้สร้างสำเร็จโดยเร็วพลัน ให้ดึงดูดผู้มีบุญมีบารมี
...อ่านต่อ
หมู่คณะของเรา  กว่าจะเกิดขึ้นได้ดังเช่นปัจจุบันนี้   ต้องอาศัยความอดทนและทุ่มเท  ในการสร้างบารมีมาเป็นเวลายาวนาน
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อกล่าวว่า ไม่ต้องกังวลว่า ต่อไปจะไม่มีปัจจัยให้ทำอีก เพราะบุญที่ทำ จะเป็นบุญต่อบุญ
...อ่านต่อ
การทำงานเป็นทีม คือ หัวใจของการสร้างบารมี คำว่า “ไม่ได้ ไม่มี ไม่เป็น ไม่อยู่ในใจเรา”
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร