หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


เมื่อเราทราบแล้วว่า ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก เพราะกว่าจะได้อัตภาพนี้มา จะต้องมีกำลังบุญมากพอ
...อ่านต่อ
หมั่นทำใจให้ผ่องใส  ให้สมกับที่เป็นทหารกล้าแห่งกองทัพธรรม  ที่สร้างบารมีร่วมกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน  เพื่อมุ่งไปปราบพญามาร
...อ่านต่อ
บุญเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง  ที่มีอานุภาพมาก  เกิดขึ้นเมื่อจิตของเราเป็นกุศล  เมื่อเราให้ทานรักษาศีล และเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
 ในสภาวะที่จะต้องสู้ศึกในทุก ๆ ด้านนี้ ต้องสู้ด้วยอารมณ์บันเทิง ด้วยใจที่เป็นสุข หยุดนิ่งอยู่ภายใน เพราะเราอยู่ในสายตาของพระผู้ปราบมาร  
...อ่านต่อ
หลวงพ่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า  ที่จะให้ทุกคนในโลก  เข้าถึงพระธรรมกาย   ซึ่งการที่จะเข้าถึงได้นั้น
...อ่านต่อ
"ถ้าสู้ เรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็ก" หลวงพ่อจะไม่ทิ้งลูกเณรแม้แต่รูปเดียว
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา  สมัยที่ยังเสวยพระชาติ  เป็นพระบรมโพธิสัตว์  กำลังสั่งสมบารมีอยู่นั้น  ท่านมิได้หวาดหวั่นต่ออุปสรรค
...อ่านต่อ
เรามาเพื่อการนี้   เราจะทิ้งสิ่งนี้ไม่ได้  การนั่งธรรมะจะทำให้เราบรรลุเป้าหมาย  ทั้งหยาบและละเอียด  เวลามีคนมาถาม
...อ่านต่อ
หลักสำคัญคือ ต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างสบาย  ๆ  โดยจะเริ่มต้นจากภาพ หรือว่าง  ๆ  ไม่มีภาพก็ได้  เอาใจหยุดนิ่ง  ๆ ตรงฐานที่ ๗
...อ่านต่อ
หมู่คณะของเรา  กว่าจะเกิดขึ้นได้ดังเช่นปัจจุบันนี้   ต้องอาศัยความอดทนและทุ่มเท  ในการสร้างบารมีมาเป็นเวลายาวนาน
...อ่านต่อ
หลักสำคัญที่สุดของทุกชีวิต  ที่เกิดมาเป็นมนุษย์  ในแต่ละชาตินั้น ต่างก็ต้องการแสวงหาความสุขอันเที่ยงแท้ถาวรทั้งนั้น
...อ่านต่อ
การที่เราเกิดมา ก็เพื่อมาสร้างบารมีและสร้างความดีเท่านั้น  จนกว่าบุญบารมีของเราจะมากพอ ที่จะเป็นเครื่องสนับสนุน
...อ่านต่อ
สมบัติเป็นของกลางของโลก มีไว้ให้เฉพาะผู้มีบุญผู้ที่มีดวงบุญสุกใสสว่างอยู่ภายในเท่านั้น  จึงจะสามารถดึงดูดสมบัติมาใช้ได้
...อ่านต่อ
จำไว้ว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” ตรงนี้สำคัญ อะไรจะเกิดขึ้น เราก็เฉย ๆ สิ่งนั้นจะมา สิ่งนั้นจะอยู่ สิ่งนั้นจะไป ก็ช่างมัน นิ่งเฉย ๆ
...อ่านต่อ
ชีวิตของพวกเราทั้งหลาย  เกิดมาเพื่อที่มาทำงานที่แท้จริง  ที่เราเรียกว่า กรณียกิจ  กิจที่แท้จริง ที่ควรทำ ก็คือ งานทำหยุดทำนิ่ง
...อ่านต่อ
ทุกครั้งที่เรานั่งหลับตา  ฝึกใจให้หยุดนิ่ง  ความบริสุทธิ์จะถูกสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อย  ใจจะถูกขัดเกลา กรอง แล้วก็กลั่นให้ใสขึ้น
...อ่านต่อ
สิ่งที่เราจะสูญเสียไปไม่ได้อีกแล้วคือ..เวลา  เพราะเวลาที่ผ่านไปนั้นดึงเอาความแข็งแรง ความสดชื่นของร่างกายเราไปด้วย
...อ่านต่อ
นักสร้างบารมีผู้ฉลาด  ควรเลือกเก็บเกี่ยวอารมณ์ที่ดี ๆ  เอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุน  ในการประพฤติปฏิบัติธรรม  
...อ่านต่อ
ความคิดเป็นของฟรี   ถ้าเราคิดว่าดี..ก็สบายใจ   คิดไม่ดี..ก็ทุกข์ใจ การเจออุปสรรคไม่ใช่เรื่องแปลก  
...อ่านต่อ
ตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลส เราต้องเจอคนพาลแน่  ตั้งแต่พาลตัวเอง  เราพาลคนอื่นหรือคนอื่นพาลเรา ในเรื่องที่เกิดขึ้น
...อ่านต่อ
เรียนในมหาวิทยาลัยช่วยให้ชีวิตรอดนะ ชีวิตรอดคือ เราพอจบแล้ว เราก็ไปทำงาน ได้เงินทองมาเลี้ยงดูสังขาร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร