หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


  เราเกิดกันมาชีวิตหนึ่ง   ก็เพื่อสร้างบุญบารมีเท่านั้น   ไม่ใช่เกิดมาเพื่อเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้  เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราทุก ๆ คน
...อ่านต่อ
  ทำบุญง่ายมาก  ก็ได้ง่ายมากไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ใดๆของโลกไม่ว่ายุค
...อ่านต่อ
คำอธิษฐานที่ประกอบไปด้วยปัญญา  จะต้องมีคำว่า ขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วย หรือ ให้เป็นปัจจัยให้ได้บรรลุ
...อ่านต่อ
การที่เรานำ ทรัพย์ที่หามาด้วย ความยากลำบาก ในยุคนี้ แล้วมา สร้างมหาทานบารมี เป็นความคิด ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ทีเดียว
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม คือ การแสวงหาความพอดี ความพอดี คือ นั่งแล้วสบายใจความพอดีสังเกตจากความพอใจ พอใจ
...อ่านต่อ
แหล่งบุญที่บริสุทธิ์บริบูรณ์  มีอยู่ในพระพุทธศาสนา  ถ้าเราแสวงหาบุญเขตนอกจากนี้  เราก็ได้บุญ   แต่อาจจะได้ผลบุญไม่เต็มที่  
...อ่านต่อ
  ภาชนะบรรจุเนื้อพุทธมนต์ที่จำลองมาจากผลไม้สวรรค์ที่เป็นผลบุญของท่านเทพบุตรที่ได้เตรียมผลไม้
...อ่านต่อ
 ไม่ว่าเรา  จะอยู่ในอารมณ์ใดก็ตามจะหงุดหงิด  ขุ่นมัว .........
...อ่านต่อ
    ใจที่หยุดนิ่ง จะทำให้เราเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ ไม่มีประมาณ..........
...อ่านต่อ
เราจำเป็นจะต้องรวย บางคนกลัวคำว่า “รวย”เคยเจอคำถาม“ทำไมต้องสอนให้รวย
...อ่านต่อ
 การเจริญพุทธานุสติ คือ การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ มีอานิสงส์ใหญ่ จะปิดประตูอบายภูมิ ทำให้ไม่ต้องไปเกิดในนรก
...อ่านต่อ
 อายุเพิ่มขึ้นอีก ๑ ปี ก็ต้องสร้างบารมีกันต่อไป   ปีนี้...ต้องสร้างให้ดียิ่งกว่าปีที่ผ่านมา  เพราะเวลาของชีวิต  เหลือน้อยลงทุกที  
...อ่านต่อ
หลวงพ่อสังเกตดูบนท้องฟ้านะเห็นมหาเมฆมามืดครึ้มแล้วน่ะ ก็คิดอยู่ในใจว่า เราจะรอคอยให้มหาเมฆนี่มันผ่านไปก่อน
...อ่านต่อ
ฐานเจ็ด เสด็จเข้า นิพพาน  ฐานเจ็ด เผด็จมาร พ่ายแพ้ ฐานเจ็ด......
...อ่านต่อ
นั่งธรรมะทุกวันอย่าเว้นเลยแม้แต่เพียงวันเดียวห่างดนตรี ๓ วันเป็นอื่นแต่....
...อ่านต่อ
ถ้าเมื่อไรกายกับใจสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
...อ่านต่อ
เมื่อเกิดมาแล้ว  ต้องสร้างบารมีกันให้ดี ๆ อย่าใช้ชีวิตของเรา  ไปทำอะไรที่ไม่รักตัวเองอยากจะให้ตัวเองมีความสุข..
...อ่านต่อ
 มักจะอ้างกันว่า..ไม่มีเวลา จริง ๆ แล้วไม่มีเวลาไม่มีในโลก ทุกคนมีเวลาเท่ากัน ๒๔ ชั่วโมง   แต่ใช้เวลาเพื่อให้เกิดกำไรชีวิต
...อ่านต่อ
 เข้ากลางไปเห็นทีละดวง   คือเข้ากลางจุดสว่างอยู่ที่กลางดวงใส ๆจุดสว่างที่อยู่ตรงกลางของดวงธรรมดวงแรกมันจะใส
...อ่านต่อ
สุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่ง  ไม่มี ความสุขไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์ 
...อ่านต่อ
เพราะคิดว่านึกไปเองเลยเป็นอุปสรรคทำให้ขาดความมั่นใจเราไปสร้างคำนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอุปสรรคของเรา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร