หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


บุญเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่มีอานุภาพมาก  เกิดขึ้นเมื่อจิตของเราเป็นกุศล เมื่อเราให้ทาน  รักษาศีล  และเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
ถามว่า “เหนื่อยไหม” ในการที่เราจะไปชวนเขามาทำความดี ตอบว่า... “เหนื่อย”  แต่ไม่ว่าจะทำมาค้าขายก็เหนื่อย  
...อ่านต่อ
     เราเกิดมาสร้างบารมีคนเราอยู่ในโลกนี้อายุจะยืนสักร้อยปี แต่ถ้าไม่ได้สร้างบารมีก็งั้น ๆ ตายฟรีมีสมบัติมากมาย
...อ่านต่อ
ที่จริงแล้ว อุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้น มันเล็กน้อย แต่เพราะเราไปเอาแว่นขยายส่อง เหมือนส่องมดขยายใหญ่จนนึกว่า
...อ่านต่อ
  การที่เราจะออกแบบชีวิต  ให้ภพชาติต่อไป  เป็นเศรษฐีในระดับไหนนั้น   ก็ขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุในปัจจุบันนี้เป็นหลัก
...อ่านต่อ
เกิดมาสร้างบารมี  เราก็ต้องสร้างบารมี  ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ทัศ   ข้อที่ ๑ คือ...ทานบารมี เป็นเรื่องที่สำคัญ  ทำไว้เถิดประเสริฐนัก
...อ่านต่อ
บูชาบุคคลที่ควรบูชา ต่อไปจะได้เกิดในตระกูลสูง ในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ ใครๆก็อยากเข้าวัด ใจจะได้เกาะเกี่ยวกับบุญ
...อ่านต่อ
 จะต้องเป็นผู้ที่คิด แต่จะปรับปรุงตนเอง
...อ่านต่อ
จะไปทำบุญวัดไหน   ต้องให้เหลือเรื่องเดียว
...อ่านต่อ
เรามีเวลาสร้างบารมีอยู่ในโลกนี้จำกัด   เดี๋ยววัน เดี๋ยวคืน เดี๋ยวก็หมดเวลาแล้ว
...อ่านต่อ
ทันทีที่เรานั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์  ดำรงสติให้มั่น  
...อ่านต่อ
คิดแต่เรื่องดีๆ พูดแต่เรื่องดีๆ 
...อ่านต่อ
ถ้าหยุดนิ่งได้  ใจก็ใสได้
...อ่านต่อ
ธรรมะจะเป็นเพื่อนตายสำหรับเรา อยู่เคียงข้างเราตลอดไปไม่ว่าเราจะอยู่ตามลำพังในป่าเขา หนอง คลอง บึง ไม่มีเหงา
...อ่านต่อ
ทำไมเราต้องทน ทนเพื่ออะไร ?           แต่หากเราได้รู้ถึงเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าแท้จริงแล้วเราเกิดมาไม่ใช่เป้าหมายอื่นใดเลย นอกจากการทำพระนิพพานให้แจ้ง 
...อ่านต่อ
หากเรานั่งสมาธิทุกวัน เมื่อใจหยุดนิ่งแล้ว จะมีความสุขภายใน
...อ่านต่อ
เราเกิดมาชาติหนึ่ง ก็จะต้องเพิ่มอุปนิสัยที่ดี และขัดเกลาแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีให้หมดไปเราต้องใช้วันเวลาเพื่อการนี้นะลูก
...อ่านต่อ
ถ้าดีชั่วรู้หมด...อดได้ ส่วนมากดีชั่วรู้ไม่หมด จึงอดไม่ได้ รู้หมด คือ ต้องรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง
...อ่านต่อ
  ถ้าเราเข้าถึงพระธรรมกายในตัว  ชัด  ใส  แจ่ม  ทั้งหลับตา ลืมตา นั่ง นอน ยืน เดิน นั่งก็สว่าง ยืนก็สว่าง เดินก็สว่าง
...อ่านต่อ
ตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลส  เราต้องเจอแน่คนพาล  ตั้งแต่พาลตัวเอง  เราพาลคนอื่น คนอื่นพาลเรา  
...อ่านต่อ
ทำบุญเยอะแล้ว ขอพักก่อน อย่าเบื่อหน่ายในการสร้างบุญ อย่าเกียจคร้านในการทำความเพียร อย่าประมาทชะล่าใจ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร