หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


การตึงเวลานั่งธรรมะ เป็นอาการที่ฟ้องว่า.. เราตั้งใจมากเกินไป ทำไม่ถูกวิธี แต่ถ้ารู้สึกชอบ   เพลิน  สุนก นั่นแสดงว่า...ทำถูกวิธี
...อ่านต่อ
ความรู้ภายใน เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีสอนในสถาบันใดในโลก  มีแต่สถาบันภายในตัวของมนุษย์เท่านั้น
...อ่านต่อ
 หลักสำคัญคือ ต้องฝึกใจให้หยุดนิ่ง อย่างสบายๆ โดยจะเริ่มต้นจากภาพ หรือว่างๆ ไม่มีภาพก็ได้ เอาใจหยุดนิ่งๆ ตรงฐานที่ 7
...อ่านต่อ
 ความสุขในการปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งสำคัญ ส่วนเห็นดวงเห็นองค์พระ เป็นของแถม เพราะอย่างไร เราต้องเห็นอย่างแน่นอน
...อ่านต่อ
 จะมืดหรือสว่าง ไม่ต้องไปกังวล ทำใจหลวมๆ เหมือนสวมเสื้อที่ไม่คับ สวมใส่แล้วสบาย เราก็ต้องทำใจหลวมๆ
...อ่านต่อ
เบียดเบียนสัตว์ จะทำให้อายุสั้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตัดชีวิตเขา...ก็คือ...ตัดชีวิตเรา
...อ่านต่อ
"บัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นคนละเอียด และมีไหวพริบ มีความประพฤติเจียมตน ไม่ดื้อไม่กระด้าง ผู้เป็นเช่นนั้นย่อมได้ยศ
...อ่านต่อ
อย่าท้อในการนั่งนะลูก นั่งไปทุกวันนะ อย่าเว้นเลย แม้แต่วันเดียว ยุคนี้ สื่อสารยกมาเป็นกองทัพเลย
...อ่านต่อ
การดูไปเรื่อยๆ คือ การทำใจให้หยุดนั่นเองถ้าเห็นดวงได้ชัดเจน ทำใจให้หยุดนิ่งกลางดวงได้
...อ่านต่อ
อย่าไปสรุปว่า “นรกสวรรค์ไม่มี” เพราะเราไม่เคยเห็น แล้วก็ไม่เคยเห็นใครเห็น แล้วสรุปว่า “ไม่มี” ไม่ได้
...อ่านต่อ
วันเวลากำลังหมุนผ่านไปเรื่อย ๆ ทั้งเวลาที่เราหลับและ เวลาที่เราตื่น และในขณะที่เวลาผ่านไปนั้น  ความเสื่อม
...อ่านต่อ
  "ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในธรรม มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสงฆ์ มีความเคารพในสมาธิ
...อ่านต่อ
 การอธิษฐานจิตไม่ใช่เป็นความโลภ หรือการค้ากำไรเกินควร  เราจะเอาไปเปรียบเทียบกับธุรกิจไม่ได้    
...อ่านต่อ
“หยุด” ภาษาธรรมะเรียกว่า “สมถะ”  “สมถะ” แปลว่า “หยุด, นิ่ง, สงบ, ระงับ” ต้องหยุดให้ได้เสียก่อน
...อ่านต่อ
เวลาที่เรานั่งธรรมะ ให้นั่งทำตัวสบายๆ ทำใจให้สงบ ให้หยุด ให้นิ่ง แล้วก็ให้นึกถึงศูนย์กลางกายเป็นชีวิตจิตใจตลอดเวลาเลย
...อ่านต่อ
 ดูชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พระองค์ผ่านชีวิตทุกระดับมาแล้ว แม้แต่การเกิดในอบายภูมิก็เคยเกิด
...อ่านต่อ
การไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นยาวนาน  จะต้องมีบารมีมาก บารมีน้อย ๆ ไปไม่ได้  บารมีจะมากได้ก็ต้องสร้างให้มาก
...อ่านต่อ
คุณสมบัติพิเศษของบุญที่เกิดจากการให้ทาน  คือพอให้ทานแล้วส่วนหนึ่งนี่ เป็นการตัดใจเอาวัตถุภายนอกออกจากใจไปเลย
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา สมัยที่ยังเสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์ กำลังสั่งสมบารมีอยู่นั้น ท่านมิได้หวาดหวั่น
...อ่านต่อ
แม้ความฝันของเราที่จะสร้างสันติ สุขให้เกิดขึ้นแก่โลก และทำให้มวลมนุษยชาติทั้งปวงอยู่
...อ่านต่อ
พระรัตนตรัยภายในนั่นแหละ ที่จะพาเราข้ามฝั่งวัฏฏะไปสู่ฝั่งพระนิพพาน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร