หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


วางใจให้นิ่งๆ นุ่มๆ ละมุนละไม  ให้ได้ต่อเนื่องกันไป bทำอย่างนี้..แค่นี้..เท่านั้น อย่าทำอะไรที่.. 
...อ่านต่อ
ตั้งใจมากไปทำไม อย่างไรเราก็ได้อยู่แล้ว เพราะเรามีพระธรรมกายในตัวทุกคน ศูนย์กลางของเราก็มี
...อ่านต่อ
อานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ  จะทำให้เราพร้อมด้วยสมบัติทั้งสาม คือ... รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
...อ่านต่อ
คำอธิษฐานจิตของเรา  จะเกิดเป็นภาพในใจ  แล้วจะเป็นผังสำเร็จ ติดอยู่ ในกลางดวงบุญนั้นไปเลย  
...อ่านต่อ
กายมนุษย์ เป็นกายที่สำคัญมาก เป็นที่รองรับกายต่างๆ เป็นกายที่แข็งแรง
...อ่านต่อ
คำว่า กัลยาณมิตร หรือ ผู้นำบุญ นั้น  ไม่ใช่หมายถึงผู้ที่ไปเชิญชวนคนมาทำบุญเท่านั้น    
...อ่านต่อ
การตึงเวลานั่งธรรมะ เป็นอาการที่ฟ้องว่า.. เราตั้งใจมากเกินไป ทำไม่ถูกวิธี แต่ถ้ารู้สึกชอบ   เพลิน  สุนก นั่นแสดงว่า...ทำถูกวิธี
...อ่านต่อ
ความรู้ภายใน เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีสอนในสถาบันใดในโลก  มีแต่สถาบันภายในตัวของมนุษย์เท่านั้น
...อ่านต่อ
 หลักสำคัญคือ ต้องฝึกใจให้หยุดนิ่ง อย่างสบายๆ โดยจะเริ่มต้นจากภาพ หรือว่างๆ ไม่มีภาพก็ได้ เอาใจหยุดนิ่งๆ ตรงฐานที่ 7
...อ่านต่อ
 ความสุขในการปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งสำคัญ ส่วนเห็นดวงเห็นองค์พระ เป็นของแถม เพราะอย่างไร เราต้องเห็นอย่างแน่นอน
...อ่านต่อ
 จะมืดหรือสว่าง ไม่ต้องไปกังวล ทำใจหลวมๆ เหมือนสวมเสื้อที่ไม่คับ สวมใส่แล้วสบาย เราก็ต้องทำใจหลวมๆ
...อ่านต่อ
เบียดเบียนสัตว์ จะทำให้อายุสั้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตัดชีวิตเขา...ก็คือ...ตัดชีวิตเรา
...อ่านต่อ
"บัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นคนละเอียด และมีไหวพริบ มีความประพฤติเจียมตน ไม่ดื้อไม่กระด้าง ผู้เป็นเช่นนั้นย่อมได้ยศ
...อ่านต่อ
อย่าท้อในการนั่งนะลูก นั่งไปทุกวันนะ อย่าเว้นเลย แม้แต่วันเดียว ยุคนี้ สื่อสารยกมาเป็นกองทัพเลย
...อ่านต่อ
การดูไปเรื่อยๆ คือ การทำใจให้หยุดนั่นเองถ้าเห็นดวงได้ชัดเจน ทำใจให้หยุดนิ่งกลางดวงได้
...อ่านต่อ
อย่าไปสรุปว่า “นรกสวรรค์ไม่มี” เพราะเราไม่เคยเห็น แล้วก็ไม่เคยเห็นใครเห็น แล้วสรุปว่า “ไม่มี” ไม่ได้
...อ่านต่อ
วันเวลากำลังหมุนผ่านไปเรื่อย ๆ ทั้งเวลาที่เราหลับและ เวลาที่เราตื่น และในขณะที่เวลาผ่านไปนั้น  ความเสื่อม
...อ่านต่อ
  "ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในธรรม มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสงฆ์ มีความเคารพในสมาธิ
...อ่านต่อ
 การอธิษฐานจิตไม่ใช่เป็นความโลภ หรือการค้ากำไรเกินควร  เราจะเอาไปเปรียบเทียบกับธุรกิจไม่ได้    
...อ่านต่อ
“หยุด” ภาษาธรรมะเรียกว่า “สมถะ”  “สมถะ” แปลว่า “หยุด, นิ่ง, สงบ, ระงับ” ต้องหยุดให้ได้เสียก่อน
...อ่านต่อ
เวลาที่เรานั่งธรรมะ ให้นั่งทำตัวสบายๆ ทำใจให้สงบ ให้หยุด ให้นิ่ง แล้วก็ให้นึกถึงศูนย์กลางกายเป็นชีวิตจิตใจตลอดเวลาเลย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร