หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


สรณะอันสูงสุด ของมวลมนุษยชาติ คือ พระรัตนตรัย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ
...อ่านต่อ
เราเกิดมา เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง และสร้างบารมี มรรคผลนิพพานอยู่ที่ในตัว ทำอย่างไร
...อ่านต่อ
พระบรมโพธิสัตว์ของเรา  ในวันที่ท่านจะตรัสรู้  เป็นพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า ท่านก็เจอพญามาร
...อ่านต่อ
มีแต่ศีลธรรมเท่านั้น ที่จะเป็นเครื่องช่วยคุ้มครองโลก ให้ปลอดภัยได้
...อ่านต่อ
ชีวิตไม่ได้ราบเรียบเสมอไป แต่ลุ่มๆ ดอน ๆ เหมือนภูเขา ในป่าดงพงไพร มีลูกเล็ก ลูกใหญ่ สูงๆ ต่ำๆ
...อ่านต่อ
ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นย่างไร ให้เราทุกคนคิดเสียว่า เป็นเรื่องปกติของโลก
...อ่านต่อ
ทั่วโลกต่างก็มีสุขมีทุกข์กันไป บางประเทศก็สุขมากทุกข์น้อย บางประเทศก็ทุกข์น้อยสุขมาก
...อ่านต่อ
แม้บางครั้ง  เราจะต้องพบอุปสรรค  ก็เป็นเรื่องธรรมดาของการ สร้างบารมี   หากเราสู้ก็จะทำได้แน่นอน
...อ่านต่อ
การสร้างบารมี บางครั้งเราก็ต้องอดทน ต้องเหนื่อยยากลำบาก เพราะถ้าเราไม่เหนื่อยยากลำบากเราจะได้บารมีมาจากไหน
...อ่านต่อ
เราจะต้องมีหัวใจ ของนักสร้างบารมีอย่างพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย ที่ไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติ ต้องสร้างความดีไม่รู้จักหยุด
...อ่านต่อ
เมื่อเราทราบแล้วว่า ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก เพราะกว่าจะได้อัตภาพนี้มา จะต้องมีกำลังบุญมากพอ
...อ่านต่อ
หมั่นทำใจให้ผ่องใส  ให้สมกับที่เป็นทหารกล้าแห่งกองทัพธรรม  ที่สร้างบารมีร่วมกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน  เพื่อมุ่งไปปราบพญามาร
...อ่านต่อ
บุญเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง  ที่มีอานุภาพมาก  เกิดขึ้นเมื่อจิตของเราเป็นกุศล  เมื่อเราให้ทานรักษาศีล และเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
 ในสภาวะที่จะต้องสู้ศึกในทุก ๆ ด้านนี้ ต้องสู้ด้วยอารมณ์บันเทิง ด้วยใจที่เป็นสุข หยุดนิ่งอยู่ภายใน เพราะเราอยู่ในสายตาของพระผู้ปราบมาร  
...อ่านต่อ
หลวงพ่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า  ที่จะให้ทุกคนในโลก  เข้าถึงพระธรรมกาย   ซึ่งการที่จะเข้าถึงได้นั้น
...อ่านต่อ
"ถ้าสู้ เรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็ก" หลวงพ่อจะไม่ทิ้งลูกเณรแม้แต่รูปเดียว
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา  สมัยที่ยังเสวยพระชาติ  เป็นพระบรมโพธิสัตว์  กำลังสั่งสมบารมีอยู่นั้น  ท่านมิได้หวาดหวั่นต่ออุปสรรค
...อ่านต่อ
เรามาเพื่อการนี้   เราจะทิ้งสิ่งนี้ไม่ได้  การนั่งธรรมะจะทำให้เราบรรลุเป้าหมาย  ทั้งหยาบและละเอียด  เวลามีคนมาถาม
...อ่านต่อ
หลักสำคัญคือ ต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างสบาย  ๆ  โดยจะเริ่มต้นจากภาพ หรือว่าง  ๆ  ไม่มีภาพก็ได้  เอาใจหยุดนิ่ง  ๆ ตรงฐานที่ ๗
...อ่านต่อ
หมู่คณะของเรา  กว่าจะเกิดขึ้นได้ดังเช่นปัจจุบันนี้   ต้องอาศัยความอดทนและทุ่มเท  ในการสร้างบารมีมาเป็นเวลายาวนาน
...อ่านต่อ
หลักสำคัญที่สุดของทุกชีวิต  ที่เกิดมาเป็นมนุษย์  ในแต่ละชาตินั้น ต่างก็ต้องการแสวงหาความสุขอันเที่ยงแท้ถาวรทั้งนั้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร