เรื่องแปลกแต่จริง บุญคือเพื่อนซี้ รักนี้สีอะไร อย่างงี้บาปมั้ย เคลียร์ปัญหาครอบครัว


ภรรยาของผมเป็นชาวอิรัก นับถือศาสนาอิสลาม เธอเคร่งครัดในศาสนามากเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมเอง
...อ่านต่อ
บุญใดส่งผลให้ลูกมีสามีดี และไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเลย รวมทั้งญาติทุกคนทางสามีก็รักลูกมาก
...อ่านต่อ
บุพกรรมใดทำให้ลูกสาวของลูกเมื่อ คลอดออกมา มีเนื้อเยื่อปิดที่ทวารเบา ไม่มีช่องทางออกเลย
...อ่านต่อ
 การที่ผมสอนคนทำใจให้สงบ แล้วนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการ เป็นเหมือนกับการอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จหรือไม่การอธิษฐานจิต
...อ่านต่อ
ขอความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่ ให้ หลักคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันใน ครอบครัวใหญ่ ที่มีหลากหลายวัย ทำ อย่างไรให้มีความสามัคคีปรองดองกัน
...อ่านต่อ
บุพกรรมใดที่ทำให้พ่อของลูกไม่ได้รับ มรดก ทั้งๆ ที่พี่น้องคนอื่นได้รับมรดกมากมาย
...อ่านต่อ
วิบากกรรมใด ทำให้โยมพี่สาวได้มาดูแลโยมเตี่ยและโยมแม่ โดยตลอดจนถึงปัจจุบัน และผลบุญนี้จะส่งผลอย่างไรกับโยมพี่สาวครับ
...อ่านต่อ
การทำบุญแบบระแวดระวัง เวลาบุญส่งผล สมบัติจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเราใช้สติปัญญพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนในงาน
...อ่านต่อ
บุญอะไรทำให้ลูกชายคนที่ 7 มีธุรกิจเป็นของตนเอง มีรายได้เข้ามาต่อเนื่องทุกเดือนอย่างง่ายๆ
...อ่านต่อ
บุญใดทำให้พ่อขายที่ได้จนมีฐานะดี ในระดับเศรษฐี แต่กรรมใดทำให้พ่อไม่สามารถ รักษาทรัพย์นั้นไว้ได้
...อ่านต่อ
คำถาม : การที่นักการศาสนาหลายท่าน สอนให้เข้าใจเรื่องบุญบาป นรกสวรรค์แบบผิดๆ ว่าเป็นอุบายที่สร้างขึ้น
...อ่านต่อ
ลูกมีบุพกรรมอะไร จึงมีญาติและคนรอบข้างคอยขัดขวางการมาวัด สามี
...อ่านต่อ
คุณยายทำกับข้าวให้คุณยายทวดใส่บาตรทุกวัน แต่คุณยายไม่ยอมออกมาใส่บาตรด้วย
...อ่านต่อ
ลูกเคยได้ยินว่า บุคลากรที่อยู่วัดได้ไม่นาน เพราะเขาทำบุญร่วมกับหมู่คณะมาแค่นี้ จริงหรือไม่
...อ่านต่อ
ลูกปรารถนาจะให้ลูกชายทั้งสามของลูก มีใจฝักใฝ่อยู่ในเส้นทางธรรม ได้บวชเป็นพระ
...อ่านต่อ
ก่อนลูกจะเข้าวัดเคยฝันว่า พระเดช-พระคุณหลวงปู่ฯ บอกให้ลูกมาทำบุญที่วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
บางครั้งลูกรู้สึกท้อใจว่า ทั้งๆ ที่ทำบุญอยู่ตลอด แต่ทำไมชีวิตก็ยังแย่อยู่ การท้อใจและบ่น
...อ่านต่อ
คำถาม : ลูกทำบุญอุทิศให้คุณพ่ออยู่บ่อยๆ บางครั้งเขียนชื่อท่าน บางครั้งก็ไม่ได้เขียนชื่อ
...อ่านต่อ
บุญสร้างองค์พระที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ ก่อนท่านจะตาย กับทำหลังจากที่ท่านตายไปแล้ว
...อ่านต่อ
ทำไมคุณพ่อและคุณแม่จึงเกิดมายากจน ต่อมาร่ำรวย แต่พอมีลูกคนที่สอง ก็กลับไปยากจนอีกครั้ง
...อ่านต่อ
คนที่ตำหนิวัดพระธรรมกาย ตำหนิคุณยายอาจารย์ฯ แบบเสียหายมาก จะบาปมากไหม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร