ในการนั่ง ให้นั่งตั้งกายตรงมั่นคงประดุจขุนเขาที่ตั้งอยู่บนแผ่นดิน ไม่โยกไม่คลอน แม้จะมีลมมาปะทะทั้ง 4 ทิศ
...อ่านต่อ
การขยับตัวเมื่อขยับให้ดี จะทำให้ไม่ปวด ไม่เมื่อย รู้สึกพอดีๆ มีความรู้สึกขึ้นมาในใจว่ามั่นคง จะนั่งไปยาวนานแค่ไหนก็ได้
...อ่านต่อ
ถ้าขยับเนื้อขยับตัวไม่ดี นั่งขึงขังเอาจริงเอาจัง จะทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายเกร็ง เครียด และปฏิบัติได้ผลล่าช้า
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมานานนับได้ 20 อสงไขย แสนมหากัป เมื่อบารมีเต็มเปียมแล้ว
...อ่านต่อ
พระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร) หรือที่รู้จักกันในนามว่า หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติจนกระทั่งตรัสรู้ ตามทางสายกลาง แต่ทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าปฏิบัตินั้น
...อ่านต่อ
ในการปฏิบัติสมาธิหรือการฝึกใจตามเส้นทางสายกลางนั้น การที่จะพบหนทางสายกลางได้ต้องนำเอาใจให้เข้าถึงเฉพาะซึ่งกลาง ซึ่
...อ่านต่อ
ในการปฏิบัติกรรมฐานของพระมงคลเทพมุนี ท่านได้เข้าถึง พระธรรมกาย ซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้ สรุปแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
"เอาใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย ให้กำหนดเครื่องหมายเป็นเพชรลูกที่เจียระไนแล้ว
...อ่านต่อ
"นำใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว มาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมของใจ ที่เรียกว่า ปริมณฑลของใจ ใจกลับเข้ามาอยู่นิ่งๆ
...อ่านต่อ
มนุษย์มีส่วนประกอบสำคัญ 2ส่วน คือ กายและใจ ใจเป็นธาตุกายสิทธิ์พิเศษที่อาศัยอยู่ในร่างกาย
...อ่านต่อ
การปรับกาย หมายถึง การปรับร่างกายให้เหมาะสมกับการทำสมาธิ
...อ่านต่อ
การปรับร่างกายด้วยการปรับท่านั่งทุกอย่างให้พร้อม พอเหมาะพอดี ให้ผ่อนคลายจนสบายจะทำให้ใจของเราสบายตามไปด้วย
...อ่านต่อ
การนั่งทำสมาธิจะนั่งอยู่ในท่าใดก็ได้ แต่เมื่อนั่งในท่านั้นแล้ว ร่างกายจะต้องมีความสบายพอสมควรใจ
...อ่านต่อ
นั่งขัดสมาธิ ท่านั่งขัดสมาธิเป็นท่านั่งที่ทำให้นั่งได้ทน ไม่ปวดเมื่อยหรือเป็นเหน็บชาร่างกายท่อนบน
...อ่านต่อ
สิ่งที่จะต้องเรียนในบริบทนี้ คือ ความรู้ทางโลก ซึ่งตรงกับคำว่า ศิลปวิทยา ดังได้อธิบายไว้แล้วในทิศเบื้องหน้า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร