วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษามหาปีติ :ถวาย มหาสังฆทาน ๒ หมื่นวัด

   ทบทวนบุญ
   เรื่อง: กองบรรณาธิการ

 

 

 

๒๒ เมษายน วันธรรมะคุ้มครองโลก 

       บุญลาภอันประเสริฐของชาวพุทธจะมีกี่ครั้งในชีวิตที่ใครสักคนหนึ่งจะมีโอกาสได้ถวายมหาสังฆทานและไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศกว่า๕๐,๐๐๐ รูป จาก ๒๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศภายในวันเดียว รวมทั้งได้รวมหล่อพระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ โอกาสทั้งหลายเหล่านี้นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐและเกิดขึ้นแล้วแก่ผู้มีบุญ ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านมานี้ ซึ่งตรงกับวันที่ชาวโลกทั้งหลายต่างรู้จักกัน คือ Earth Day วันคุ้มครอง

      แม้ใครจะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเท่าใด ก็คงจะไม่เท่ากับอายุขัยของโลกใบนี้ และถ้าใครผ่านร้อน ผ่านหนาว ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ยิ่งนานแค่ไหน ก็จะทราบว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร้าย และดีอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญที่กำหนดภาวะ ความเป็นไปของโลก คือ ใจของมนุษย์นั่นเอง วันคุ้มครองโลก(Earth Day) เริ่มต้นขึ้นเป็น ครั้งแรกในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๓ โดยองค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) มีมติให้วันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปีเป็น วันธรรมะคุ้มครองโลก ภายใต้คำขวัญClean the World, Clean the Mind เพราะตระหนักว่า ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าที่สุด คือใจของมนุษย์ซึ่งควรจะได้รับการคุ้มครองรักษา ให้เป็นใจที่สะอาด ปราศจากการคิด พูด และการกระทำที่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนอย่างไม่รู้จบสิ้นด้วยความเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ 

       วันคุ้มครองโลกที่วัดพระธรรมกายในปีนี้นับเป็นวันอันเป็นมหามงคลยิ่ง ที่แสนปีติ และเป็นทัสสนานุตตริยะแก่ผู้พบเห็นด้วยภาพการประชุมรวมกันของพระราชาคณะ พระสังฆาธิการจากทุกภาคของประเทศ และพระภิกษุสงฆ์จากนิกายเถรวาทมหายาน และวัชรยานจากหลายประเทศทั่วโลก กว่า ๕๐,๐๐๐ รูป พุทธบุตรทั้งหลายแม้ต้องเดินทางไกลด้วยความยากลำบากแต่ด้วยจิตอันเปี่ยมด้วยเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ของท่าน ที่ มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยม เราทั้งหลายจึงมีบุญตาที่ได้เห็นและได้ทำบุญกับพระมากมายขนาดนี้

 

 

  เช่นเดียวกับสาธุชนทั้งหลาย ผู้มีใจอันตระหนักและเห็นคุณค่าของบุญว่า

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร