วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันสว่างด้วยแสงตะวัน แสงจันทร์ และแสงประทีป

ทบทวนบุญ
เรื่อง : แป้นแก้ว

วันสว่างด้วยแสงตะวัน
แสงจันทร์ และแสงประทีป

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ทบทวนบุญ , วันสว่างด้วยแสงตะวัน แสงจันทร์ และแสงประทีป

   นับเป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่าที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกด้วยการรวมพลังแห่งความบริสุทธิ์จากดวงตะวันมาเป็นประทีปแสงสว่าง ๒๐,๐๐๐ ดวงบูชาพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ ในราตรีที่พระจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นอยู่กลางเวหา เหตุการณ์ครั้งนี้มีที่มาจากศรัทธาอันแรงกล้า ปรารถนาที่จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่มีประมาณ และยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ ทำให้เกิดเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะตราตรึงอยู่ในความทรงจำไปตราบนานเท่านาน


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ทบทวนบุญ , วันสว่างด้วยแสงตะวัน แสงจันทร์ และแสงประทีป

ต้อนรับรุ่งอรุณด้วยการสั่งสมบุญในพิธีตักบาตร
   ประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามเริ่มขึ้นในพิธีตักบาตรที่จัดขึ้นบริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ถือเป็นการเริ่มต้นวันมหาปีติต้อนรับรุ่งอรุณด้วยการสั่งสมบุญด้วยจิตใจที่ผ่องใส


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ทบทวนบุญ , วันสว่างด้วยแสงตะวัน แสงจันทร์ และแสงประทีป

บูชาข้าวพระวันอาทิตย์ต้นเดือน
    ในภาคสาย ผู้มีบุญทั้งหลายได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระวันอาทิตย์ต้นเดือนพิธีกล่าวคำถวายโคมประทีปบูชาพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ทบทวนบุญ , วันสว่างด้วยแสงตะวัน แสงจันทร์ และแสงประทีป

ทอดผ้าป่ากองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ
     ในโอกาสอันเป็นมหามงคล ลูกหลานของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ได้พร้อมใจสืบสานมโนปณิธานของท่าน ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลกด้วยการทอดผ้าป่ากองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ และเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาของเหล่าพุทธบริษัท ๔ ผู้วางชีวิตเป็นเดิมพันในการธำรงรักษาและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนนาน เหตุแห่งการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในคราวนี้ จึงยังมหาปีติให้บังเกิดขึ้นสุดจะนับจะประมาณ และเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองของบวรพระพุทธศาสนา


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ทบทวนบุญ , วันสว่างด้วยแสงตะวัน แสงจันทร์ และแสงประทีป

    การทำบุญทอดผ้าป่าถือเป็นมหาสังฆทานเป็นบุญที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณ แม้จะเป็นมหากุศลที่กระทำได้ทุกฤดูกาล แต่ถึงกระนั้นการสร้างบุญใหญ่ครั้งนี้กลับไม่ใช่สิ่งที่เกดิ ขนึ้ได้โดยง่าย แต่ที่บังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ก็ด้วยการหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายที่ยินดีสละทรัพย์อันหาได้ยากมาทำนุบำรุงศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลก


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ทบทวนบุญ , วันสว่างด้วยแสงตะวัน แสงจันทร์ และแสงประทีป

กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
    งานพระพุทธศาสนาขยายออกไปได้กว้างไกลก็ด้วยมีเหล่าพุทธบริษัท ๔ ที่วางชีวิตเป็นเดิมพัน เป็นตัวแทนของหมู่คณะออกไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา นำพามวลมนุษยชาติทั้งหลายให้รู้จักวิธีปฏิบัติให้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย ณ ดินแดนต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ประดุจดวงตะวันที่ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก ถือเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ต้องออกไปทำหน้าที่ด้วยจิตใจอันเข้มแข็งและทุ่มเทอย่างเอาชีวิต


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ทบทวนบุญ , วันสว่างด้วยแสงตะวัน แสงจันทร์ และแสงประทีป

     เป็นเดิมพัน แม้ต้องพบกับอุปสรรคนานัปการก็ไม่ระย่อ ยังคงหยัดสู้และอดทนเอาชนะอุปสรรคดังกล่าวได้อย่างน่าชื่นชม ในโอกาสนี้วัดพระธรรมกายจึงได้จัดพิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งหลายสำหรับปัจจัยที่มอบถวายในครั้งนี้ ได้รับถวายมาจากเจ้าภาพผู้ใจบุญที่มีศรัทธา เพื่อสืบต่อลมหายใจของเหล่าพุทธบุตร และขยายพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ให้บรรลุเป้าหมายในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

     ในโอกาสนี้ยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์สาขาต่างประเทศที่มียอดสวดธรรมจักรสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ วัดพระธรรมกายฟลอริดา วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย วัดพระธรรมกายบาวาเรีย วัดพระธรรมกายชิคาโก และวัดพระธรรมกายโตเกียว

      บทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ และสูงส่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่รักษามายาวนานถึง ๒,๖๐๐ ปี และจะคงอยู่คู่โลกใบนี้สืบต่อไป ด้วยการนำพระสัทธรรมคำสอนไปเผยแผ่ยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างสัมมาทิฐิให้บังเกิดขึ้นแก่มหาชนทั่วทุกมุมโลก


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ทบทวนบุญ , วันสว่างด้วยแสงตะวัน แสงจันทร์ และแสงประทีป

แสงทิพย์ รวีสวรรค์แสงตะวันแห่งสรวงสวรรค์
    นับเป็นโอกาสพิเศษที่ผู้มีบุญทั้งหลายจะได้รวมพลังแห่งความบริสุทธิ์จากดวงตะวันมาเป็นประทีปแสงสว่างบูชาพระรัตนตรัยด้วยการจุดแสงทิพย์ รวีสวรรค์ ซึ่งเป็นประดุจแสงตะวันแห่งสรวงสวรรค์ที่น้อมอัญเชิญมาจากแดนไกล เพื่อจุดดวงประทีปสักการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์ที่ประดิษฐาน ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ทบทวนบุญ , วันสว่างด้วยแสงตะวัน แสงจันทร์ และแสงประทีป

    ด้วยเหตุนี้ผู้มีบุญจึงได้ยังกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส ปีติในมหากุศลจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชา คือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุด ซึ่งจะทำให้เกิดผลานิสงส์ไม่มีประมาณอันจะยังความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ทบทวนบุญ , วันสว่างด้วยแสงตะวัน แสงจันทร์ และแสงประทีป

อัญเชิญแสงทิพย์ รวีสวรรค์บูชาพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
    แสงทิพย์ รวีสวรรค์ จุดขึ้นด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์จากดวงตะวัน ก่อนจะน้อมอัญเชิญไปจุดโคมประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ ช่วงเวลาที่พระจันทร์กระจ่างกลางเวหาในราตรีวันเพ็ญขึ้น ๑๕ เดือน ๑ เมื่อถึงเวลาที่รอคอย ผู้แทนคณะสงฆ์และเจ้าภาพผู้มีบุญได้ประกอบพิธีอัญเชิญแสงทิพย์ รวีสวรรค์ด้วยความเบิกบานในมหากุศล เพราะเป็นครั้งแรกในโลกที่ได้สร้างเหตุการณ์อัศจรรย์ให้บังเกิดขึ้นด้วยบุคคลอัศจรรย์ กัลยาณมิตรทุกท่านในที่นี้คือยอดนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจประดุจพระบรมโพธิสัตว์ ที่ไม่เคยระย่อท้อถอยต่ออุปสรรคที่มาขวางกั้นการทำความดี ได้สร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันตลอดมา เมื่อถึงคราวที่จะสร้างบุญบารมีถวายโคมประทีปบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันประเสริฐ แสงทิพย์ รวีสวรรค์ แสงตะวันจากสรวงสวรรค์แดนไกลจึงได้รับการอัญเชิญมาแทนเปลวไฟในโลกมนุษย์ เพื่อให้ยอดนักสร้างบารมีอัญเชิญไปจุดโคมประทีป ๒๐,๐๐๐ ดวงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์ที่ประดิษฐาน ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ 


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ทบทวนบุญ , วันสว่างด้วยแสงตะวัน แสงจันทร์ และแสงประทีป

ปลูกต้นเบญจทรัพย์ในราตรีมหาปีติ
     ในราตรีมหาปีตินี้ ผู้มีบุญทั้งหลายยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญด้วยการปลูกต้นเบญจทรัพย์ ณ เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหา-เจดีย์ที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ยังผลให้ราตรีนี้เป็นราตรีที่ควรค่าแก่การจดจำและภาคภูมิใจ


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ทบทวนบุญ , วันสว่างด้วยแสงตะวัน แสงจันทร์ และแสงประทีป

วันสว่างด้วยแสงตะวัน แสงจันทร์และแสงประทีป
     โอกาสพิเศษที่เกิดขึ้นได้ยากบังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ จากการสร้างความสว่างด้วยแสงตะวัน แสงจันทร์ และแสงประทีป สว่างทั้งภายนอกและสว่างที่ภายใน ทำให้หัวใจของผู้มีบุญทั้งหลายได้อิ่มเอิบในมหากุศลที่ร่วมกันสร้างและสืบสานตลอดวัน ด้วยการสร้างบารมีกันตั้งแต่รุ่งเช้าจรดค่ำ และร่วมกันสืบสานมโนปณิธานให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายขยายไปทั่วโลก ให้โลกสว่างไสวด้วยพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้มวลมนุษยชาติได้มีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร