วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ทางก้าวหน้า พาโลกสว่าง

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

ทางก้าวหน้า พาโลกสว่าง

      ท่ามกลางยุคแห่งวิทยาการเทคโนโลยีอื่นก้าวหน้า อย่างรวดเร็วนี้ จะพบว่าในสภาพความเป็นจริงแห่งชีวิตของผู้คนทั้งหลาย ที่ต่างต้องดิ้นรนขวนขวายและพบกับความเคร่งเครียดจากการแก่งแย่งแข่งขันเพื่อความอยู่รอดนั้น สังคมไทยกำลังถูกกระแสแห่งความห่างเหินทำให้ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเริ่มห่างหายไป พ่อ แม่ ลูก ต่างมีกิจกรรมของตนไปคนละทิศคนละทาง กลายเป็นความโดดเดี่ยวและว้าเหว่อ้างว้างลึก ๆอยู่ในใจ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายยากจะมีใครค้นพบทางออก และปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ก็มีแนวโน้มว่าจะเรื้อรังและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , สร้างคนให้เป็นคนดี , ทางก้าวหน้า พาโลกสว่าง , โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

     ดังนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ หลวงพ่อธัมมชโย จึงสถาปนาโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนนักเรียนทหาร-ตำรวจได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมในมงคลชีวิต ๓๘ ประการ โดยจัดการสอบขึ้นทุกปี และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๓๖ แล้ว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เยาวชนจำนวนมากมายในครอบครัวไทยมีธรรมะเป็นที่พึ่ง มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและมีภูมิต้านทานต่อกระแสโลก พร้อมที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนเอง ครอบครัว สังคมประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และนำพาโลกนี้ให้สว่างไสวต่อไป


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , สร้างคนให้เป็นคนดี , ทางก้าวหน้า พาโลกสว่าง , โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

    โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งแรกจัดขึ้นที่ศาลาพระเกี้ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ มีเยาวชนเข้าสอบจำนวน ๓๘๒ คน และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ในปีต่อ ๆ มาเช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปีที่ ๓๖) มีผู้สมัครสอบจากทั่วประเทศถึง ๑,๐๒๘,๓๔๗ คน จาก ๔,๐๔๖ สถาบันทั่วประเทศ เมื่อนับจำนวนผู้ผ่านการสอบในโครงการนี้ตั้งแต่ปีแรกถึงปัจจุบันพบว่ามีไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านคนแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การปลูกฝังความสนใจในพระพุทธศาสนาลงในใจของเยาวชนไทยเป็นสิ่งที่ไม่เกินความสามารถ หากผู้ใหญ่ทั้งหลายร่วมใจกันทำจริง ๆ


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , สร้างคนให้เป็นคนดี , ทางก้าวหน้า พาโลกสว่าง , โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

      หลังจากโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” มีการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีการขยายผลต่อเนื่องไปสู่ระดับครูอาจารย์ ซึ่งเป็นพ่อพิมพ์-แม่พิมพ์ของชาติ เพื่อประโยชน์ในการนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสั่งสอนอบรมเยาวชนให้เข้มข้นยิ่งขึ้นสืบไป


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , สร้างคนให้เป็นคนดี , ทางก้าวหน้า พาโลกสว่าง , โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

     สำหรับการสอบของเยาวชนในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ รอบคัดเลือก จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ถึงวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม (สอบตามวันและเวลาที่สะดวก) รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาคสอบในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอ รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ สอบในวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

    ส่วนการสอบของครูอาจารย์มี ๒ รอบ คือ รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาคจัดสอบในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอ และ รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ สอบในวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ณ
ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , สร้างคนให้เป็นคนดี , ทางก้าวหน้า พาโลกสว่าง , โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

    การสอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ณ วัดพระธรรมกาย ในปีนี้ มีเยาวชนและครูอาจารย์เข้าร่วมสอบจำนวน ๒,๕๔๗ คน จาก ๔๓๖ สถาบัน โดยมีพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , สร้างคนให้เป็นคนดี , ทางก้าวหน้า พาโลกสว่าง , โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

    การประกาศผลสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนพิธีมอบโล่เกียรติยศและรางวัลระดับชาติ จะจัดในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันมาฆบูชา) ณ วัดพระธรรมกาย


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , สร้างคนให้เป็นคนดี , ทางก้าวหน้า พาโลกสว่าง , โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

     โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ก้าวไกลมาถึงปีที่ ๓๖ ได้ด้วยความเสียสละและมโนปณิธานอันสูงส่งจากจิตใจอันงดงาม ตลอดจนศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้อำนวยการ ท่านผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสานงานการศึกษาซูเปอร์ไวเซอร์ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษยชาติในยุคนี้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของยุคใด จึงขออนุโมทนาสาธุการมา ณ ที่นี้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร