วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓๐)

บทความพิเศษ
เรื่อง : นวธรรมและคณะนักวิจัย DIRI

 

หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ
(ตอนที่ ๓๐)

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , บทความพิเศษ , หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓๐) , คณะนักวิจัย DIRI

      ในฉบับก่อน  ผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง นั่นคือการสรุปสาระสำคัญของปีแห่งการครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการค้นพบวิชชาธรรมกายของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า ตลอดปีที่ผ่านมา เหล่าลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ทั่วโลกต่างก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงโอกาสอันสำคัญนี้อย่างทั่วถึงกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชาการหรือในด้านกิจกรรมบุญต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

        ในส่วนของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) เองนั้น นอกจากการมุ่งศึกษารวบรวมหลักฐานธรรมกายที่มีอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆทั่วโลกให้เข้ามารวมกันเป็นหมวดหมู่ เป็นกลุ่มก้อน มาอย่างต่อเนื่องแล้ว การดำเนินงานตามพันธกิจ ๗ ประการ เช่น การมุ่งสถาปนาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยให้เป็นการถาวรเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้ารวบรวมหลักฐานธรรมกายให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้เป็นสถานที่ประสานความร่วมมือ จัดการเรียนการสอน การพัฒนางานวิชาการทางพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ฯลฯ

       สำหรับในรอบปีที่ผ่านมา เป็นที่น่าปีติใจว่า บรรดานักวิชาการและนักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเองก็ยังมีความเคลื่อนไหวในเวทีวิชาการให้ปรากฏออกมาอีกอย่างต่อเนื่อง อาทิ การที่ทีมงานวิจัยของสถาบันฯ ในทุกภูมิภาคมีผลงานทางวิชาการร่วมกับนักวิชาการระดับโลก เช่น ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล บ.ศ.๙ ที่มีผลงานวิจัยร่วมกับท่านศาสตราจารย์ริชาร์ด ซาโลมอน และคณะแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาจนมีบทความตีพิมพ์ในหนังสือ Buddhist Manuscripts in the Schoyen Collection Volume 4 อุบาสิกาสุทธิสา ลาภเพิ่มทรัพย์ ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของสำนักพิมพ์ที่ประเทศอินเดีย โดยได้รับการรับรองจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Gautam Buddha University ประเทศอินเดีย

      ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง ทีมงานวิจัยรุ่นใหม่ของสถาบันฯ ที่นำโดย ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล บ.ศ.๙ กัลฯ ดารณี นันติวานิช  กัลฯ กิตติพงษ์ วงศ์อักษร ไปเข้าร่วมการประชุมมหาขโรษฐีคลับในที่ประชุมนานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มวิชาการที่รวมเฉพาะผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญภาษาคันธารีมารวมกันจากทั่วทุกมุมโลก และในเวลาเดียวกันนั้น นักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ๒ ท่าน คือ พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺ โญ และ ดร.ณัฐปิยา สาระดำ ยังได้มีโอกาสนำผลงานทางวิชาการไปนำเสนอในที่ประชุมนานาชาติ IABS ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วย ซึ่งก็ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับพระอาจารย์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺ โญ นั้น ท่านยังผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านการอ่านและการแปลคัมภีร์จีนที่มหาวิทยาลัยเยล (Yale University) ในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยจะเป็นสถาบันที่มีนักวิจัยที่พร้อมสำหรับการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีเครือข่ายความร่วมมือที่มีคุณภาพยิ่งในอนาคต


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , บทความพิเศษ , หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓๐) , คณะนักวิจัย DIRI

  และโดยเฉพาะในครั้งล่าสุด คือ การได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ (International Conference) ที่มหาวิทยาลัยโอทาโก เมืองดันนิดิน ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นงานที่มหาวิทยาลัยโอทาโกและองค์กรนักวิจัย The New Zealand Asian Studies Society (NZASIA) ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งในการนี้นักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยก็ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานศึกษาวิจัยด้วยกัน ๓ ท่าน คือ


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , บทความพิเศษ , หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓๐) , คณะนักวิจัย DIRI

     ๑) ดร.กิจชัย เอื้อเกษม นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ ได้เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานการศึกษาเรื่อง “The Abbot Manuals : A Meditation Text in the Vijja Dhammakaya” ซึ่งคัดมาจากบางส่วนของงานแปล “คู่มือสมภาร” โดยคณะนักวิชาการของสถาบันฯ (หนังสือต้นฉบับเดิมเรียบเรียงขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๒ โดยอุบาสิกานวรัตน์ หิรัญรักษ์ และคณะ)1 ในส่วนของดร.กิจชัยนั้น ตัวท่านเองเคยเป็นผู้นำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “พระธรรมกายในหลักฐานทางโบราณคดีของไทย”2 ที่ศาสตราจารย์ Kate Crosby แห่ง King’s College London จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา ท่ามกลางนักวิชาการที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งยวดในวงการการศึกษาด้านปฏิบัติธรรมสมาธิของเถรวาทจำนวนมากทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่า ในอดีตนั้นคนไทยทุกชนชั้นต่างรู้จัก “พระธรรมกาย” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ (ดังปรากฏในการนำเสนอของ ดร.กิจชัย เอื้อเกษม เกี่ยวกับหลักฐานการปฏิบัติธรรมในศิลาจารึกไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัยเป็นต้นมา) ทั้งนี้ ความเป็นที่รู้จักเกี่ยวกับ “พระธรรมกาย” ดังกล่าวนี้ ยังมีแบบแผนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงไปถึงความหมายที่แท้จริงด้วยว่า “พระธรรมกาย” นี้มิใช่สิ่งอื่น หากแต่เป็นจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติธรรมสูงสุดนั่นเอง


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , บทความพิเศษ , หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓๐) , คณะนักวิจัย DIRI

      ๒) ดร.เจฟฟรีย์ วิลสัน (Dr.Jeffrey Wilson) นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Narrative Form in the Writing of Meditation Manuals” (รูปแบบของการพรรณนาในคัมภีร์การปฏิบัติธรรม) ซึ่ง ดร.เจฟฟรีย์ วิลสัน ได้กล่าวในที่ประชุมสัมมนาว่า “เป็นการยากที่จะอธิบายประสบการณ์ภายในให้เข้าใจ (ด้วยเหตุนี้) ในคัมภีร์ต่าง ๆ จึงได้พรรณนาเปรียบเทียบประสบการณ์ภายในเหล่านั้นให้ออกมาในรูปของนิทานหรือคัมภีร์ต่าง ๆ” ซึ่งจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ท่านพบว่า คัมภีร์การปฏิบัติธรรมต่าง ๆ ทั้งจากศรีลังกา กัมพูชา และไทยในสมัยล้านนานั้น ต่างก็ได้อธิบายประสบการณ์ภายในจากการปฏิบัติธรรมที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่สำคัญก็คือบรรดาคำอธิบายเรื่องประสบการณ์ภายในที่หลากหลายเหล่านั้นต่างระบุเหมือน ๆ กันหมด ว่า “ประสบการณ์ภายในจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อใจหยุดเท่านั้น” ซึ่งก็นับว่าสอดคล้องกับคำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่ว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” อย่างยิ่ง


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , บทความพิเศษ , หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓๐) , คณะนักวิจัย DIRI

     ๓) ดร.ณัฐปิยา สาระดำ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การรักษาโรคด้วยวิชชาธรรมกายของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) The Esoteric Healing Technique of Luang Pho Wat Paknam (Sot Candasaro Bhikkhu) : A Translation from his Teaching Manuals” โดยผู้วิจัยแนะนำประวัติความเป็นมาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ และวิชชาธรรมกาย รวมทั้งเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานให้ที่ประชุมฟังโดยย่อ ก่อนนำเสนอเรื่องวิธีการรักษาโรคด้วยวิชชาธรรมกาย ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมาก


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , บทความพิเศษ , หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓๐) , คณะนักวิจัย DIRI

   สำหรับผู้เขียนเองยังคงปลื้มปีติใจยิ่งกับการที่สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยของเราเพิ่งได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยมุมไบ ประเทศอินเดีย, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ โดย Faculty of Asian Middle Eastern Studies, ความร่วมมือเบื้องต้นกับสถาบันวิจัยในจีนแผ่นดินใหญ่ที่เมืองซีอานและกรุงปักกิ่ง ตลอดจนที่ประเทศเยอรมนี เป็นต้นซึ่งจะมีผลต่อการขยายผลการทำงานร่วมกันในแวดวงวิชาการที่กว้างขวางขึ้นหลาย ๆ ด้านและเมื่อเร็ว ๆ นี้ (วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐) สถาบันฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีมงานวิจัยของสถาบันฯ ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านอักษรพราหมีในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชที่มหาวิทยาลัยมุมไบ ซึ่งกำลังส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูองค์ความรู้ และสร้างผู้เรียนที่เป็นชาวท้องถิ่นแห่งดินแดนพุทธภูมิให้สว่างไสวขึ้นมาอีกครั้ง ฯลฯ ในการนี้ทางสถาบันฯ ยังมอบหมายให้พระอาจารย์อดุลย์ จนฺทูปโม เป็นตัวแทนของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเดินทางไปมอบรางวัลหนังสือวิชาการด้านพระพุทธศาสนาดีเด่นแก่รองศาสตราจารย์ Dr.Anand Singh คณบดีแห่ง School of Buddhist Studies and Civilization มหาวิทยาลัย Gautam Buddha แห่งประเทศอินเดีย จากหนังสือเรื่อง “Dana : Reciprocity and Patronage in Buddhism” เพื่อเป็นการยกย่องและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายทางวิชาการในแถบทวีปเอเชียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีก เป็นต้น


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , บทความพิเศษ , หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓๐) , คณะนักวิจัย DIRI

  ที่จะลืมไม่ได้เลยคือ การเพิ่มศักยภาพของสายงานด้าน Information Technology เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ต่อการทำงานของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยให้เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและสาธารณชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามผลงานของสถาบันฯ ได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นจาก Facebook หรือเว็บไซต์ของสถาบันฯ หรือในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯหรือการให้การสนับสนุนส่งเสริมและยกระดับการศึกษาพระพุทธศาสนา ดังที่เห็นได้ชัดเจนในช่วง ๑๐ ปีมานี้กับมหาวิทยาลัยโอทาโกจากปีแรกที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันเพียงวิชาเดียว (ทั้งยังต้องไปทำการสอนร่วมกับวิชา Hinduism ด้วย) แต่เมื่อเวลาผ่านไป ในปัจจุบันทางสภามหาวิทยาลัยโอทาโกได้อนุมัติให้ภาควิชาเทววิทยาและศาสนศาสตร์สามารถทำการสอนในระดับปริญญาโท (Master of Arts) ในปีการศึกษา ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑)


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , บทความพิเศษ , หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓๐) , คณะนักวิจัย DIRI

   การมีความเคลื่อนไหวทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่องของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดังที่กล่าวมาโดยสังเขปนี้ เป็นเพราะวิสัยทัศน์อันยาวไกลขององค์ผู้สถาปนาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ที่ต้องการให้มีการศึกษารวบรวมองค์ความรู้และประวัติศาสตร์ของหลักฐานธรรมกายที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกให้เข้ามารวมกัน เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงการมีอยู่จริงและการปฏิบัติให้เห็นผลได้จริงของวิชชาธรรมกายเป็นสำคัญ ซึ่งด้วยความจำเป็นอันยิ่งยวดนี้ ทำให้เกิดผลงานชิ้นสำคัญที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา คือ การสถาปนาอาคารสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยขึ้นในที่สุดเป็นการฉลองครบ ๑๐๐ ปีแห่งการค้นพบวิชชาธรรมกายของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยวัตถุประสงค์ของการสถาปนานั้น ก็เพื่อความชัดเจนในการอนุรักษ์คัมภีร์พุทธโบราณ รวมทั้งร่องรอยประวัติและหลักฐานธรรมกายที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปให้บริบูรณ์ ฯลฯ และใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาจากคำสอนดั้งเดิมที่เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถาวร ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังคงดำเนินการจัดหาทุนสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ การบริหารจัดการต่าง ๆ อยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

     ทั้งนี้ อาคารสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยนี้ ในอีกด้านหนึ่งนั้นก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ทุกท่านทุกคนนับแต่นี้ไปอีกตราบนานเท่านาน

        ในท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนขอให้ผู้อ่านทุกท่าน นักสร้างบารมีทุกท่าน พุทธศาสนิกชนทุกท่าน จงมีความสุขสวัสดี มีความองอาจกล้าหาญในการร่วมกันรักษามรดกแห่งวิชชาธรรมกายเอาไว้ตลอดไปเทอญ

           ขอเจริญพร

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร