วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๑

ฉบับที่ ๑๘๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๑
นับเป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่าที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกด้วยการรวมพลังแห่งความบริสุทธิ์...อ่านต่อ
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ก้าวไกลมาถึงปีที่ ๓๖ ได้ด้วยความเสียสละและมโนปณิธานอันสูงส่งจากจิตใจอันงดงาม...อ่านต่อ
พระภิกษุ-สามเณรวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกร่วมใจกันสร้างบุญใหญ่ถวายหลวงพ่อทัตตชีโวในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐...อ่านต่อ
ถ้าได้ศึกษาธรรมเนียมการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะพบว่า.. สิ่งนี้เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาล...อ่านต่อ
การตักบาตรก็เป็นหนึ่งในพุทธประเพณีที่ชาวลำปางให้ความสำคัญ และจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาอย่างสม่ำเสมอ...อ่านต่อ
สำหรับในรอบปีที่ผ่านมา เป็นที่น่าปีติใจว่า บรรดานักวิชาการและนักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเองก็ยังมีความเคลื่อนไหวในเวทีวิชาการ...อ่านต่อ
เรื่องราวของชาวปยู (Pyu) ซึ่งเป็นอีกชนชาติหนึ่งในช่วงประวัติศาสตร์เมียนมายุคต้น ที่มีความรุ่งเรืองด้านพระพุทธศาสนาและอารยธรรม...อ่านต่อ
ในช่วงตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นายองอาจ ธรรมนิทา เดินทางไปพบสื่อมวลชนเพื่อสวัสดีปีใหม่และได้มอบพระของขวัญ...อ่านต่อ
สาธุชนร่วมงานบุญมาฆบูชา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖ บริเวณอุโบสถวัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งตนได้ ด้วยต้นทุนแม้น้อย เหมือนคนก่อไฟกองน้อยขึ้นฉะนั้น...อ่านต่อ
ในคราวที่เพื่อนสหธรรมิกเกิดติดขัดในปัญหาธรรมะเรื่องใด ก็จะหาโอกาสมาสอบถามปัญหาเรื่องนั้น ซึ่งท่านก็ไม่เคยเบื่อหน่ายต่อการตอบคำถามเลย...อ่านต่อ
การสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนาจึงต้องสร้างกันเป็นทีม ทีมใหญ่มากเท่าไรก็ดีเท่านั้น จะได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีทำให้เรามีความปลอดภัยมากเท่านั้น...อ่านต่อ
ถ้าแบ่งใหญ่ ๆ มี ๒ อย่างคือ ๑. การปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการเก็บขยะ ความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ๒. หามาตรการรองรับ...อ่านต่อ
บุคคลผู้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิย่อมพ้นจากอันตรายทั้งปวง อันได้แก่ อันตรายจากอมนุษย์ เป็นต้น...อ่านต่อ
เวลาเราสวดมนต์ พลังแห่งความบริสุทธิ์จะขยายออกจากใจของเราสู่บรรยากาศทั้งมวลจะเป็นผลให้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมของตัวเราค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี...อ่านต่อ
ลูกมีโอกาสทำบุญกับวัดพระธรรมกายครั้งแรกในงานทอดกฐิน ปี ๒๕๒๘ จากการบอกบุญของกัลยาณมิตรคนแรก คือ ลูกสาวคนโต...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว...อ่านต่อ
คณะสงฆ์ประเทศศรีลังการ่วมกับคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายจัดพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน ๒๖ รูป ณ วัดศรีวัฒนารามมหาวิหาร...อ่านต่อ
ให้เรานั่งสมาธิทุก ๆ วัน เพื่อให้จิตผ่องใส เบิกบานโดยบอกกับตัวเองว่า เป้าหมายหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ คือ หมดกิเลสไปนิพพาน...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ