หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๒๒ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗..........................................................................................................................................


บั้งไฟพญานาคกับพลังศรัทธามหาชน
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

         เราก็ฝันๆ ไว้ว่า วันนั้นพี่น้องชาวลาวทั่วโลก หรือพี่น้องชาวไทยทั่วโลก จะได้ชวนญาติรวมทั้งมิตรสหายที่เป็นชาวต่างชาติได้มาดูสิ่งอัศจรรย์ของโลก...

..........................................................................................................................................


โอวาทวันเข้าพรรษา
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

         หลวงปู่วัดปากน้ำฯ ท่านให้นั่งเข้าที่หาข้อบกพร่องของตัวเองให้เจอ ซึ่งอาจจะมีข้อบกพร่อง ๕ อย่าง ๑๐ อย่าง ๒๐ อย่าง อะไรก็ตามเถอะ...

..........................................................................................................................................


เท ทุบ ปิด โรงงานสุราสาโท "ฟูจิมิ"
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โดย : วรวรรณ ถนอมพงษ

       สื่อสีขาวจากดาวธรรมที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชภาวนาวิสุทธ์ ได้จุดประกายในการเชิญชวนลูกๆ ทั่วโลก...
..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"คนเราเกิดมาทำไม"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

        เป้าหมายชีวิตของคนเรานั้น จริง ๆ แล้วมีอยู่ ๓ ระดับด้วยกัน ภาษาชาวบ้านบอกว่า มีเป้าหมายบนดิน เป้าหมายบนฟ้า และเป้าหมายสูงสุด...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"จริงหรือ ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ชั่วมีถมไป"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         ทำอะไรต้องรู้จักพอประมาณ เกินกำลังก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียหาย น้อยไปก็ไม่ถึงจุดดี ทำแล้วต้องให้ถูกดี ถึงดี พอดี จึงจะได้ดี...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"คุณครูควรนำธรรมะข้อใด สอนลูกศิษย์"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         ธรรมะมี ๘๔,๐๐๐ ข้อก็จริง แต่ว่าทั้ง ๘๔,๐๐๐ ข้อนี้ สรุปแล้วมีเรื่องเดียว คือเรื่อง “กรรม”...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"เพราะเหตุใด แพทย์ พยาบาล จึงไม่มาสนใจพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         เจริญพร เรามีความผิดพลาดในวงการศึกษา ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นกันทั่วโลกเลย คือ...

..........................................................................................................................................


Smile World
"วัดเจริญภาวนาลอนดอน"
โดย : บุณฑริกา

         จากจุดเล็กๆ เพียงจุดเดียว ได้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และเป็นสัญญาณแห่งสันติสุขที่เกิดจากความสว่างไสว...

..........................................................................................................................................


ฉลองหอฉัน สานฝันของคุณยายให้เป็นจริง
โดย : นิตยา จรุงจิตต์

         ดวงตะวันไม่เคยหน่ายต่อการให้ แสงสว่างและความอบอุ่นแก่โลกฉันใด นักสร้างบารมีก็ไม่เคยหน่ายต่อการสั่งสมบุญบารมี ฉันนั้น...

..........................................................................................................................................


ปฐมเริ่มฉลองหอฉันคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
พิธีกดปุ่มเปิด "น้ำตกธารทอง"
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

         วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติ ที่หลวงพ่อและ ลูกๆ ทุกคนได้ช่วยกันทำฝันของคุณยายให้เป็นจริง...

..........................................................................................................................................


พุทธประวัติ
"อนิยตโพธิสัตว์ และนิยตโพธิสัตว์"

       พระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ...

..........................................................................................................................................


จุดเปลี่ยนชีวิต
"กรุณาส่ง.. ถึงคน ๖,๐๐๐ ล้านคนทั่วโลก"
โดย : ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์

         คุณรู้สึกอย่างไร หากสงครามกำลังจะหมดไปจากโลกใบนี้
การเข่นฆ่า เอาเปรียบ จะไม่มีต่อกันในระหว่างมนุษย์
มุมมืดในเมืองศิวิไลซ์ จะไม่มีโจร
...

..........................................................................................................................................


เรือนจำติดดาว
โดย ว. วรรณพงษ์

        เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ติดตั้ง "ดาวธรรม" นำธรรมะสู่จิตใจ "ผู้ต้องขัง" แห่งแรกในประเทศไทย ...

..........................................................................................................................................


วัดติดดาว

         "พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว"...

..........................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (ปีปัจจุบัน)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org