กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ไม่ช่วยเหลือ เอื้อปัน มันไม่ผิด แต่น้ำมิตร และน้ำใจ มันไร้สูญ
คุณสร้างวัด วัดสร้างคุณ อบอุ่นนัก เป็นที่พัก บำเพ็ญเพียร เรียนศึกษา
คุณยายยอดนักสร้าง ชีวิตวางเป็นเดิมพัน สร้างบุญบารมีมั่น ทุกคืนวันวัยวารกาล
ราวๆ ปี พ.ศ.๒๕๑๐ ทางราชการแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าไปดำรง ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ในย่านแหล่งเสื่อมโทรม
เด็กเอ๋ย...เด็กน้อย เจ้ายังด้อย เยาว์วัย ไร้เดียงสา
 มีทรัพย์สิน แต่ไม่ให้ คล้ายไม่มี  ใจตระหนี่ แคบหมอง ข้องสังสาร

การสถาปนาอุโบสถกลางน้ำขึ้นบนผืนแผ่นดินแห่งนี้เป็นทางมาของบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ เพราะอุโบสถกลางน้ำที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นนี้ จะเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธในศรีลังกาและนานาชาติให้เป็นดวงเดียวกัน
พุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาจำนวนมากต่างพร้อมใจกันมายังวัดศรีสัลวนาโพธิวิหาร เมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา เพื่อร่วมพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์
นับเป็นความโชคดีอย่างสูงสุดที่ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลก จะได้มาร่วมพิธีจุดประทีปกว่า ๒๐,๐๐๐ ดวง
สิริฤกษ์ เกริกเกียรติฟ้า สุธาสวรรค์ พร้อมเพรียงกัน หนึ่งกันยา บุญญาศานติ์ ตักบาตรพระ บูชาธรรม ผู้ปราบมาร ตะวันฉาน ฉายแสงทอง ส่องธรรมกาย
ยามเวลาพลบคํ่าวันหนึ่ง ในขณะที่ม่านหมอกเมฆกําลังเคลื่อนคล้อยลอยลับไป แสงแดดอ่อน ๆ จากดวงตะวันยังคงสาดส่องเฉกเช่นวันวานที่ผ่านมา ทําให้หวนระลึกถึงบุคคลสําคัญของโลกและจักรวาล
อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักในหลายจังหวัดด้วยกันในช่วงต้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น วัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์จึงจัดส่งถุงยังชีพบรรทุกใส่รถ ๖ ล้อหลายคัน

งานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี โดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนในเมืองซีแอตเติล
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม หนึ่งในโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรับอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Lincoln
พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ร่วมงาน “Union County Interfaith Day of Player” ณ เมืองเวสท์ฟิลด์
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น เพื่อความสุขภายใน ครั้งที่ 4 

คำถาม : ดิฉันทะเลาะกับพี่สาวตั้งแต่ยังเด็กเพราะพี่ทำไม่ดีกับพ่อแม่จนถึงวันนี้ก็ยังลืมเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้
คำถาม : หนูรู้สึกเบื่อโลกทำอย่างไรดีคะ เบื่อทุกอย่างในชีวิตเลยคะ พระอาจารย์ : คุณโยมดูดี ๆ นะบางคนก็รู้สึกเบื่อ
คำถาม : การจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต เราจะมีวิธีจับสังเกตได้อย่างไรคะว่าคนไหนนิสัยดี?
คำถาม : คนจำนวนไม่น้อยเป็นทุกข์เพราะมีหนี้สินรุงรังจะแก้ปัญหาให้ได้หมดหนี้ให้ได้ผลต้องทำอย่างไรดีคะ

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร