กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ให้เรานิ่งในนิ่ง โดยไม่ต้องรีบ ให้นิ่งในนิ่งเข้าไป ให้มีความสุข ความบริสุทธิ์ในทุกขั้นตอน เราจะผ่านดวงผ่านองค์พระ เอาให้ได้ตามสูตร ชัด ใส สว่าง มีความสุข ความบริสุทธิ์ทุกขั้นตอน ไปสู่จุดที่ดีที่สุดของเราที่เคยทำได้ นิ่ง ๆ เข้าไปเรื่อยๆ
การเรียนวิชชาธรรมกายต้องเรียนด้วยพระธรรมกาย ต้องเข้าถึงธรรมกายเท่านั้น กายพรหม กายอรูปพรหม กายอื่นไม่ได้
การร้องเพลงถือเป็นการแสดงออกทางอารมณ์อย่างหนึ่งของมนุษย์ รวมทั้งเป็นศิลปะที่ช่วยให้เกิดความสุนทรี เป็นความบันเทิงที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายทางด้านจิตใจ
คำว่า กุศโลบาย มาจากคำว่า กุศล บวกกับคำว่า อุบาย คำว่า กุศล แปลว่า ฉลาดก็ได้ แปลว่า ดีงามก็ได้ แปลว่า บุญก็ได้ ใช้แทนกันได้
ให้นิ่งเข้าไปในไส้กลางของกลาง ติดในกลางพระเดชพระคุณหลวงปู่ นิ่ง เบา สบายอย่างมีความสุข ความบริสุทธิ์ นิ่งกำลังจะดีขึ้นแล้ว
ซึ่งเป็นทางมาเเห่งบุญ ที่เราจะต้องทำไป
ต้องหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่ ที่เป็นภาพลวงตา ต้องไม่ติดอะไร นิ่งในนิ่ง ไม่มีบวก หรือลบ สบาย ๆ
ฝึกตรงนี้ให้คล่อง คล้ายๆ กับตอนนี้อยู่ในการควบแน่นของใจ
เราเรียนเพื่อตัวของเราเอง เราจะไม่มีมานะทิฐิว่า จะต้องเป็นอย่างนี้ๆ เหมือนที่เราเห็น
ผลจาก : ชาติก่อนใจร้ายไม่ลดลา
ผลจาก : ชาติก่อนบริจาคยาช่วยคนไข้
ถ้านิ่งในนิ่ง มันจะมีความสุข ความบริสุทธิ์ ความสว่างและความสงบเพิ่มขึ้น ศูนย์กลางกาย คือ ที่รวมของสรรพสัตว์ และสรรพสิ่งทั้งหลาย

ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ร่วมทอดกฐินสมทบวัดกัลยาณมิตรต่างประเทศ  ณ วัดจันโกนซาบาจานีน เคนเดรีย วิหาร
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้จัดงานบุญพิธีบุพเปตพลีน้อมถวายแด่พระมงคลเทพมุนี
วัดพระธรรมกายนางาโน่  ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา และพิธีถวายคิลานเภสัช 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ก็ได้จัดพิธีตัดปอยผม พิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาท
ผู้ปกครองและคณะญาติได้เข้าร่วมพิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาท
ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ร่วมพิธีทอดกฐินสมทบวัดกัลยาณมิตรต่างประเทศ  ณ วัดเวฬุวันพุทธวิหาร

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระภิกษุรูปหนึ่งมีความปรารถนาจะสึก เพราะได้รับการเอาอกเอาใจพูดจาชักชวน
ในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเมื่อยังเป็นฆราวาสมีฐานะดี เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิด
มีชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันมาก ชายคนหนึ่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ส่วนเพื่อนแม้มิได้บวชก็บำเพ็ญตนเป็นอุบาสก
ในสมัยพุทธกาลมีชาวเมืองราชคฤห์สองคนเป็นเพื่อนกัน ได้พากันมาบวชในบวรพุทธศาสนา คนหนึ่งบวชในสำนักพระบรม

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.041122134526571 Mins