กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ต้องใจเย็นพอใจเย็นอย่างสม่ำเสมอนะ ไม่โลเล คือ เข้า...ใจเย็น แต่สายหงุดหงิดรอไม่ได้ คือ มันไม่เย็นอย่างสม่ำเสมอ สำคัญนะลูกนะ ที่พูดนี่ใจเย็นโลเลละ
ต้องครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ให้ได้ตลอดเวลา เพราะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องของใจ ถ้าติดตรงนั้น จะหลุดเข้าไปภายใน ซึ่งเป็นสิ่งที่พญามารเขากลัว
ที่สูงแค่ศอกเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้น ไม่มีอะไร
สีหมฤคราชนั้น ถ้าแม้จะจับช้าง ย่อมจับโดยแม่นยำไม่พลาด ถ้าจะจับกระบือ โค เสือเหลือง โดยที่สุด แม้กระต่าย และแมว
ดังได้กล่าวแล้วว่า ผู้ฝึกฝนจิตจนมีคุณภาพยอดเยี่ยม ย่อมสามารถพบความรู้ที่แท้จริงทุกชนิด ได้ที่ศูนย์กลางกาย ซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นความรู้เฉพาะตน เมื่อใดต้องการให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
ทำพื้นฐานให้แน่นนะ ปรับพื้นฐานให้นิ่งแน่นให้สมบูรณ์เลย เพราะเราไม่ได้ไปนั่งแข่งกับใคร เพราะฉะนั้น หยุดแรกนี้สำคัญ ทำให้มันสมบูรณ์นะจ๊ะ
มีทิฏฐิมานะ มักจะไปเกิดในตระกูลต่ำ
(พระลูกชาย: หลวงพ่อครับ พอนั่ง ๆ ไป เหมือนตัวเราเข้าไปอยู่ในตัวเราอีกคนหนึ่ง แล้วก็เล็กลงไปเรื่อย ๆ แต่มี ๒ อาการพร้อมกัน คือ ปวดหัวมาก
คำว่า “ขอบคุณ” นอกจากจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกดีแล้ว ยังทำให้ผู้พูดได้รับพลังบวกอีกด้วย ส่งผลให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งคำขอบคุณสร้างปาฏิหาริย์แก่ผู้พูดและผู้ฟังให้ได้รับประโยชน์อันทรงคุณค่าในชีวิต
your meditation practice
ไหนใครนั่งแล้วมีความสุขบ้าง สุขเล็กน้อย สุขพอประมาณ (พระลูกชาย: แยกไม่ออกครับ)
เรารักษาอารมณ์สบาย ๆ ไปก่อน พอเรามานั่ง เมื่อย ก็ขยับ จับทางได้หรือยัง คือ ถ้าเราประกอบเหตุอย่างไร

นับจากวันที่พระบรมศาสดาเอกของโลกดับขันธปรินิพพาน กาลเวลาล่วงเลยมาแล้ว ๒,๕๖๔ ปี แต่ถึงกระนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายยังคงตามระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและปฏิบัติตนตามคำสอนของระพุทธองค์อยู่มิเสื่อมคลาย
เราทำกิจการทำการค้าก็มุ่งหวังกำไร แต่คนเรามันต่างกันที่คนหนึ่งคิดว่าจะทำให้มันดี จะเอาดีก่อนแล้วค่อยเอากำไร แต่อีกคนคิดจะเอากำไรก่อน สินค้าจะดีหรือไม่ดียังไม่คำนึงถึง สองคนต่างกันที่การจัดลำดับความสำคัญอะไรก่อนอะไรหลัง
จากหนุ่มน้อยผู้มีความผูกพันในพระพุทธศาสนา เป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่เมื่อจบการศึกษาแล้ว เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง ห่างจากครอบครัวออกไปใช้ชีวิตที่ท้าท้าย ในที่สุดเป็นเจ้าของธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง แต่ต้องแลก…กับการทำปาณาติบาตทุกวัน
ภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์นั้น ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะสงฆ์ ซึ่งมหาเถรสมาคมได้กำหนดไว้ว่า การทำสาธารณสงเคราะห์ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจ ๖ ด้าน ที่ได้มอบหมายให้กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการในทุกลำดับชั้น และทุกวัดวาอารามได้สนองภารกิจนี้พร้อมกันทั่วทั้งสังฆมณฑล ซึ่ง “วัดพระธรรมกาย” ก็เป็นหนึ่งในวัดวาอารามที่ได้ทำหน้าที่สนองงานด้านการสาธารณสงเคราะห์
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังคงเป็นไป แต่จิตใจของนักสร้างบารมีทุกท่านยังคงผ่องใสด้วยการสั่งสมบุญตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ผ่านระบบ Online ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนากันอย่างต่อเนื่อง
มีบางคนบอกว่า การจะมีคุณค่าชีวิตและประสบความสำเร็จมากกว่าใคร ก็ต้องเป็นคนรวยกว่า มีบ้านใหญ่โตกว่า มีสมบัติมากกว่า มีรูปร่างหน้าตาดีกว่า หรือมีคนนับหน้าถือตามากกว่า ซึ่งหากเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องวัดคุณค่าและความสำเร็จในชีวิต ก็มีส่วนถูก แต่ไม่ถูกทั้งหมด

วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญเนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรม ออนไลน์ และพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลา,และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
หลวงพ่อทัตตชีโว พร้อมด้วยพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

ในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุรูปหนึ่ง ประพฤติตนเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาพระธรรมวินัย
หาความจริงที่สามารถเอาชนะความจริงน่าตระหนกประจำโลก ๔
ถ้าทำให้แต่ละคนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ คือ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ผู้เรียน เป็นผู้รู้ความจริง ทั้งความจริงที่เกี่ยวกับตนเองและความจริงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ๕

พระพุทธกิจ คือ กิจที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปฏิบัติเป็นกิจวัตรหลังจากตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว
เพื่อศึกษาพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ตั้งแต่ก่อนประกาศพระศาสนา จนถึงการวางรากฐานองค์กรพระพุทศาสนาก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพาน
ตามธรรมดาเมื่อมีการฝึกงาน ย่อมต้องมีสถานที่และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกงานนั้นๆ ในทำนองเดียวกัน การฝึกคุณธรรมพื้นฐาน ๓ ประการ
เป้าหมายอันสูงสุดของมนุษยชาติ คือ “การทำพระนิพพานให้แจ้ง” ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างตรัสยืนยันเอาไว้ว่า เป็นสุขอย่างยิ่ง ในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.037610332171122 Mins