มูลนิธิท่านคุณหญิงประภาศรี กำลังเอก ร่วมกับ ชมรมรัตนเวชในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จัดโครงการอภิบาลสงฆ์ 1,400 รูป จาก 220 วัด และมอบธงให้กับวัดที่เข้าร่วมโครงการกฐินปลอดเหล้า จำนวน 104 วัดในเขตจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ สถาบันพลศึกษา จังหวัดอ่างทอง
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมชโย) นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล กัลยาณมิตรอัมพร กิ๊ฟท์ กัลยาณมิตรสัมพันธ์ เสริมชีพ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากมูลนิธิธรรมกาย ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มอบหมายให้พระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล พลอากาศเอก วีระวุธ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ นายแพทย์พรชัย พิญญพงศ์ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนนำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วม ในเขตตำบลบางปากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งมีชาวบ้านผู้ประสบภัยมารอรับเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ซึ่งตัวแทนในโอกาสนี้นำโดย พม. ดร.สมศักดิ์ จันทสีโร ร่วมด้วยกำนันทานบดี ใจอ่อน พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากศูนย์กัลยาณมิตร จังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้าน ต.ป่างิ้ว จ.อ่างทอง ในโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังเข้าสู่ภาวะปกติ ณ โรงเรียนวัดไทร จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พุทธศักราช 2550
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย ) นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโร
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย ) นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโร นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย ได้นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวใน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจุดแรกที่ตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกายฯ เดินทางไปมอบคือ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายไพศาล ชาติสุทธิ นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายฯส่งท้ายปีเก่าด้วยการออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศที่หนาวเย็น
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายฯส่งท้ายปีเก่าด้วยการออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศที่หนาวเย็น
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายฯส่งท้ายปีเก่าด้วยการออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศที่หนาวเย็น โดยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา ในงานไม้ดอกเมืองหนาวบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นำโดย
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายฯส่งท้ายปีเก่าด้วยการออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศที่หนาวเย็น โดยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา ในงานไม้ดอกเมืองหนาวบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นำโดย
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ยังคงจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ยังคงจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ในหลาย ๆ พื้นที่ด้วยกัน และในครั้งนี้ได้เดินทางเข้าไปที่ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นำโดย พระสมุห์อำนวยศักดิ์ มุนิสักโก กัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ และกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
สำหรับในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบกับภาวะน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน
...อ่านต่อ
สำหรับในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบกับภาวะน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน ถึงแม้ขณะนี้ระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ทว่าพี่น้องประชาชนก็ยังประสบปัญหาหลังน้ำลดอยู่ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล กัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ กัลยาณมิตรจิตลดา เกษทอง และคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค
...อ่านต่อ
สำหรับในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบกับภาวะน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน
...อ่านต่อ
สำหรับในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบกับภาวะน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน ถึงแม้ขณะนี้ระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ทว่าพี่น้องประชาชนก็ยังประสบปัญหาหลังน้ำลดอยู่ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล กัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ กัลยาณมิตรจิตลดา เกษทอง และคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธมฺมชโย
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธมฺมชโย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 เดือนกว่าแล้ว โดยยังคงลงพื้นที่ส่งความช่วยเหลือต่อไป เนื่องจากทางมูลนิธิฯได้นึกถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม จึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือตลอดมา
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย ยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย ยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ จำนวนกว่า 200 ชุด ไปยังตำบลบางปลา จังหวัดนครปฐม
...อ่านต่อ
เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้หลายพื้นที่ จำนวนหลายจังหวัดของประเทศไทย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล