เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


พระนอกตัวเขาจำลองมาจากพระในตัว
...อ่านต่อ
นั่งธรรมะอย่าให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียว
...อ่านต่อ
ชีวิตในปรโลกเป็นอยู่ได้ด้วยบุญ ด้วยบาป
...อ่านต่อ
เราจะนำเงินทอง อัญมณี รัตนอันมีค่า
...อ่านต่อ
จะเอาความชำนาญ ตอนที่เราเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
หยุดนิ่งอย่างเดียวจะเปลี่ยนจาก
...อ่านต่อ
ถ้าเข้าถึงธรรมกายแล้ว เราจะมีชีวิตอยู่อย่างผาสุก
...อ่านต่อ
มีมนุษย์ที่ไหน มีธรรมกายที่นั่น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร