เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


สิ่งที่ผิดพลาดจะหมดไป
...อ่านต่อ
ทำความดี ไม่ต้องเขิน ไม่ต้องอาย
...อ่านต่อ
ชาตินี้ไม่สวย ไม่หล่อ
...อ่านต่อ
ปรับใจให้อยู่เหนือสิ่งแวดล้อม
...อ่านต่อ
การแก้ปัญหาที่ตัวเรา...
...อ่านต่อ
คุณค่าชีวิตของมนุษย์อยู่ตรงที่
...อ่านต่อ
หลวงพ่ออยากให้มีการสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ฯ
...อ่านต่อ
ต้องเคารพในการปฏิสันถาร
...อ่านต่อ
ช่วยกันดูแลวัดวาอาราม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร