เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


“คู่ต่อสู้ที่แท้จริง”
...อ่านต่อ
เวลาที่บาปเข้าครอบงำ
...อ่านต่อ
บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
...อ่านต่อ
เราไม่สร้างบุญไม่ได้
...อ่านต่อ
บุญอย่างเดียวเท่านั้น
...อ่านต่อ
ผู้แสวงหาบุญ...ย่อมได้บุญ
...อ่านต่อ
มนุษย์เป็นเหมือนหุ่น
...อ่านต่อ
บุญเป็นพลังงานพิเศษ
...อ่านต่อ
บุญ คือ พลังงานความบริสุทธิ์
...อ่านต่อ
บุญเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร