เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ต้องหัดทำตัวเป็นมนุษย์หุ่นยนต์
...อ่านต่อ
เมื่อสว่างแล้วก็อย่าตื่นเต้น
...อ่านต่อ
แม้เห็นดวงหรือองค์พระ ใจก็ยังเฉยๆ
...อ่านต่อ
สังเกต คือเวลาเลิกนั่งสมาธิแล้ว
...อ่านต่อ
ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน ไม่มีพรมาจากสวรรค์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร