เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


การอธิษฐานจิต...จะอธิษฐานอะไรก็ตามให้ลงท้ายด้วย
...อ่านต่อ
สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆ
...อ่านต่อ
บุญเก่าใช้ทุกอนุวินาที
...อ่านต่อ
เราใช้บุญเก่าตลอดเวลา
...อ่านต่อ
บุญใหม่ต้องทำทุกวันให้ต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
อย่าให้วันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไป
...อ่านต่อ
แม้เราเป็นนักบุญทุนน้อย
...อ่านต่อ
บุญบางอย่างไม่ต้องใช้ทรัพย์
...อ่านต่อ
บุญบางอย่างไม่ต้องใช้ทรัพย์
...อ่านต่อ
อะไรที่จะเป็นทางมาแห่งบุญ
...อ่านต่อ
อดีตเป็นอย่างไรไม่สำคัญ
...อ่านต่อ
ทำไมเราต้องทำบุญบ่อยๆ
...อ่านต่อ
วันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไป
...อ่านต่อ
ต้องสั่งสมบุญให้ได้ทุกวัน
...อ่านต่อ
ทำทุกบุญอย่าให้ตกเลย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร