เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


บุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมเป็นที่ยกย่องสรรเสริญ ของท่านผู้รู้ ผู้ ตื่น ผู้เบิกบาน ของบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลาย
...อ่านต่อ
เข้าถึงธรรมแล้ว จะเปลี่ยนแปลงใจทางทีดีขึ้น จากอ่อนแอเป็น เข้มแข็ง จากหมดแรงเป็นเปี่ยมพลัง
...อ่านต่อ
ต้องคิดดี พูดดี ทำดี แล้วสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น แบบสวนกระแส
...อ่านต่อ
ไม่อยากลงอบาย ต้องถึงธรรมกายให้ได้ คิดจะเป็นนักรบ กีจงรีบพบธรรมกาย
...อ่านต่อ
คุณค่าชีวิตของมนุษย์อยู่ตรงที่ ใครได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่มาก กว่ากัน ได้ปรับปรุงแก้ไข ฝึกฝนอบรมตนเองให้ดีขึ้น
...อ่านต่อ
ผู้ชนะสิบทิศ คือ ผู้พิชิต ธรรมกาย ปักดิ่งทิ้งลงศูนย์ บุญเพิ่มพูนทับทวี
...อ่านต่อ
ช่วยกันดูแลวัดวาอาราม ให้สะอาด ให้ร่มรื่น คุณยายท่านถือ ความสะอาด เป็นชีวิตจิตใจ
...อ่านต่อ
อย่าท้อ อย่าหวั่นไหว อย่ากลัวความยากลำบาก
...อ่านต่อ
เรื่องน่ากลุ้ม เราไม่กลุ้ม ก็ไม่กลุ้ม เรื่องไม่น่ากลุ้ม เรากลุ้ม มันก็กลุ้ม
...อ่านต่อ
อุปสรรค เป็นสิ่งที่เราจะต้อง ก้าวข้ามไปให้ได้
...อ่านต่อ
ถ้าเรามีธรรมะ เราจะมีทุกอย่าง ชิมนํ้าทะเลเพียงหยดเดียว ก็พอที่จะรู้ว่าทะเล นั้นเค็ม
...อ่านต่อ
ผืนแผ่นฟ้า ไม่เคยปริปากว่าสูง ผืนแผ่นดิน ไม่เคยปริปากว่า ตํ่า
...อ่านต่อ
เมื่อเราเกิดมาสร้างบารมี เราก็ต้องอดทนต่อสู้ กับทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรค ต่อการสร้างบารมีของเรา
...อ่านต่อ
จิตที่ฝึกดีแล้ว จะหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย พบขุมพลังอันยอด เยี่ยม ณ กลางตัว
...อ่านต่อ
เราจะต้องทุ่มพลังใจอันยิ่งใหญ่ ทำงานพระศาสนาให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ เมื่อเราตั้งใจมั่นทำอย่างสุดกำลัง ในที่สุดก็จะสมปรารถนา
...อ่านต่อ
กำลังใจที่ดีงามมาจากการนั่งสมาธิ ความคิดอันวิเศษมาจากใจที่สงบ
...อ่านต่อ
หากเรามีโอกาสที่จะหยิบจะฉวยจะช่วยอะไรได้ ในกิจการงานสงฆ์ หรืองานส่วนรวม ให้ช่วยกันทำเถิด นั่นเป็นทางมาแห่งบุญของเรา
...อ่านต่อ
นั่งแล้วไม่เครียด ไม่ทรมานก็ดีแล้ว จะเห็นไม่เห็นเป็นของ แถม ต้องมีพื้นฐานอย่างนี้
...อ่านต่อ
เมื่อเราเกิดมาสร้างบารมี เราก็ต้องใช้เวลาที่อยู่ในโลกนี้ และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ ให้มีประโยชน์อย่างเต็มที่ ต้องฉลาดในการหาบุญ
...อ่านต่อ
ปัญหาของชีวิต พิชิตลงตรงกลางกาย เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที ถ้าไม่สร้างบารมีจะเกิดมาทำไม
...อ่านต่อ
ยกใจของเราให้สูง ยิ่งยกใจให้สูงมากเท่าไร จะยิ่งมองเห็นอะไรได้กว้างขวางขึ้น ความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเรา จะหมดสิ้นไป
...อ่านต่อ