เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


สามารถให้สมบัติที่น่าใคร่ทุกอย่างได้ มนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาผลใด ผลทั้งปวงย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้น" นิธิกัณฑสูตร
...อ่านต่อ
ในประเทศญี่ปุ่นเขามีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่ง คือเขาจะนำ "ตุ๊กตาล้มลุก" ไปมอบให้ แก่กันในวาระโอกาสสำคัญๆ เช่นวันเกิดหรือปีใหม่
...อ่านต่อ
เรื่องบุญและบาป หลวงพ่อเชื่อมั่น ล้านๆเปอร์เซ็นต์เลยว่าอะไก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
...อ่านต่อ
บุญในตัวเราก็เหมือนกัน ถ้าหย่อนลง เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดขึ้นได้ แม้ตอนนี้ชาวโลกยังไม่เข้าใจ
...อ่านต่อ
“ธรรมอย่างหนึ่งที่มีอุปการะมาก ที่เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘ คือความเป็นกัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
ทั้งหมดเกิดจาก ... "ความคิด"ของเราเอง
...อ่านต่อ
การจะอยู่สร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้นาน ๆ ต้องมีธาตุบริสุทธิ์มาก หากมีธาตุบริสุทธิ์มาก ธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะค่อย ๆ หมดไป
...อ่านต่อ
บุคคลที่มีจิตมีสัมมาสมาธิ สัมมาทิฏฐิ มีจิตเมตตาปราณี ทางการแพทย์พบว่า ต่อมใต้สมอง จะผลิตสารบุญเรียกว่า เอนดอร์ฟีน
...อ่านต่อ
เป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติว่า หลังจากทำบุญแล้ว จะกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนกุศลที่ตนบำเพ็ญแล้วนั้นส่งไปให้ แก่บุรพชน หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
...อ่านต่อ
บั้งไฟพญานาค พญานาคที่เป็นสัมมาทิฏฐินับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มาพ่นบั้งไฟบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันออกพรรษา
...อ่านต่อ
ผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปใกล้แล้ว ย่อมต้านทานไว้ไม่ได้ เมื่อบุคคลเล็งเห็นภัยในความตายนี้ ควรทำบุญอันจะนำความสุขมาให้”
...อ่านต่อ
เมื่อยังใช้ความพยายามไม่เต็มที่ อย่าคิดว่า ทำไมเรายังไม่เห็นธรรม ทำไมคนอื่นเราไปชวนเขาเข้าวัดแท้ๆ เขากลับเข้าถึงธรรมก่อน
...อ่านต่อ
การทอดกฐินทำให้ผู้ทำได้บุญมาก ก็เพราะการทอดกฐินเป็นการทำบุญที่เกิดขึ้นได้ยาก
...อ่านต่อ
บางครั้งปัญหาที่ยากที่สุดต้องใช้วิธีที่ง่ายที่สุด คำตอบนั้นคือ “การปฏิบัติธรรม”
...อ่านต่อ
มนุษย์ผู้ซึ่งเคยมีอายุเฉลี่ย 100 ปี เมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว ก็ค่อยๆลดอายุเฉลี่ยลง = 2,509/100 = 25 ปี จนเหลือ 75 ปีในปัจจุบัน... อะไรจะพอดีขนาดนั้น
...อ่านต่อ
จากไม่ฟุ้งก็จะโล่ง โปร่ง เบา สบาย ใจเบิกบาน เดี๋ยวแสงสว่างก็จะค่อย ๆเรืองรอง เป็นแสงแก้วที่เนียนตา ละมุนใจ แล้วก็จะละเอียดลงไป จนกระทั่งค่อย ๆ เจิดจ้าขึ้น นานขึ้น มีความสุขทุกขั้นตอน
...อ่านต่อ
ย่อมถึงพร้อมด้วยร่างกายที่แข็งแรง สมส่วน สวยงาม ผิวพรรณงาม ไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นโรคภัย มีวาจาไพเราะน่าฟัง
...อ่านต่อ
สื่อต่างประเทศเริ่มออกรีวิว iPhone 6 และ iPhone 6 Plus กันแล้ว ขอสรุปประเด็นรวมๆ ทีเดียวเลยนะครับ ประเด็นเรื่องขนาดและหน้าจอ
...อ่านต่อ
ทรัพย์นั้นมีทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่ว่าเกิดขึ้นกับใคร ถ้าทรัพย์เกิดขึ้นกับคนตระหนี่ ย่อมมีโทษ โทษจาก ความห่วงกังวล ต้องคอยเฝ้าทรัพย์
...อ่านต่อ
เมื่อมีจิตเลื่อมใสแล้ว ทักษิณาทาน หาชื่อว่าเป็นของน้อยไม่ บุญของผู้ให้ย่อมเจริญก้าวหน้า
...อ่านต่อ
หากในหนึ่งวัน ไม่มีชั่วโมงที่ 25 หรือเราไม่สามารถต่อชีวิตหลังความตายได้แม้เพียง 1 ชั่วคืน เราควรเพิ่มคุณค่าให้กับเวลาที่เราได้มาอย่างจำกัด เพราะเวลาได้ล่วงเลยไปพร้อมกับนำความแก่เข้ามาสู่ชีวิต
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร