เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


จักดับกิเลสได้ เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ โทสะ โมหะ
...อ่านต่อ
มนุษย์และสัตว์มิได้สิ้นสุดที่ความตาย เพราะการ "ตาย" หมายถึง สภาพร่างกายที่ ไม่สามารถให้บริการแก่จิตวิญญาณใช้งานต่อไปได้อีก
...อ่านต่อ
ปราบทัพพญามาร (ภาพยนตร์ 5 มิติ)
...อ่านต่อ
ว่าไหม... พูดกับคนอื่น ยังต้องใช้ความคิด พูดคุยกับคนใกล้ชิด ต้องคิดให้หนัก
...อ่านต่อ
ความสมบูรณ์แบบที่แท้จริง ไม่มีในโลก ไม่มีในสวรรค์ มีอยู่แต่ในพระนิพพานเท่านั้น
...อ่านต่อ
แต่มีความเกียจคร้าน มีความเพียรเลวหาประเสริฐไม่บุคคลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว แต่มีความเพียรมั่น ชีวิตนั้นย่อมประเสริฐกว่า
...อ่านต่อ
อย่าเอาความฉลาดไปอวดผิดที่ ผิดเวลา ผิดบุคคล เขาจะว่าอวดฉลาด ไม่ใช่ฉลาดอวด
...อ่านต่อ
วิชาทางโลก หรือการเรียนรู้ทางโลก เริ่มต้นจากสิ่งที่ง่าย ไปสู่สิ่งที่ยาก ยากมากๆ และก็ได้นิดเดียว
...อ่านต่อ
ของดี ที่ถูกก็อปปี้ เพราะ เป็นของดี มีคุณค่า เขาถึงก็อปปี้เลียนแบบ
...อ่านต่อ
ปัญญาทางโลก ต้องมีลิขสิทธิ์
...อ่านต่อ
ความสุขของผู้อื่นมาไว้ที่เรา ไม่ใช่เก็บเกี่ยวความทุกข์ของผู้อื่นมาไว้ที่เรา
...อ่านต่อ
ดื้อด้าน ว่ายากไม่เชื่อฟัง อย่างหนา ไม่มียางอาย
...อ่านต่อ
กฎแห่งการกระทำที่เราต้องทำความเข้าใจให้ดี ชีวิตเราจะได้ไม่ผิดพลาด เป็นกฎสากลไม่เลือกปฏิบัติกับเฉพาะชาติใดชาติหนึ่ง แต่มีผลบังคับสรรพสัตว์ทั้งหมดในภพสาม
...อ่านต่อ
การที่จะตอบสนองบุญคุณมารดา บิดาได้อย่างถูกต้องและเต็มที่นั้น บุตรธิดาควรจะทำอย่างไรบ้าง
...อ่านต่อ
ทุกคนปรารถนาให้ตนไปให้ถึงเป้าหมายใหญ่ แต่บางคนพองานสำเร็จได้ระดับหนึ่ง กลับหลงติดเหยื่อล่อ ติดคำชม ติดสิ่งเย้ายวน ติดความสุขเล็กๆน้อยๆ
...อ่านต่อ
และจงอดทนพอที่จะรอคอยสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมา
...อ่านต่อ
ใจอยู่ในบุญ เวลามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น คุณยายไม่เคยหวั่นไหวเลย ท่านจะนิ่ง ๆ เฉย ๆ ใจอยู่ในบุญ อยู่ในกลางพระธรรมกายตลอดเวลา แล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกครั้งไป
...อ่านต่อ
ในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม มีทั้งคนดีและคนไม่ดีอาศัยอยู่ บางครั้งตัวเราเองก็เป็นคนดี คิดดี พูดดี แต่บางทีก็ไม่ค่อยจะดี ขุ่นมัว ขัดเคือง โกรธคนนั้นโกรธคนนี้ ยังมีทั้งดีและไม่ดีสลับกัน
...อ่านต่อ
ไม่ใช่ว่าเขาจะมีสิ่งดีๆ อยู่รอบตัว หรือพบเจอแต่สถานการณ์ดีๆตลอดเวลา
...อ่านต่อ
คนประมาท.... กินอย่างเมามัน (อร่อยปากลำบากกระเป๋า)
...อ่านต่อ
มาร มีกำลังมาก มีพวกมาก เราจึงจำเป็น ต้องใช้งบประมาณมากในการทำสงคราม ทั้ง งบประมาณบุญ และ งบประมาณบารมี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร