เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


การจะอยู่สร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้นาน ๆ ต้องมี ธาตุบริสุทธิ์มาก หากมีธาตุบริสุทธิ์มาก
...อ่านต่อ
การทอดกฐินทำให้ผู้ทำได้บุญมาก ก็เพราะการทอดกฐิน เป็นการทำบุญที่เกิดขึ้นได้ยาก
...อ่านต่อ
บางคนคิดว่า ต้องรวยก่อน..ถึงจะมีความสุข ต้องให้ลูก เรียนจบทำงานก่อน..ถึงจะมีความสุข
...อ่านต่อ
ขอเชิญเริ่มต้นชีวิต โดยร่วมเป็น ๑ ล้านคนแรก ในการ นั่งสมาธิทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ ชั่วโมง
...อ่านต่อ
หนทางการสร้างบารมี เป็นหนทางที่ไม่สะดวกสบาย แต่ปลายทางจะทำให้เราพ้นทุกข์อย่างถาวร
...อ่านต่อ
การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุ ไปประดิษฐานไว้ในสถูปเจดีย์ เพื่อทำการสักการบูชา
...อ่านต่อ
ปกติการทำวิชชาปราบมารจะต้องอยู่ใน อิริยาบถนั่งบนแผ่นฌาน ซึ่งแผ่นฌานจะเป็นประดุจ อวัยวะ
...อ่านต่อ
การอธิษฐานจิต เป็นการเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์
...อ่านต่อ
การที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ แปลว่า กระแสบุญในตัวของคนในประเทศหย่อน
...อ่านต่อ
เชื่อไหม..แม้ใครสักคนอยากจะเป็นคนดี แต่ก็ไม่ สามารถดีได้ทุกคน ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ใช่ว่า..
...อ่านต่อ
อีกไม่กี่วันก็จะถึง...วันบุญใหญ่ 6 บิ๊กบุญ ที่ลูกๆหลวงพ่อ จะได้เติมบุญ
...อ่านต่อ
1.คนที่ คิดได้ พูดไม่ได้ ทำไม่ได้ เขาคือ"นักคิด" 2.คนที่ คิดได้ พูดได้ ทำไม่ได้ เขาคือ"นักวิชาการ"
...อ่านต่อ
มีคนบอกว่าเกิดมาต้องหากำไรให้ชีวิต โดยเอาความสุขใส่ตัวให้มากที่สุด
...อ่านต่อ
วันหนึ่ง มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุราว 20 ต้นๆ นั่งรถเมล์ผ่านสนามม้านางเลิ้ง เห็นผู้คน นับพันนับหมื่นคนเลย
...อ่านต่อ
การจะอยู่สร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้นาน ๆ ต้องมีธาตุบริสุทธิ์มาก หากมีธาตุบริสุทธิ์มาก
...อ่านต่อ
ตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลวินิจฉัยข้อร้องเรียน
...อ่านต่อ
บาปกับอกุศลนั้น มีความหมายใกล้เคียงกัน ใช้แทนกันได้ มีหลายแห่งที่ บาป อกุศล
...อ่านต่อ
นิตยสาร NEWSWEEK ขึ้นหน้าปกอีกเรื่องหนึ่ง HEAVEN IS REAL ซึ่งแปลว่า สวรรค์มีจริง
...อ่านต่อ
นิพพิทา - เบื่อ "disenchantment" วิราคะ - คลาย "detachment"
...อ่านต่อ
It all depends on the luck of the draw.(สิ่งที่เราสุ่มเลือกล้วนขึ้นอยู่กับโชคชะตาวาสนา
...อ่านต่อ
เพราะบุญเป็นพลังงาน ที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิต เป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร