เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


Facebook ออกกฎใหม่สดๆ ร้อนๆ วันนี้ ห้ามทำการปั่น like และใส่ลิงก์ปลอม โดยโทษสำหรับเพจที่กระทำการดังกล่าวก็คือการโดนลด reach ซึ่งก็หมายถึงการลดการแสดงผลจากหน้าเพจนั้นนั่นเอง
...อ่านต่อ
ชีวิตเหมือนกับการเดินทางโดยสารรถไฟ...มีสถานีต่างๆ... มีการเปลี่ยนเส้นทาง...มีกระทั่ง อุบัติเหตุ......
...อ่านต่อ
นี่หละค่ะเรื่องราวของ Digital TV ไทย หวังว่า blog นี้คงทำให้หลายๆคนคลายความสงสัยมากขึ้น.. เข้าใจตรงกันนะ Wink
...อ่านต่อ
แต่รูปร่างหน้าตาจริงๆ ที่จะนำมาผลิตใช้งานกันยังต้องรอดำเนินการออกแบบให้เรียบร้อย ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนจากรูปต้นแบบของ Foxconn ในอนาคต
...อ่านต่อ
StoreDot ได้ทำการเดโมนวัตกรรมนี้ครั้งแรกในงานประชุม Think Next ของ Microsoft ที่ Tel Aviv ประเทศอิสราเอล ซึ่งถ้าเราสังเกต จะเห็นได้ว่านวัตกรรมนี้อยู่ที่ตัวก้อนแบตเตอรีเอง ไม่ใช่ที่ตัวชาร์จเจอร์
...อ่านต่อ
แต่เดี๋ยวก่อน อ่านแค่หัวข้อข่าวแล้วอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายกันเป็นดราม่า เพราะผมเชื่อว่าคนไทยอ่านหนังสือเกิน 7 บรรทัดแน่นอน เราลองมาอ่านเพิ่มสักนิด
...อ่านต่อ
คนที่คิดท้อแท้ อยากฆ่าตัวตายก็เพราะเรามองเห็นแต่ "อิฐ ๒ ก้อน" ในตัวเราเอง ทั้งที่ในความเป็นจริง นอกจาก "อิฐ ๒ ก้อน" ที่ผิดพลาดแล้ว ยังมี "อิฐก้อนที่ดี" และ "อิฐก้อนที่ดีจนไม่มีที่ติ" มากมายอยู่ในตัวเรา เพียงแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้น
...อ่านต่อ
ความอดทนเป็นคุณภาพของจิตที่สามารถฝึกให้มีขึ้นได้ การรู้จักอดทนอดกลั้นจะช่วยให้ใจสงบเยือกเย็น ยอมรับสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยใจที่หนักแน่น
...อ่านต่อ
คุณลักษณะพิเศษของพระบรมธาตุแตกต่างจากรัตนชาติทั่วไป คือเป็นรัตนธาตุที่มีชีวิต สามารถเสด็จไปมมาเองได้ มาเพิ่มได้ ย่อส่วนขยายใหญ่ได้
...อ่านต่อ
ในปี พ.ศ.2513 วุฒิสมาชิกแห่งสภาครองเกสประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้วันที่ 22 เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก กระตุ้นจิตสำนึกชาวโลก
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสมบุญบารมีมาครบถ้วน 30 ทัศ ทรงมีปณิธานอันยิ่งใหญ่แน่วแน่ ไม่แปรเปลี่ยน คือ มุ่งตรงต่อพระโพธิญาณ
...อ่านต่อ
กษัตริย์มัลละ เมืองกุสินารา ได้เฉลิมฉลองพระบรมธาตุ ทำการสักการะบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอด 7 วัน ในสัณฐาคาร
...อ่านต่อ
ในพระสุตตันตปิฎก มหาปรินิพพานสูตรได้กล่าวถึงวันปรินิพพานว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา ใต้ต้นสาระ
...อ่านต่อ
มอง "ความงาม" ของ "เสื้อผ้า หน้า ผม"... มอง เพื่อสร้าง "ความมั่นใจ" ให้ตนเอง มอง "บ่อยๆ" เพราะแค่...อยากจะมอง ฯลฯ
...อ่านต่อ
อืมส์...จริงๆนะ จน เพราะไม่ทำบุญ ถ้าไม่อยาก ลำบาก ยากจน ต้องสั่งสมบุญเยอะๆ นะ เพราะ...การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้
...อ่านต่อ
การที่จะเข้าใจคนอื่นได้นั้น ต้องดูตัวเองมากๆ ดูเข้าไปในใจของตัวเอง เพราะโลกทั้งหมดอยู่ในตัวของเรา เมื่อดูตัวของเราเข้าใจแล้ว เห็นชัดแล้ว คน สัตว์ทั้งหมดในโลก เราสามารถเข้าใจได้โดยง่าย
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอานุภาพมาก สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ ทรงอภิญญาพร้อมบริบูรณ์ ก็ยังทรงดับขันธปรินิพพาน เหลือไว้แต่พระธรรมคำสอนที่เป็นอมตธรรม
...อ่านต่อ
อย่าลืม! เมื่อประสบทุกข์ อย่าทิ้งธรรม... อย่าประชดชีวิต น้อยอกน้อยใจ จมปลักอยู่ในทุกข์
...อ่านต่อ
อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้น ยังไม่สามารถยืนยันได้ คงต้องติดตามข่าวคราวกันต่อไปครับ
...อ่านต่อ
การนั่งสมาธิ เป็นการปรับสภาพใจเข้าสู่ความปกติ สมดุล เมื่อใจสมดุลแล้วจะสามารถมองสิ่งต่างๆไปตาม ความเป็นจริงมากขึ้น ครั้นเมื่อเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาใน ชีวิต จะไม่เสียใจเกินไป
...อ่านต่อ
มรรคผลนิพพาน มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน แต่ไม่มีใครรู้ ต่อเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรม ได้ค้นพบ “อริยมรรค”
...อ่านต่อ