เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


อย่าดีใจตื่นเต้นเมื่อใครชมเชยพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
พระ Sander พระฝรั่งวัดพระธรรมกาย ท่านปฏิบัติและเข้าใจในแก่นแท้ของความเป็นพระแท้
...อ่านต่อ
"อดทน" เป็นคุณธรรมที่ต้องใช้ตั้งแต่ปฐมชาติจนกระทั่งถึงพระนิพพาน
...อ่านต่อ
รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ
...อ่านต่อ
เราโดนด่าป้ายสี คล้ายดัง ไม้แฮ จักยิ่งงามกว่าแก้ว ขัดแล้ว ล้านหน
...อ่านต่อ
เย็นใจไม่ต้องคอยหวาดระแวงภัยอันใด
...อ่านต่อ
แห่งความแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ให้กับตัวเอง เพราะไม่มีใคร ปรารถนาให้ตัวเอง เจ็บไข้ได้ป่วย
...อ่านต่อ
ก็ทำให้คนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิด ในวินัยสงฆ์อย่างรุนแรง
...อ่านต่อ
ในยุคปัจจุบันผู้คนมักจะกล่าวว่า ศีลธรรมเสื่อมลง ศาสนาแย่ลงไปไม่น่าศรัทธา ไม่อยากทำความดี
...อ่านต่อ
ผิดพลาดก็ให้แก้ไข ผิดใจก็ให้อภัย Los errores pueden corregirse. Cualquier agravio puede perdonarse.
...อ่านต่อ
ทำให้จิตใจเศร้าหมอง เป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมมากมาย
...อ่านต่อ
การเข้าถึงความสุขภายใน คือการสร้างสันติสุข ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ตลอดจนเป็นการสร้างสันติภาพ
...อ่านต่อ
ก็จะมีสองประเภท คือบางคน ชอบวัดก็ทำบุญกับวัด เขาเรียกว่า “สังฆทาน”
...อ่านต่อ
ทางโลกก็ไม่ผิด ทางธรรมก็ไม่ผิด
...อ่านต่อ
พบว่าการนั่งทําสมาธิเป็นเวลาแรมปีจะ ช่วยประคองสมองให้เสื่อมช้าลง
...อ่านต่อ
แล้วใยเล่าคนทำดีต้องหนีหน้า ยุคคนดีต้องกล้าก้าวเท้าออกมา
...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญารักษาตน ผู้เที่ยวไปด้วยกัน เป็นนักปราชญ์ผู้มีปกติอยู่ด้วยกรรมดีไซร้
...อ่านต่อ
ผู้นั้นก็นับได้ว่าเป็นทั้งญาติเป็นทั้งพวกพ้อง และเป็นทั้งเพื่อนของเรา
...อ่านต่อ
ความเสวยอารมณ์ ความเป็นทุกข์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร