เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก(34ปี) และ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก(24ปี) ที่วัดไทยในประเทศอินเดีย
...อ่านต่อ
ที่สามารถใช้เป็นที่พึ่งในการกำจัดทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดนั้น เรียกว่า นิพพาน คือสภาวธรรมที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่สุด
...อ่านต่อ
เรียนรู้ถึงวิธีการปรับฮอร์โมนที่มีผลต่ออารมณ์ในสมอง รวมถึงวิธีคิด เปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองที่ดีที่เราสรรหามาฝากกัน
...อ่านต่อ
“พ่อครับข้างบ้านเขาขโมย สอยมะม่วงเราครับ”
...อ่านต่อ
ข้อดีของการเข้านอนเร็วมีมากขนาดนี้ รีบปรับพฤติกรรมของตัวเอง แล้วทำตามคำแนะนำ
...อ่านต่อ
พ่อแม่ก็เลยจัดการหาภรรยาให้ เมื่อแต่งงานแล้วเขาก็สมัครเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนประถมใกล้บ้าน
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม จะช่วยให้เราอยู่กับคน ที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบได้
...อ่านต่อ
วันหนึ่งขณะคุยกับผู้ใหญ่ท่าน หนึ่งซึ่งเป็นอดีตนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาก ซึ่งตอนนี้ท่านอายุใกล้ 70 แล้ว
...อ่านต่อ
ทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ส่วนใหญ่ใช้ระบบดิจิตัล มีฟังก์ชั่นมากมาย
...อ่านต่อ
ความกำหนัดในภพ (ได้แก่ความอยากเป็นอยู่ในภพ)
...อ่านต่อ
เราต้องสู้ด้วยความดี เราจะไม่มีวันเอาความชั่วไปสู้ด้วยเด็ดขาดเห็นหลวงพ่อสู้
...อ่านต่อ
ข้ามเลข 9 กระโดดไปเป็น “Windows 10” เลยทีเดียว สำหรับการเปิดตัวระบบปฏิบัติการตัวใหม่ล่าสุดของไมโครซอฟท์ (Microsoft)
...อ่านต่อ
จงเร่งรีบฝึกฝนตนเองทุกวันทุกคืนกันเถิด โดยเฉพาะฝึกทำใจหยุดทำใจนิ่ง ดิ่งเข้าสู่ภายในเข้ากะ เข้ากลาง เข้ากายในกายภายในเป็นลำดับไป
...อ่านต่อ
สามารถให้สมบัติที่น่าใคร่ทุกอย่างได้ มนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาผลใด ผลทั้งปวงย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้น" นิธิกัณฑสูตร
...อ่านต่อ
ในประเทศญี่ปุ่นเขามีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่ง คือเขาจะนำ "ตุ๊กตาล้มลุก" ไปมอบให้ แก่กันในวาระโอกาสสำคัญๆ เช่นวันเกิดหรือปีใหม่
...อ่านต่อ
เรื่องบุญและบาป หลวงพ่อเชื่อมั่น ล้านๆเปอร์เซ็นต์เลยว่าอะไก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
...อ่านต่อ
บุญในตัวเราก็เหมือนกัน ถ้าหย่อนลง เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดขึ้นได้ แม้ตอนนี้ชาวโลกยังไม่เข้าใจ
...อ่านต่อ
“ธรรมอย่างหนึ่งที่มีอุปการะมาก ที่เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘ คือความเป็นกัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
ทั้งหมดเกิดจาก ... "ความคิด"ของเราเอง
...อ่านต่อ
การจะอยู่สร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้นาน ๆ ต้องมีธาตุบริสุทธิ์มาก หากมีธาตุบริสุทธิ์มาก ธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะค่อย ๆ หมดไป
...อ่านต่อ
บุคคลที่มีจิตมีสัมมาสมาธิ สัมมาทิฏฐิ มีจิตเมตตาปราณี ทางการแพทย์พบว่า ต่อมใต้สมอง จะผลิตสารบุญเรียกว่า เอนดอร์ฟีน
...อ่านต่อ