เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ไม่แม้แต่เหลียวหลังกลับมามอง หัวขโมยผู้ไร้มารยาท ซึ่งยังนั่งอยู่ที่เดิม ภายหลังจากขึ้นเครื่องและนั่งประจำที่อย่างสบายแล้ว เธอก็หยิบหนังสือที่อ่านค้างอยู่ขึ้นมาอีกครั้ง
...อ่านต่อ
ลองดูว่าตัวเราเป็นดินสอแบบไหน
...อ่านต่อ
แต่สำหรับยอดนักสร้างบารมี...สิ่งนี้ย่อม "เป็นไปได้"ขอเพียงเราทุกคนมี "ความเพียร" และไม่ยอม"ย่อท้อ"
...อ่านต่อ
ไปงานบำเพ็ญกุศลครั้งต่อไป อย่าลืม 3 ประการ คือ ไปขอขมา ไปเจริญมรณสติ และ ไปอุทิศส่วนกุศล อย่างนี้ไปแล้ว ได้กำไร
...อ่านต่อ
เช่นนี้จึงเรียกได้ว่า รวยแบบมี"ปัญญา" หาใช่ความโลภรวยแบบนี้ ย่อมมีสุขตลอดชาติ ตราบวันเข้าสู่พระนิพพาน
...อ่านต่อ
วันเวลาผ่านไป... จะมีผู้โดยสาร อื่นๆ ขึ้นรถมาเรื่อยๆ... หลายคนจะเป็นคนที่เรารักและผูกพัน.. เป็นพี่เป็นน้อง.. เป็นเพื่อน.. เป็นลูกเป็นหลานหรือกระทั่งเป็นที่รักแห่งชีวิตของเรา....
...อ่านต่อ
ทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้หลังคาบ้านนั้นกลับแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ลี่ลี่ได้ฝึกตนให้ควบคุมอารมณ์ได้ดีมาก ไม่เคยมีปากเสียงกันเลยตลอดหกเดือนนี้ แม่สามีดูเหมือนจะมีเมตตาต่อเธอและเข้ากันได้ เป็นอย่างดี
...อ่านต่อ
พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดบันวันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา มีความสำคัญ 4 ประการ คือ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงกำหนดรู้ด้วยญาณทัสสนะเห็นว่า บุคคลที่ควรเสด็จไปเทศน์โปรดต่อไปคือ พระปัญจวัคคีย์ 5 รูป เพราะในอดีตชาติสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสี ท่านโกณฑัญญะเคยถวาย...
...อ่านต่อ
จงอย่าปล่อยให้เวลาที่เหลืออยู่ ผ่านไปอย่างน่าเสียดาย โดยที่ "ไม่มีเรา" ร่วมอยู่ในสมรภูมิสร้างบารมีในครั้งนี้
...อ่านต่อ
พระคัมภรีอนาคตวงศ์ , ประภาส สุระเสน, มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์,พ.ศ. 2540, โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย
...อ่านต่อ
สาเหตุมาจากพฤติกรรมการดื่มน้ำเย็นหรือ น้ำแข็งเป็นประจำนั่นเองผู้ป่วยเล่าให้ฟังว่า ไม่กินผักมาตั้งแต่เล็กๆรับประทานแต่เนื้อสัตว์ที่สำคัญคือชอบดื่มน้ำเย็นเป็นประจำมาตั้งแต่เด็กและ ต้องเป็นน้ำเย็นจากตู้เย็นเท่านั้น
...อ่านต่อ
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ พระชนมายุ 29 พรรษา พระองค์ทรงเห็นนิมิตของคนเกิด แก่ เจ็บ ตาย ระหว่างประพาสอุทยาน ทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกบวชเพื่อแสวงหนทางพ้นทุกข์ ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด
...อ่านต่อ
เป็นพุทธวัจนะ ที่ล้ำค่ายิ่ง โดยความหมายและโดยนัยยะฟังดูเผินๆ ก็ดูธรรมดา แต่ถ้าพิจารณาและลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจังแล้ว จะรู้เองว่า ธรรมะข้อนี้ มีคุณค่ามหาศาลทีเดียว....
...อ่านต่อ
เราทุกคนล้วนอยาก "เปลี่ยนแปลง"โลกใบนี้ให้ดีขึ้น เพียงแต่วิธีการของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไป
...อ่านต่อ
สำหรับการทำงานของ Instant Hotspot ฟีเจอร์ Hotspot ใหม่ใน iOS 8 จะทำงานโดยนำ Mac มาวางใกล้ๆ iPhone หาก Mac นั้นรู้จัก iPhone เครื่องที่เป็น Hotspot อยู่แล้ว ก็จะเชื่อมต่อได้เลย
...อ่านต่อ
ผู้ใช้สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตน่าจะเคยเห็นหรือใช้งาน Airplane Mode หรือภาษาไทยเรียกว่า “โหมดเครื่องบิน” กันดีนะครับ
...อ่านต่อ
แม้บางครั้งอาจจะมีข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดเกิดขึ้น ยามเมื่อต้องเจออุปสรรค ปัญหาอันใด ก็ยอมรับได้ในข้อจำกัดหรือสิ่งที่ตนยังมีความบกพร่องอยู่
...อ่านต่อ
“ให้เป็นบุคคลที่ตนเองก็ชอบทำบุญและชักชวนให้ผู้อื่นทำด้วยทั้งกำลังกายและทรัพย์ให้รู้จักเลือกผู้ที่จะทำบุญด้วยให้ทุกคนพยายามรักษามนุษย์สมบัติ"
...อ่านต่อ
Timehop เป็นแอพพลิเคชันที่ทำให้เราสามารถย้อนบอกเราได้ว่าวันนี้ในอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้าง โดยร้อยเรียงเรื่องราวจาก Social Network
...อ่านต่อ
ความนิยมของชิป Atom บนตลาดแท็บเล็ตยังเป็นรองแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ อินเทลระบุว่าปีนี้จะมีแท็บเล็ตที่ใช้ชิปอินเทลวางตลาดทั้งหมดถึง 130 รุ่น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร