เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


พระพุทธเจ้าตรัสว่า อยากให้ใครดีมา ก็ให้ดีกับเขาก่อน แม้จะเถียงว่า ดีอย่างไร
...อ่านต่อ
คุณเลือกไม่ได้ ที่จะต้องพบกับคนเลว แต่เลือกได้ที่จะไม่เลวตาม คนเห็นแก่ตัว
...อ่านต่อ
"หากบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักไซร้ พึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดี บัณฑิตควรประคับประคองตนไว้
...อ่านต่อ
สมาธิ คือ วิธีการนำไปสู่ความสงบภายใน มีขั้นตอนชัดเจน เรียบง่าย สามารถปฏิบัติได้ทุกคน
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องเป็นประธานกองกฐินระดับ M ให้ได้
...อ่านต่อ
หากเราเข้าถึงธรรมก่อนตาย เข้าถึงดวงธรรมหรือองค์พระ เมื่อถึงวันหมดอายุขัย
...อ่านต่อ
บางคนทำบุญแล้วขาดทุน เพราะขณะทำหงุดหงิดใจหมอง เป็นกังวล ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้
...อ่านต่อ
การจะอยู่สร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้นาน ๆ ต้องมี ธาตุบริสุทธิ์มาก หากมีธาตุบริสุทธิ์มาก
...อ่านต่อ
การทอดกฐินทำให้ผู้ทำได้บุญมาก ก็เพราะการทอดกฐิน เป็นการทำบุญที่เกิดขึ้นได้ยาก
...อ่านต่อ
บางคนคิดว่า ต้องรวยก่อน..ถึงจะมีความสุข ต้องให้ลูก เรียนจบทำงานก่อน..ถึงจะมีความสุข
...อ่านต่อ
ขอเชิญเริ่มต้นชีวิต โดยร่วมเป็น ๑ ล้านคนแรก ในการ นั่งสมาธิทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ ชั่วโมง
...อ่านต่อ
หนทางการสร้างบารมี เป็นหนทางที่ไม่สะดวกสบาย แต่ปลายทางจะทำให้เราพ้นทุกข์อย่างถาวร
...อ่านต่อ
การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุ ไปประดิษฐานไว้ในสถูปเจดีย์ เพื่อทำการสักการบูชา
...อ่านต่อ
ปกติการทำวิชชาปราบมารจะต้องอยู่ใน อิริยาบถนั่งบนแผ่นฌาน ซึ่งแผ่นฌานจะเป็นประดุจ อวัยวะ
...อ่านต่อ
การอธิษฐานจิต เป็นการเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์
...อ่านต่อ
การที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ แปลว่า กระแสบุญในตัวของคนในประเทศหย่อน
...อ่านต่อ
เชื่อไหม..แม้ใครสักคนอยากจะเป็นคนดี แต่ก็ไม่ สามารถดีได้ทุกคน ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ใช่ว่า..
...อ่านต่อ
อีกไม่กี่วันก็จะถึง...วันบุญใหญ่ 6 บิ๊กบุญ ที่ลูกๆหลวงพ่อ จะได้เติมบุญ
...อ่านต่อ
1.คนที่ คิดได้ พูดไม่ได้ ทำไม่ได้ เขาคือ"นักคิด" 2.คนที่ คิดได้ พูดได้ ทำไม่ได้ เขาคือ"นักวิชาการ"
...อ่านต่อ
มีคนบอกว่าเกิดมาต้องหากำไรให้ชีวิต โดยเอาความสุขใส่ตัวให้มากที่สุด
...อ่านต่อ
วันหนึ่ง มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุราว 20 ต้นๆ นั่งรถเมล์ผ่านสนามม้านางเลิ้ง เห็นผู้คน นับพันนับหมื่นคนเลย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร