เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ถ้าใจผ่องใส ไม่เศร้าหมอง ก็เป็นรหัสผ่านไปสู่...โลกสวรรค์
...อ่านต่อ
การนั่งสมาธิ...ทุกคนในโลกทำได้
...อ่านต่อ
เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นาน
...อ่านต่อ
รักธรรมะให้มากๆ ธรรมะช่วยเราได้ทุกสิ่ง
...อ่านต่อ
หมองกับใสขึ้นอยู่กับการกระทำของเรา
...อ่านต่อ
ไม่มีวิธีการใดที่จะขจัด ความคิดเบียดเบียนกัน
...อ่านต่อ
"ใจหมอง"เพราะนึกถึงสิ่งที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาด
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่ง
...อ่านต่อ
ถ้าไม่รู้หลักสูตรของชีวิต
...อ่านต่อ
เราเหลือเวลาไม่มากเเล้ว
...อ่านต่อ
การเดินทางครั้งสุดท้าย
...อ่านต่อ
อย่ามัวประมาทชะล่าใจว่า เรายังหนุ่มเเน่นอยู่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร