เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ในแง่การปฏิบัติจริงๆ ที่บ้านเราจะนั่งท่าไหนก็ได้
...อ่านต่อ
นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้าย
...อ่านต่อ
อย่าเพิ่งไปสรุปว่า นรก สวรรค์ เป็นเรื่องไกลตัว ไม่มีจริง
...อ่านต่อ
นรก สวรรค์ เหนือวิสัยของการนึกคิดด้วยสติปัญญา
...อ่านต่อ
การที่เราจะพิสูจน์ว่า นรก สวรรค์มีจริงไหม นิพพานมีจริงไหม
...อ่านต่อ
นรก สวรรค์ นิพพาน...มีจริง
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี ท่านกล่าวว่า
...อ่านต่อ