เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


บุญคือสิ่งที่...ต้องทำ
...อ่านต่อ
บุญเป็นสิ่งที่...ต้องทำ
...อ่านต่อ
บุญต้องสั่งสมไว้ตอนมีชีวิต
...อ่านต่อ
ถ้าเราตระหนี่ชาติที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
ยิ่งหวง...ก็เหมือนยิ่งไล่ทรัพย์ไป
...อ่านต่อ
ไม่มีใครยากจนเพราะทำบุญ
...อ่านต่อ
อย่าคิดว่า… ต้องมีทรัพย์แล้วเราจึงจะทำบุญ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร