เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ยามใดที่เรามีบุญ กระเเสบุญจะส่งผล
...อ่านต่อ
ยามใดที่เรามีบุญ กระเเสบุญจะส่งผล
...อ่านต่อ
เราจะมีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสิญ สุข ก็ขึ้นอยู่กับบุญ
...อ่านต่อ
สมบัติจะอยู่กับเราได้ ต่อเมื่อเรามีบุญ
...อ่านต่อ
ถ้าดวงบุญโต ก็แปลว่า เราทำบุญมามาก ความสุขความสำเร็จของชีวิตก็มีมาก
...อ่านต่อ
ไม่ว่่าจะเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา ก็ต้องอาศัยบุญ
...อ่านต่อ
บุญต้องทำบ่อยๆ ทำซ้ำๆ อย่าเบื่อหน่ายการทำบุญ
...อ่านต่อ
บุญต้องทำบ่อยๆ ต้องทำให้ได้ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
ทุกวันนี้เราใช้บุญเก่าอยู่นะและนับวันก็จะหมดไปเรื่อยๆ
...อ่านต่อ
สั่งสมบุญเอาไว้เยอะๆ เอาว่า...เราจะตายเเบบไหนก็ช่าง
...อ่านต่อ
วันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไป
...อ่านต่อ
วันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไป
...อ่านต่อ
อย่าประมาทชะล่าใจว่า เราทำบุญมาเยอะแล้ว
...อ่านต่อ
ชาติไหนไม่ประมาทไม่ตระหนี่ สั่งสมบุญกุศลเอาไว้
...อ่านต่อ
การนึกถึงบุญบ่อย ๆ จะทำให้ใจเรามีความสุข
...อ่านต่อ
การนึกถึงบุญบ่อย ๆ จะทำให้ใจเรามีปีติ
...อ่านต่อ
ทานอาหารเเล้วกลับมานึกใหม่วันหลัง มันไม่...อิ่มท้อง
...อ่านต่อ
"บุญ" ไม่เหมือนกับการรับประทานอาหาร
...อ่านต่อ
ต้องหมั่นนึกถึงบุญบ่อยๆ
...อ่านต่อ
เราจำเป็นต้องสั่งสมบุญทุกๆวัน
...อ่านต่อ
ทำบุญเเล้วอย่าเสียดาย...ให้ปลื้ม ทำคร้้งเดียวต้องปลื้มล้านครั้งจึงจะถูกต้อง
...อ่านต่อ