หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


การที่เรานำ ทรัพย์ที่หามาด้วย ความยากลำบาก ในยุคนี้ แล้วมา สร้างมหาทานบารมี เป็นความคิด ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ทีเดียว
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม คือ การแสวงหาความพอดี ความพอดี คือ นั่งแล้วสบายใจความพอดีสังเกตจากความพอใจ พอใจ
...อ่านต่อ
แหล่งบุญที่บริสุทธิ์บริบูรณ์  มีอยู่ในพระพุทธศาสนา  ถ้าเราแสวงหาบุญเขตนอกจากนี้  เราก็ได้บุญ   แต่อาจจะได้ผลบุญไม่เต็มที่  
...อ่านต่อ
  ภาชนะบรรจุเนื้อพุทธมนต์ที่จำลองมาจากผลไม้สวรรค์ที่เป็นผลบุญของท่านเทพบุตรที่ได้เตรียมผลไม้
...อ่านต่อ
 ไม่ว่าเรา  จะอยู่ในอารมณ์ใดก็ตามจะหงุดหงิด  ขุ่นมัว .........
...อ่านต่อ
    ใจที่หยุดนิ่ง จะทำให้เราเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ ไม่มีประมาณ..........
...อ่านต่อ
เราจำเป็นจะต้องรวย บางคนกลัวคำว่า “รวย”เคยเจอคำถาม“ทำไมต้องสอนให้รวย
...อ่านต่อ
 การเจริญพุทธานุสติ คือ การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ มีอานิสงส์ใหญ่ จะปิดประตูอบายภูมิ ทำให้ไม่ต้องไปเกิดในนรก
...อ่านต่อ
 อายุเพิ่มขึ้นอีก ๑ ปี ก็ต้องสร้างบารมีกันต่อไป   ปีนี้...ต้องสร้างให้ดียิ่งกว่าปีที่ผ่านมา  เพราะเวลาของชีวิต  เหลือน้อยลงทุกที  
...อ่านต่อ
หลวงพ่อสังเกตดูบนท้องฟ้านะเห็นมหาเมฆมามืดครึ้มแล้วน่ะ ก็คิดอยู่ในใจว่า เราจะรอคอยให้มหาเมฆนี่มันผ่านไปก่อน
...อ่านต่อ
ฐานเจ็ด เสด็จเข้า นิพพาน  ฐานเจ็ด เผด็จมาร พ่ายแพ้ ฐานเจ็ด......
...อ่านต่อ
นั่งธรรมะทุกวันอย่าเว้นเลยแม้แต่เพียงวันเดียวห่างดนตรี ๓ วันเป็นอื่นแต่....
...อ่านต่อ
ถ้าเมื่อไรกายกับใจสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
...อ่านต่อ
เมื่อเกิดมาแล้ว  ต้องสร้างบารมีกันให้ดี ๆ อย่าใช้ชีวิตของเรา  ไปทำอะไรที่ไม่รักตัวเองอยากจะให้ตัวเองมีความสุข..
...อ่านต่อ
 มักจะอ้างกันว่า..ไม่มีเวลา จริง ๆ แล้วไม่มีเวลาไม่มีในโลก ทุกคนมีเวลาเท่ากัน ๒๔ ชั่วโมง   แต่ใช้เวลาเพื่อให้เกิดกำไรชีวิต
...อ่านต่อ
 เข้ากลางไปเห็นทีละดวง   คือเข้ากลางจุดสว่างอยู่ที่กลางดวงใส ๆจุดสว่างที่อยู่ตรงกลางของดวงธรรมดวงแรกมันจะใส
...อ่านต่อ
สุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่ง  ไม่มี ความสุขไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์ 
...อ่านต่อ
เพราะคิดว่านึกไปเองเลยเป็นอุปสรรคทำให้ขาดความมั่นใจเราไปสร้างคำนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอุปสรรคของเรา
...อ่านต่อ
ชีวิตในสังสารวัฏอันตรายไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น คือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
...อ่านต่อ
หมั่นทบทวน และสอนตัวเองเสมอว่า วันเวลาที่ผ่านไป...
...อ่านต่อ
หากเราได้มองโลก  ไปตามความเป็นจริง  เราจะพบว่าเป็นเรื่อธรรมดา ที่เราต้องเจออุปสรรค  และ ด้วยวิบากกรรมเก่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร