หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ยิ่งมาสวดกันเยอะๆ กระแสความบริสุทธิก็ยิ่งมาก แล้วเดี๋ยวปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเอง
...อ่านต่อ
“พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ สำคัญมาก”
...อ่านต่อ
 ถ้าความโลภเกิดขึ้น  บุญก็ไม่เกิดเพราะมันตรงข้ามกัน   และเราก็กำลังเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
หลักสำคัญที่สุดของทุกชีวิต ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละชาตินั้น ต่างก็ต้องการแสวงหาความสุขแท้จริงทั้งนั้น
...อ่านต่อ
การเดินทาง ไปสู่พระนิพพานนั้นต้องใช้ระยะเวลายาวนาน เราจึงจำเป็นต้องมีเสบียงติดตัว
...อ่านต่อ
มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่บังคับเราอยู่ ถ้าสั่งสมบุญ....ชีวิตก็รุ่งเรือง
...อ่านต่อ
ศีล จะเป็นเครื่องยังใจของเราให้เย็นฉ่ำ ด้วยความประพฤติอันดีงาม
...อ่านต่อ
หลวงพ่อชอบใจ เศรษฐียุคโบราณ สร้างกุฏิให้พระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ หลัง ถูกโจรเผา กลับดีใจ สร้างใหม่ ได้บุญอีก
...อ่านต่อ
ความบริสุทธิ์นี่แหละ จะทำให้เราบรรลุธรรม และบรรลุวิชชาต่างๆ
...อ่านต่อ
วันเวลากำลังหมุนผ่านไปเรื่อย ๆ ทั้งเวลาที่เราหลับ เวลาที่เราตื่น และในขณะที่เวลาผ่านไปนั้น
...อ่านต่อ
ใจของคนเขา ถ้าหากนึกเรื่องละเอียดใจก็จะละเอียดตาม นึกเรื่องหยาบก็หยาบตาม
...อ่านต่อ
หลวงพ่ออยากให้ลูก ๆ ทุกคน มีหัวใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหลวงพ่อ
...อ่านต่อ
ใจไม่ซัดส่ายไปที่อื่น ไม่ฟุ้งซ่าน มาหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกาย
...อ่านต่อ
ผู้ที่อยู่ในปรโลก มีความปรารถนาบุญอย่างยิ่ง เพราะบุญเป็นทุกสิ่งในปรโลก
...อ่านต่อ
ก้าวสู่ล้านที่2ของการสวดธัมมจักฯ ด้วยกัน ใครสวดบทธัมมจักฯนี้
...อ่านต่อ
หมั่นนำใจของเรา มาหยุดนิ่ง อยู่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 อยู่เสมอ ฝึกให้ติดเป็นนิสัย
...อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าของเรา ทุก ๆ พระองค์ ท่านเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตาม ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่
...อ่านต่อ
วันเวลาที่ผ่านไป เราไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้ เหมือนดั่งสายนํ้าที่ไหลผ่านไปแล้ว ไม่อาจหวนกลับ
...อ่านต่อ
เวลาล้มตัวลงนอน ก็อย่านอนเฉย ๆ นะ ให้มองดูองค์พระของเราเรื่อย ๆ ไป แล้วก็หมั่นหยุดนิ่งอยู่ในกลางท่าน
...อ่านต่อ
หน้าที่กัลยาณมิตร ไม่มีขาดทุน และไม่มีเท่าทุน มีแต่กำไรเป็นกำไร ของชีวิต ในการเกิดมาเป็น มนุษย์
...อ่านต่อ
เมื่อทุกคนเข้าถึงสันติสุขภายใน สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จะแปรเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างที่เราคาดไม่ถึง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร