หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ความสุขความเจริญทั้งมวล ย่อมเกิดขึ้นจากใจก่อนทั้งสิ้น เมื่อเปลี่ยนแปลงใจให้ดีแล้ว
...อ่านต่อ
วันที่ดีที่สุด คือ...วันที่เราบรรลุพระธรรมกาย ไม่ใช่วันที่ได้เป็นอธิบดี
...อ่านต่อ
มาร ๕ ฝูง ที่เป็นเครื่องมือสำคัญของพญามาร คอยกำกับชีวิตเราอยู่ เราก็ต้องเอาชนะมันให้ได้
...อ่านต่อ
ถ้าทำใจหยุดนิ่ง เห็นดวงใส เราจะได้เห็นแผนผังของชีวิต
...อ่านต่อ
ภายนอกเคลื่อนไหว ภายในหยุดนิ่ง สองประสานงานสำเร็จ คือภายในเราก็เดินทางไปถึงพระรัตนตรัย
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร บุคคลอย่างท่าน ไม่ได้หาง่าย องค์นี้แหละสำคัญนัก!
...อ่านต่อ
ทุกครั้งที่เราสร้างความดี ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ ทำทาน นั่งสมาธิเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
ไม่ว่าเราจะมีภารกิจอันใด เราก็ฝึกใจเรื่อยไป ว่าง ๑ นาที ๒ นาที ก็ฝึกใจนิ่ง ๆ เอาไว้ในกลางกาย
...อ่านต่อ
ถ้ารู้จักหลวงปู่ เราจะนึกถึงท่านทุกวัน พระผู้ปราบมาร
...อ่านต่อ
การทำอะไร ต้องคิดให้ลึกซึ้ง ด้วยใจที่ละเอียด จึงจะเข้าถึงธรรมละเอียดได้
...อ่านต่อ
เอาไตรจักรพรรดิ และปัจจัยที่ถวายไปแล้วนำมาซ้อนไว้ที่ศูนย์กลางกายและอธิษฐานให้ดึงดูดสมบัติมาสร้างบารมี
...อ่านต่อ
อย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ ต้องทำใจให้สงบนิ่ง เพื่อไม่ให้เราสูญเสียความสงบของใจ
...อ่านต่อ
ถ้าใจรักษาคุณธรรมนี้ไว้มากๆอาจทำให้น่ากราบไหว้ เป็นที่เคารพบูชา...เพียงไม่โกรธอย่างเดียวยังได้คุณวิเศษขนาดนี้
...อ่านต่อ
ผู้ที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย จะมีจิตใจมั่นคง และประสบแต่สิ่งที่ดีงาม
...อ่านต่อ
ยิ่งมาสวดกันเยอะๆ กระแสความบริสุทธิก็ยิ่งมาก แล้วเดี๋ยวปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเอง
...อ่านต่อ
“พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ สำคัญมาก”
...อ่านต่อ
 ถ้าความโลภเกิดขึ้น  บุญก็ไม่เกิดเพราะมันตรงข้ามกัน   และเราก็กำลังเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
หลักสำคัญที่สุดของทุกชีวิต ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละชาตินั้น ต่างก็ต้องการแสวงหาความสุขแท้จริงทั้งนั้น
...อ่านต่อ
การเดินทาง ไปสู่พระนิพพานนั้นต้องใช้ระยะเวลายาวนาน เราจึงจำเป็นต้องมีเสบียงติดตัว
...อ่านต่อ
มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่บังคับเราอยู่ ถ้าสั่งสมบุญ....ชีวิตก็รุ่งเรือง
...อ่านต่อ
ศีล จะเป็นเครื่องยังใจของเราให้เย็นฉ่ำ ด้วยความประพฤติอันดีงาม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร