วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปรากฏการณ์ แห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลก วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ ๙

ทบทวนบุญ 
เรื่อง : แป้นแก้ว


ปรากฏการณ์
แห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์
ครั้งที่ ๙


    ตื่นเต้น คือความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่งานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก    ครั้งที่ ๙ ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับผู้ใหญ่   ถ้าย้อนไปวัยเด็กแล้วได้มีโอกาสไปร่วมงานเช่นเดียวกับเด็กดีวีสตาร์นับแสนนับล้านคนจากทั่วประเทศที่มารวมพลังในวันนี้คงรู้สึกตื่นเต้นไม่ต่างกัน แม้จะผ่านวัยเด็กมานานพอสมควรแต่ความรู้สึกแบบเด็ก ๆ ยังเต้นตึกตักตามจังหวะหัวใจ และคิดว่าผู้ใหญ่ทุก ๆ คนที่มีโอกาสไปร่วมงานคงคิดเห็นคล้ายกัน          ทำให้ตาม V-Star Activity Complex ลานบุญมหัศจรรย์สำหรับผู้นำความดี มีผู้ใหญ่จำนวนมาก          มาออกบูธในนามผู้ใหญ่ใจดี นำอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม ขนมขบเคี้ยวนานาชนิดมาแจก และสนับสนุนของรางวัลให้แก่เด็กดีวีสตาร์ที่เข้าร่วมฐานกิจกรรม UG5 (Universal Goodness 5) ซึ่งเป็นฐานกิจกรรมพัฒนานิสัยและศีลธรรม เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นเกมรับรางวัลอย่างสนุกสนาน สร้างความสุขให้เด็ก   และผู้ใหญ่ที่ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์

 


ตื่นตาตื่นใจกับ
มหกรรมการเรียนรู้
ทางพระพุทธศาสนา


    วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ปีนี้ เด็กดีวีสตาร์ คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้ตื่นตาตื่นใจไปกับมหกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นภายในสภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคด ได้ชมนิทรรศการ “ความลับของชีวิต The Secrets of Life” นิทรรศการ ๕ มิติ สู่พุทธกาลครั้งแรก   ของโลกที่จัดขึ้นอย่างอลังการด้วยแสงสีเสียงตระการตาเสมือนจริง สอดแทรกความรู้ในพระพุทธศาสนาได้อย่างน่าสนใจและปลูกฝังเรื่องบุญบาปได้อย่างแยบยล ส่งผลให้อยากทำความดี ละเว้นจากบาปอกุศลทุกชนิด นิทรรศการแบ่งเป็นโซนบาป โซนบุญ และโซนใจหยุด เพื่อให้ผู้ชมร่วมไขปริศนาชีวิตมนุษย์ ว่า คนเราเกิดมาทำไม? ตายแล้วไปไหน? อะไรคือเป้าหมายชีวิต? นับได้ว่าเป็นนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่และตระการตามากที่สุดนิทรรศการหนึ่งในประเทศไทย และภายในงานยังตื่นตะลึงกับภาพยนตร์สั้น ๓ มิติ เรื่อง “The Miracle Day อัศจรรย์วันข้ามภพ” ที่เปิดฉายพร้อมกันถึง ๑๐ โรง สร้างความประทับใจให้เด็กดีวีสตาร์และผู้มาร่วมงานอย่างทั่วถึง ซึ่งในภาคสายของงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ยังมีการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๓ รอบชิงชนะเลิศ  ระดับชาติ ที่ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล โดยมีผู้ร่วมสอบรอบชิงชนะเลิศกว่า ๓,๐๐๐ คน 

 


วันรวมพลัง
ร่วมประเมินมาตรฐาน
ศีลธรรมโลก


    นอกจากความสนุกสนานและการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ภายในงานเด็กดีวีสตาร์ยังได้ร่วมประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก โดยภาคบ่ายมีการสอบข้อเขียน ร่วมพิธีอาราธนาศีล และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และพระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร ที่สภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคด ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้มีการสัมมนาเทิดพระคุณครู ด้วย จากนั้นเด็กดีวีสตาร์ได้แปรแถวเข้า     พื้นที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลกในภาคเย็น

 

 

มาร์ชชิ่งความดี 
ทางลัดสู่ความดีสากล...


    ความเป็นระบบระเบียบของเด็กดีวีสตาร์จำนวนมากที่แปรแถวเข้าพื้นที่ลานธรรม     มหาธรรมกายเจดีย์ ตามธงสัญลักษณ์ที่เรียกว่า ระบบหมู่มาร์ชชิ่งความดี สร้างความพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ ภายใต้บทฝึกเดียวกันของเด็กดีวีสตาร์ทั่วประเทศได้สร้างพลังแห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้เกิดขึ้น โดยอาศัยกระบวนการฝึกมาร์ชชิ่งความดีในสถานศึกษาเพื่อสร้างความดีสากล ๕ ประการ ให้แก่เยาวชน อันได้แก่การสร้างนิสัยรักความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา และการฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ

 


เด็กดีวีสตาร์ 
ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก 
ผู้มีหัวใจดวงเดียวกัน


    “...เราคือเด็กดีวีสตาร์ ดาวแห่งความดี ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Change the World...” ประโยคสั้น ๆ ที่เด็กดีวีสตาร์ร่วมประกาศก้องก่อนขับร้องบทเพลง Change the World รวมถึงการร่วมประกอบพิธีกรรมสำคัญในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีสวดสรรเสริญพระคุณครู และพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน แสดงถึงจิตใจอันงดงาม เสียสละ และมีศรัทธาที่   ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา ซึ่งก่อนเริ่มพิธีกรรมสำคัญเด็กดีวีสตาร์ได้นั่งสมาธิตามเสียงของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อ ทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ในพิธี ด้วยความสงบ สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้ขยายครอบคลุมลานบุญพิธี


    งานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟู   ศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๙ ได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติและผู้นำทางศาสนาในประเทศและต่างประเทศไปร่วมเป็นประจักษ์พยานสำคัญ และเป็นผู้แทนประกอบพิธีมอบทุนต้นสมบัติจักรพรรดิและมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนผู้ทำหน้าที่ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก 

 


V-Star 
Change the World


    เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันรวมพลังเด็กดี   วีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๙ เป็นเพียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทาง บนเส้นทางแห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลก พลังของเยาวชนนับล้านคนจะเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นเด็กดีของประเทศชาติและของโลกสืบต่อไป   ขอเพียงวีสตาร์ทุกคนมุ่งพัฒนาฝึกฝนตนเอง  ให้เป็นเยาวชนต้นแบบ เป็นผู้นำที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ร่วมทำให้ยุคนี้เป็นยุคแห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่แท้จริง เพื่อสร้างปรากฏการณ์แห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลก          ให้ปรากฏด้วยพลังของเด็กดีวีสตาร์ ดังประโยคที่ร่วมกันประกาศว่า... เราคือเด็กดีวีสตาร์     ดาวแห่งความดี ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Change the World

 

หลากหลายกำลังใจเมตตามอบให้ V-Star 9

 

พระพรหมเมธี
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค ๔, ๕, ๖, ๗, (ธ)
โฆษกมหาเถรสมาคม

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร  กรุงเทพมหานคร

 

พระพรหมดิลก
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาส 
วัดสามพระยา วรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร

 

พระพรหมสิทธิ
เจ้าคณะภาค ๑๐
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  
กรุงเทพมหานคร

 

พระพรหมเสนาบดี
รองเจ้าคณะภาค ๗
เจ้าอาวาส 
วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร

 

พระราชเมธี
รองเจ้าคณะภาค ๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร

 

พระราชสิทธินายก
เจ้าคณะจังหวัดระยอง
เจ้าอาวาส 
วัดเนินพระ
จังหวัดระยอง

 

 

Honourable Guests’ Impression 

 

 


คุณพ่อแองเจิล ลัคคามีโอ
พระอัครมุขนายกแห่งจาโร
ประเทศฟิลิปปินส์ 

 

นายจาลา นัท คานาล
นายกรัฐมนตรีคนที่ ๓๕

(อดีตนายกรัฐมนตรี)
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๗ เดือนมกราคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร