วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ทุกสิ่งล้วนเป็นไปตาม กฎแห่งกรรม

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว


ทุกสิ่งล้วนเป็นไปตาม
กฎแห่งกรรม


    ในบรรดาอำนาจทั้งปวง ไม่มีอำนาจใดยิ่งใหญ่กว่าอำนาจกรรม... ทุกอย่างที่เป็นตัวเราในปัจจุบันและทุกสิ่งที่เราได้รับ ไม่ว่าดีหรือร้าย หรือไม่ดีไม่ร้ายก็ตาม ล้วนเกิดจากกรรมที่เรา   เคยทำไว้เองทั้งสิ้น ดังนั้นหากพิจารณาตามหลักกฎแห่งกรรมแล้ว อาจกล่าวได้ว่า “ไม่มีใครได้รับสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำ” 


    อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชีวิตมิได้มีไว้  เพื่อรอรับกรรมเก่า แต่มีไว้เพื่อสร้างกรรมใหม่     ที่เป็นกรรมดี เพื่อให้ตัวเราได้รับแต่สิ่งดี ๆ         ในวันข้างหน้า ฉะนั้นปีใหม่นี้จึงควรเร่งทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตให้ผ่องใส ที่สำคัญ   อย่าลืมช่วยกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา      ให้เต็มที่เต็มกำลังด้วยวิธีการต่าง ๆ เพราะกรรมดีที่เราทำลงไปนั้น จะส่งผลให้สิ่งดี ๆ       และความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวเรา   ตามหลักกฎแห่งกรรม

 

นายวรกิตติ ศรีทิพากร
นายอำเภอสารภี
ประธานฝ่ายฆราวาส

 


    เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๕๔๓ รูป บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภีถึงวัดแสนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูโสภณธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอสารภี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ทำบุญเมืองสารภีครบ ๑๒๕ ปี และช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของ                พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

 


นายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

    เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป ณ วัดพระพุทธบาท  ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานสงฆ์ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส            การตักบาตรครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบทอดประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาของจังหวัดสระบุรีแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อนำอาหารตักบาตรไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้อีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ชมรมสระบุรีร่มเย็น วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๗ เดือนมกราคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร