วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บูชาธรรมบุคคลอัศจรรย์ ถวายเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ปลื้มบุญ
เรื่อง : รัตนะ


บูชาธรรมบุคคลอัศจรรย์
ถวายเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี 
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

 


    เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวโลกบังเกิดขึ้นใจกลางเมืองกาญจนบุรี เมื่อพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญกว่า ๑,๕๐๐ รูป เดินธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญ           พระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ในวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตลอดเส้นทางเดินธุดงค์รวมระยะทาง ๘.๘ กิโลเมตร จากย่านใจกลางเมืองมุ่งไปยังศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี มีสาธุชนจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศไปร่วมสักการะ        พระบรมสารีริกธาตุ ร่วมโปรยกลีบดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์กองพันเนื้อนาบุญ และเดินทางไปร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว พร้อมร่วมเฉลิมฉลองด้วยการจุดประทีปโคมลาน         ลอยโคมธรรม และลอยกระทง ถวายเป็น    พุทธบูชา ทางมาแห่งบุญครั้งนี้เกิดขึ้นจากดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี   (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ตั้งใจบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ถวายเนื่องในวาระอายุ   วัฒนมงคล ๗๔ ปี โดยมีศิษยานุศิษย์ผู้มีหัวใจ     ดวงเดียวกันร่วมสานต่อมโนปณิธานด้วยการสร้างพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว และร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้สักการบูชาเป็นทางมาแห่งบุญกุศล

 


    ประวัติศาสตร์ในเส้นทางย่านใจกลางเมืองกาญจนบุรีตั้งต้นที่วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) พระอารามหลวง เมื่อพระเดชพระคุณพระโสภณกาญจนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รองเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) นำพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญก้าวประกาศพระศาสนาในอิริยาบถสงบเสงี่ยม สง่างาม สร้างศรัทธาปสาทะให้ชาวกาญจนบุรีและนักท่องเที่ยวที่พบเห็นเหตุการณ์อัศจรรย์ ผู้คนจำนวนมากจึงพร้อมใจวางภารกิจมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและร่วมต้อนรับพระธุดงค์กองพันเนื้อนาบุญด้วยกุศลศรัทธา สร้างบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยมวลแห่งความสุขขยายจากหนึ่งชุมชนไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ในละแวกเส้นทางเดินธุดงค์ นับเป็นครั้งแรกที่มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นในย่านนี้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย และมีศรัทธา      อันแรงกล้าของพุทธบริษัททั้งหลายที่พร้อมใจกันอัญเชิญธาตุอันบริสุทธิ์ส่วนหนึ่งของกายมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐาน     เมื่อสิ่งที่ยากทั้งหลายมารวมกัน การบังเกิดขึ้นของเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ ที่สร้างมหาปีติให้เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ และเหตุการณ์ครั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจาก     พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์ รอง     เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร และพระเถรานุเถระ   นำทัพธรรมยาตราพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญก้าวสู่พื้นที่ลานธรรมพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวท่ามกลางความปลาบปลื้มปีติยินดีของผู้มีบุญที่ไปรอต้อนรับภายในศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

    องค์พระมหาเจดีย์ทัตตชีโวตระการงดงามด้วยลักษณะอันวิจิตร ตั้งตระหง่าน  สง่างามอยู่ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี แลดูโดดเด่นเมื่อมหาสมาคมของผู้มีบุญรายล้อมร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหา-เจดีย์ทัตตชีโว ในเหตุการณ์อัศจรรย์มหาปีติพลันเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ เมื่อสองมือของ      ผู้มีบุญนับพันคนได้เป็นผู้แทนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นธาตุส่วนหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ของกายมหาบุรุษ ใจของผู้ร่วมอัญเชิญก็บริสุทธิ์เปี่ยมไปด้วยความปลาบปลื้มปีติยินดี สิ่งที่บริสุทธิ์ผ่านมือทุกคู่ท่ามกลางสาธุชนจำนวนมากที่ส่งใจน้อมอัญเชิญไปพร้อมกัน ธาตุอันบริสุทธิ์นี้พุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมกันอัญเชิญไปประดิษฐานภายในพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้สักการบูชา       ให้บุญมหาศาลที่บังเกิดขึ้นส่งต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และให้บุญนี้สะท้อนมาถึง  ผู้มีบุญทุกท่านที่ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตที่เลื่อมใสไม่มีประมาณ ทุกอนุวินาทีในพิธีอัญเชิญพระบรม-สารีริกธาตุจึงเป็นอนุวินาทีที่สร้างมหาปีติให้เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ และการตามระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมน้อมนำดวงใจ     ทุกดวงให้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใส ให้บังเกิดความรักหวงแหนในพระพุทธศาสนา และปรารถนาร่วมทำนุบำรุงรักษาให้รุ่งเรืองสืบต่อไป

 


    ดวงจันทร์กระจ่างกลางนภาเป็นสัญญาณแห่งการเฉลิมฉลองพระมหาเจดีย์   ทัตตชีโวและเป็นการส่งสัญญาณให้ชาวโลก  รับรู้ว่าพระพุทธศาสนายังคงรุ่งเรืองบนผืน    แผ่นดินไทย ในงานพุทธบริษัททั้งหลายได้ประกอบพิธีจุดประทีปโคมลาน ลอยโคมธรรม และลอยกระทง ถวายเป็นพุทธบูชา เริ่มต้น จุดความสว่างด้วยการนั่งสมาธิแล้วจึงขยายความสว่างไสวสู่ประทีปนับแสนดวง ให้ภาพดวงประทีปที่ดารดาษทั่วพื้นดิน พื้นน้ำ และพื้นฟ้า เป็นเครื่องยืนยันศรัทธาอันแรงกล้า ของชาวพุทธที่พร้อมจรรโลงพระพุทธศาสนา      ให้รุ่งเรือง และให้ความสว่างไสวขับเน้นความตระการงดงามขององค์พระมหาเจดีย์ทัตตชีโวให้เจิดจรัสในความทรงจำ

 


    พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว จัดขึ้นและจบลงอย่างตระการงดงามเป็นที่จดจำไว้ตามระลึกนึกถึงด้วยความปลาบปลื้มปีติใจไม่รู้ลืม ความสำเร็จครั้งนี้มาจากพลังศรัทธาของชาวพุทธ ที่หลอมรวมใจเป็นอันหนึ่ง     อันเดียวกัน ร่วมประกาศความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาให้ชาวโลกได้ทัสนานุตริยะและเกิดจากการที่ศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้ถือเอาวาระมหามงคลนี้น้อมแสดงกตัญญูบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์        (หลวงพ่อทัตตชีโว) ถวายเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปีของท่าน ประกาศธรรมบุคคลอัศจรรย์ผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตลอดชีวิต 

 


    
    ในวาระวันคล้ายวันเกิดของท่าน วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมถวายมุทิตาสักการะ และร่วมพิธีถวายพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ซึ่งผู้มีบุญที่ไปร่วมพิธีในวันนี้ต่างได้รับแจกพระของขวัญและหนังสือวิสัยบัณฑิต เพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกถึงบุญที่เกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ในครั้งนี้

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๗ เดือนมกราคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร