วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เราทำ..เราได้.. ถวายกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ แด่ ๑๖๑ วัดทั่วโลก

บุญใหญ่ทั่วโลก
เรื่อง : จันทร์ซีโร่

 

เราทำ..เราได้..

ถวายกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ

แด่ ๑๖๑ วัดทั่วโลก

 

    โลกปัจจุบันกำลังมาถึงยุคแห่งการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดน แต่สิ่งที่จะสื่อถึงกัน ถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า ย่อมนำมาซึ่งการสร้างสรรค์และทำให้ชาวโลกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   บัดนี้พุทธบุตรแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากวัดพระธรรมกายได้ออกไปปักหลักทำหน้าที่สื่อสารนำธรรมะอันประเสริฐไปสู่มวลมนุษยชาติทั่วโลกทุกทวีปแล้ว เป็นจำนวน ๑๖๑ แห่ง จึงย่อมเป็นที่หวังได้ว่า โลกกำลังก้าวไปสู่ยุคแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง...

 


    ในวันที่ ๗ ธันวาคม ที่ผ่านมา พระภิกษุและคณะเจ้าหน้าที่จากวัดและศูนย์สาขาต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวน ๑๖๑ แห่ง ได้มาพร้อมเพรียงกัน ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมพิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิจากพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ (ภูเบศ ฌานาภิญฺโญ) เป็นผู้กล่าวรายงาน ก่อนที่เจ้าอาวาสหรือตัวแทนแต่ละวัดสาขาจะเข้ารับกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิจากท่านประธานสงฆ์ 

 


    พิธีกรรมในวันนี้สร้างความปลื้มปีติแก่สาธุชนผู้มีบุญที่ได้ร่วมบุญกับ ๑๖๑ วัดสาขาทั่วโลกเป็นอย่างยิ่ง และต่างภาคภูมิใจที่มีส่วนในการสนับสนุนคณะพระภิกษุตลอดจนเจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นยอดแห่งธรรมทูตเหล่านี้ ให้เกิดขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในภารกิจหน้าที่อันสูงส่ง อันจะยังแสงสว่างแห่งธรรมให้แก่ชาวโลกทั้งหลายต่อไป 


จิรํ ติฏฺฐตุ โลกสฺมึ สมฺมาสมฺพุทธสาสนํ.
ขอพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงอยู่ในโลกสิ้นกาลนาน

 

 

อนุโมทนาพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ผู้นำบุญ ๑๖๑ วัดและศูนย์สาขาต่างประเทศ
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


    ลูก ๆ พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และผู้นำบุญจากวัดสาขาและศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วโลกที่รักทั้งหลาย การที่ลูก ๆ ทั้งหลายได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหมู่คณะ เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและนำพามวลมนุษยชาติทั้งหลายให้รู้จักวิธีปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกาย ณ ดินแดนต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศนั้น หลวงพ่อถือว่าเป็นภารกิจและหน้าที่    อันยิ่งใหญ่ ประดุจดวงตะวันผู้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก จึงขออนุโมทนาในความเสียสละ    อันยิ่งใหญ่ของลูก ๆ ทุกรูปและทุกคน ที่ต้องออกไปทำหน้าที่ด้วยจิตอันเข้มแข็งและทุ่มเทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อสืบสานดำเนินการตามมโนปณิธานของหมู่คณะ ซึ่งหลวงพ่อรับทราบและตระหนักดีว่า ลูก ๆ ทั้งหลายย่อมพบกับสิ่งแปลกใหม่และท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่ อากาศ อาหาร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความสะดวกสบาย แต่ลูก ๆ ทั้งหลายก็หยัดสู้และอดทนจนเอาชนะสิ่งดังกล่าวมาได้อย่างน่าชื่นชม


    อย่างไรก็ตาม นอกจากจะทำหน้าที่ยังประโยชน์ให้แก่ชาวโลกแล้ว ลูก ๆ ทั้งหลายจะต้องไม่ลืมที่จะยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อม ให้ทุกคนอยู่ในบุญ อยู่ในธรรมะ ด้วยการทำใจหยุด ใจนิ่ง เข้าสู่ภายในไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียว สำหรับกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิที่หลวงพ่อมอบให้ลูก ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของลูก ๆ ทั้งหลายในครั้งนี้ ได้รับถวายมาจากเจ้าภาพผู้ใจบุญที่มีศรัทธา เพื่อสืบต่อลมหายใจของเหล่าพุทธบุตร และขยายพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ให้บรรลุเป้าหมายที่จะฟื้นฟูศีลธรรมโลกและนำพาชาวโลกทั้งหลายให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยทั่วกัน 


    ในที่สุดนี้ หลวงพ่อขออำนวยอวยพรให้ลูก ๆ ทุกรูปและทุกคน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ คิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาให้เอาชนะในสิ่งที่เป็นกิเลสอาสวะและเป็นอุปสรรคต่อการประพฤติพรหมจรรย์ ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชชาธรรมกาย มีรู้มีญาณแม่นยำอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการเทอญ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๗ เดือนมกราคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร