วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตร ต่อชีวิต ผลิตกำลังใจ

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

 

ตักบาตร
ต่อชีวิต ผลิตกำลังใจ

 

   นับจากวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงขณะนี้ เป็นเวลากว่า ๑๑ ปีแล้ว ที่เหตุรุนแรงใน ๔ จังหวัดภาคใต้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในวันที่ ๓๑ ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกมีการจุดพลุเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ แต่ที่หมู่บ้านกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กลับมีแต่เสียงปืนจากการปะทะกันของทหารและกลุ่มโจรก่อการร้ายให้ได้ยินได้ฟัง 


    ความรุนแรงใน ๔ จังหวัดภาคใต้จะยุติลงเมื่อใดยังไม่มีใครบอกได้ แต่ที่แน่ ๆ ก็คือ ทุกวันนี้ประชาชนในหลาย ๆ หมู่บ้านมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวง พระภิกษุสงฆ์ก็ดำเนินชีวิตอย่างยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการขบฉัน เพราะในบางหมู่บ้านพระไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ เนื่องจากการออกบิณฑบาต หมายถึง การเดินไปสู่อันตราย ดังนั้นอาหารตักบาตรจากโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป    ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง   ที่ช่วยหล่อเลี้ยงทั้งร่างกายและเสริมสร้างกำลังใจแก่พระภิกษุ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน ไปจนถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ 


(ที่ผ่านมามูลนิธิธรรมกายนำข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบแล้วกว่า ๕,๐๐๐ ตัน)

 

นายวินชัย อุยางกูร (เสื้อสีฟ้า)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

    เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองท่าโขลงร่วมกับสถาบันดวงตะวันสันติภาพจัดพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๑,๑๙๙ รูป เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และเป็นหนึ่งในโครงการ    ส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรมของเทศบาลเมืองท่าโขลง พิธีจัดขึ้นบริเวณถนนสีขาว หน้าสำนักงาน
เทศบาลเมืองท่าโขลง โดยมีพระครูปริยัติกิจวิมล เจ้าคณะตำบลคลองห้า เป็นประธานสงฆ์ นายวินชัย
อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ไปร่วมตักบาตรพระด้วย สำหรับส่วนหนึ่งของข้าวสารอาหารแห้ง          ที่ได้จากการตักบาตรในครั้งนี้ จะนำไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

 

นายสามารถ ลอยฟ้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

    เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ชมรมกัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันจัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป บริเวณหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานสงฆ์ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปถวายแด่พระภิกษุ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูปฯ         โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร