วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ให้ “สัมมา อะระหัง” นำทางใจ นำทางไปสู่ความสุข

อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

 

 

ให้ “สัมมา อะระหัง” นำทางใจ
นำทางไปสู่ความสุข

 

    จิตใจของเราเป็นเรื่องที่สำคัญ จะเหตุดีเหตุร้ายก็ล้วนแต่เริ่มจากจิตใจทั้งสิ้น ดังพระพุทธวจนะที่ว่า    


        จิตฺเตน นียติ โลโก     จิตฺเตน ปริกสฺสติ
        จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส    สพฺเพว วสมนฺวคู. 


        โลกถูกจิตนำไป ถูกจิตชักไป, สัตว์ทั้งปวงไปสู่อำนาจแห่งจิตอย่างเดียว.


                        (พุทฺธ) สํ. ส. ๑๕/๕๔.


    ดังนั้น เราพึงต้องหมั่นตามรักษาจิตของตนให้ใสสะอาด ให้เป็นกุศลธรรม เพราะอำนาจ       แห่งจิตที่เป็นกุศลธรรมนี้เองจะนำพาชีวิตให้พบกับความดีงาม และการภาวนา “สัมมา อะระหัง” ก็คือ การเอาจิตของเราไปผูกพันกับธรรมภาคกุศลอย่างแน่นแฟ้น เพราะคำภาวนาว่า              “สัมมา อะระหัง” มีความหมายที่เชื่อมโยงกับผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ซึ่งมีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพ เป็นผลให้จิตใจเราใส สะอาด สว่าง มีพลัง และมีอำนาจที่จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ นานา          ในชีวิตของเราได้


    ดังตัวอย่างเรื่องราวของผู้นำไปปฏิบัติต่อไปนี้...

 

ความตายนั้นไม่ได้น่ากลัวอะไร
เพราะเรามีที่พึ่ง

 

 

ที่พึ่งภายใน
คุณวรนันท์ ตินนันท์ กรุงเทพมหานคร
อาชีพเภสัชกร


    ดิฉันเพิ่งจะผ่าตัดได้ประมาณอาทิตย์กว่า ๆ พอดีตรวจพบเนื้องอกที่มดลูก มีเนื้องอกอยู่ ๓ ก้อน แม้จะไม่ได้เป็นเนื้อร้าย แต่ก็มีผลทำให้ประจำเดือนมามากผิดปกติจนตัวซีดและเสียเลือดมาก คุณหมอดูแล้ว     บอกว่าไม่ควรเก็บเอาไว้ จึงให้ตัดมดลูกออก พอเริ่มรู้ตัวว่าจะต้องตัดมดลูกออกก็ท่อง “สัมมา อะระหัง” ตลอด ๑ อาทิตย์ก่อนเข้าห้องผ่าตัด แต่ก่อนหน้านั้นก็ท่อง “สัมมา อะระหัง” มาโดยตลอดอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่เพื่อเรื่องของเศรษฐกิจ การทำมาค้าขาย เป็นต้น


    เมื่อเราจะเข้าห้องผ่าตัดก็ทำให้เราคิดได้หลาย ๆ อย่างว่า เราไม่มีที่พึ่ง ดังนั้นเราก็ต้องพึ่งตนเอง และตอนนั้นก็นึกถึงคำพูดของพระอาจารย์ที่ให้ข้อคิดว่า “ให้คิดเสียว่า ในวิกฤตย่อมมีโอกาส ให้ฝึกให้นึกในใจว่า       สักวันความตายก็จะมาถึงเราจริง ๆ วันนี้เราซ้อมตายก็แล้วกัน” จึงทำให้เราได้คิดว่าพึ่งใครไม่ได้เลย วินาทีสุดท้ายของชีวิตเราต้องพึ่งพาตัวเอง     ต้องอยู่กับตัวเอง ถ้าหากจะพึ่งหมอก็คงเป็นไปได้ยาก เพราะว่าหมอก็มี     หน้าที่ของเขา เขาไม่ได้มารับรู้กับเราว่าเราเจ็บเราปวดอย่างไร 


          ในวินาทีก่อนที่ยาสลบจะหมดฤทธิ์ ดิฉันก็นึกถึงหลวงปู่ แล้วก็ “สัมมา อะระหัง” ไปเรื่อย ๆ ไม่รู้ว่าหมดสติไปตอนไหน มารู้ตัวอีกที        ในห้องพักฟื้น ความรู้สึกในตอนนั้นก็ยังคง “สัมมา อะระหัง” อยู่ แล้วก็       ค่อย ๆ ลืมตาขึ้นมา มีความรู้สึกแค่ว่า มันเจ็บตรงหน้าท้อง ระบมไปหมด แต่ก็ค่อย ๆ ลืมตาขึ้นมา แล้วก็เห็นดวงผุดขึ้นมาอีกครั้ง และในดวงก็มี     องค์พระ เห็นแล้วปีติจนน้ำตาไหล คิดในใจว่าเราสอบผ่านแล้ว อย่างน้อย วันหนึ่งถ้าหากเราตายไปจริง ๆ เราน่าจะเอาตัวรอดได้ จากนั้นก็มองดวง มององค์พระไปเรื่อย ๆ ในขณะที่ข้าง ๆ ห้องมีแต่เสียงร้องด้วยความเจ็บปวด ในตอนนั้นเราก็ปวดเหมือนกัน แต่เราอยู่กับ “สัมมา อะระหัง” จนทำให้ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไร


      วันนี้ก็เลยได้รู้ว่า พอถึงวิกฤตของชีวิตจริง ๆ เราต้องมีที่พึ่ง ที่พึ่ง     ก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้น เป็นที่พึ่งภายในที่เราได้ปฏิบัติ ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมา    ช่วยเหลือเราในยามที่จะต้องเผชิญกับความตาย  


    ดังนั้น การหาที่พึ่งภายในด้วยการท่อง “สัมมา อะระหัง” จะทำให้เราได้เข้าใจว่า ความตายนั้นไม่ได้น่ากลัวอะไร เพราะเรามีที่พึ่ง

 

 

“สัมมา อะระหัง” เปลี่ยนชีวิต พลิกนิสัยลูก 
คุณหัทยาภักดิ์ เหลาคม จ.สุรินทร์ 
อาชีพเกษตรกร


     ฉันมีลูกที่ดื้อมาก ๆ ไม่ยอมเชื่อฟัง พอเพื่อนที่เป็นผู้นำบุญจากวัด      พระธรรมกายทราบว่า ลูกของฉันไม่เชื่อฟัง ก็เลยมาแนะนำให้ฉันลองท่อง “สัมมา อะระหัง” ในตอนแรกฉันก็ฟังเฉย ๆ ไม่ใส่ใจ วันต่อมาเพื่อนนัดมากินข้าวเที่ยง และแนะนำให้ลองท่อง “สัมมา อะระหัง” อีก เธอบอกว่าท่องได้เท่าไรก็ท่องไป ในวันแรกฉันท่องได้ถึง ๒๐๐ ครั้ง พอวันที่ ๒            ท่องได้ประมาณ ๕๐๐ ครั้ง ในขณะที่ท่องไปมีความรู้สึกว่าสดชื่น โล่ง       สบาย แล้วในช่วงประมาณ ๒-๓ อาทิตย์ต่อมา ก็ท่องได้ประมาณ           ๑,๐๐๐ ครั้ง ต่อวัน ต่อจากนั้นฉันก็เริ่มท่องทุกวัน 


    พอเริ่มท่องก็มีความรู้สึกว่าตัวเบา หายปวดหัว แต่ก่อนเป็นคนที่ใจร้อนมาก หงุดหงิด ขี้โมโห ใครพูดอะไรไม่เข้าหูก็จะระเบิดอารมณ์ใส่    คนนั้นไปเลย แต่พอเริ่มท่องไปประมาณ ๑ เดือน ฉันมีความรู้สึกว่า          ฉันเปลี่ยนเป็นคนใหม่ เริ่มคิดได้ 


    ต่อมา ฉันไปถามเพื่อนอีกว่า จะช่วยครอบครัวด้วยการท่อง “สัมมา อะระหัง” ได้อย่างไร เพื่อนบอกว่า หลังจากท่อง “สัมมา อะระหัง” ไปแล้ว ให้กล่าวชื่อลูก       ของฉันที่ดื้อ แล้วอธิษฐานจิตว่า ให้เขาเลิกจากสารเสพติดทุกชนิด เลิกจากการ       เล่นเกม เลิกทุกอย่างที่เป็นอบายมุข 

 

ขอฝากให้คุณแม่ คุณพ่อ และพี่น้องทุก ๆ คน 
มาท่อง ‘สัมมา อะระหัง’ ซึ่งจะเป็นผลดี
กับครอบครัวของเรา เพราะถ้านิสัยลูกเปลี่ยน 
ชีวิตของเราก็เปลี่ยน


    หลังจากที่ฉันท่อง “สัมมา อะระหัง” แล้ว ก็อธิษฐานจิตไปด้วยได้ประมาณ ๒-๓ อาทิตย์ ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันแปลกใจ โดยปกติแล้วลูกชายไม่เคยช่วย        งานบ้านเลย แต่วันนั้นตอนฉันกลับมาจากที่ทำงาน เห็นลูกชายมากวาดบ้าน ถูบ้าน เก็บที่นอน ฯลฯ ฉันมีความรู้สึกว่า ลูกชายของฉันดีขึ้นเรื่อย ๆ 


    ปกติแล้วเขาจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง ไม่ค่อยออกจากห้องมาหาคนในครอบครัวที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน แต่หลังจากที่ฉันท่อง “สัมมา อะระหัง” และอธิษฐานจิต ลูกชายของฉันก็เริ่มออกมาทักทาย เป็นมิตรกับฉันและครอบครัวมากขึ้น ทำให้ฉันรู้และเข้าใจว่าการท่อง “สัมมา อะระหัง” ดีอย่างไร สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างไร ดังนั้นฉันก็ขอฝากให้คุณแม่ คุณพ่อ และพี่น้องทุก ๆ คน มาท่อง            “สัมมา อะระหัง” ซึ่งจะเป็นผลดีกับครอบครัวของเรา เพราะถ้านิสัยลูกเปลี่ยน ชีวิตของเราก็เปลี่ยน


      
    ชีวิตเราจะสุขได้ก็ต่อเมื่อใจเป็นสุข และใจจะเป็นสุขโดยแท้จริงได้ หากว่าใจดวงนั้นขาวใส สะอาด สว่าง นุ่มนวล ภายใต้การคุ้มครองแห่งกุศลธรรม ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดเลยที่ชีวิต         ของผู้ปรารถนาความสุข จะละเลยการเจริญภาวนา และเราก็ประจักษ์แล้วว่า การภาวนา         “สัมมา อะระหัง” สร้างสุขได้จริง ..เรามาเริ่มภาวนา “สัมมา อะระหัง” นับตั้งแต่วินาทีนี้กันเลย     ดีไหม “สัมมา อะระหัง” ๆ ๆ ๆ ๆ...

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร