วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ควรได้-ควรให้, ไม่ควรได้-ไม่ควรให้

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

 

 

ควรได้-ควรให้, ไม่ควรได้-ไม่ควรให้

 


    อเทยฺเยสุ ททํ ทานํ    เทยฺเยสุ นปฺปเวจฺฉติ
    อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต    สหายํ นาธิคจฺฉติฯ


           ให้ของแก่คนที่ไม่ควรให้  คนที่ควรให้กลับไม่ยอมให้
    เมื่อได้รับความวิบัติ  เพราะอันตรายต่าง ๆ จะไม่ได้เพื่อนช่วยเหลือ


         (มหาอัสสาโรหชาดก ขุ. ชา. ๒๗/๕๐๖)

 

ทำไมเราก็มีบริวารมาก ให้ยศตำแหน่ง ให้ข้าวของมากมาย


แต่เวลาตกทุกข์ ไม่มีใครช่วยเราสักคน!


หลาย ๆ ครั้งที่เราให้แก่คนที่ไม่ควรให้ คนที่ควรได้กลับไม่ให้


เพราะความลำเอียง ได้ข้อมูลผิด ดูคนผิด จึงได้ทำผิดเช่นนั้น


เมื่อให้ผิดเช่นนี้ คนที่ไม่ควรได้ ก็ไม่ได้รำลึกถึงคุณเรา


คนที่ควรได้ กลับไม่ได้ ก็ท้อถอย ห่างหายจากเรา 


เราจึงไม่มีมิตรแท้ ถึงคราวตกทุกข์ ก็ไม่มีใครช่วยเหลือ


ใครควรได้ เราควรให้ แม้เราไม่รัก


ใครไม่ควรได้ เรายังไม่ควรให้ แม้เราจะรักเขามาก


เมื่อให้อย่างถูกต้องเช่นนี้ คนควรได้จะรำลึกถึงพระคุณ


คนไม่ควรได้ จะได้พัฒนาตน 


ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เราไม่เสียผู้ใหญ่


ทุกคนอิงหลักการ สังคมก็เป็นสุข

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร