หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๒๓ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗..........................................................................................................................................

กฐินจักรพรรดิ   

..........................................................................................................................................


กฐินจักรพรรดิ
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

         กฐินปีหนึ่งมีครั้งเดียวเป็นกาลทาน มีอานิสงส์ใหญ่ นอกจากเราจะได้บุญส่วนตัวแล้ว ยังทำให้พระท่าน ...

..........................................................................................................................................


ครอบครัวเป็นสุข
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

         ลูกเอ๊ย มีเรื่องหนึ่งในครอบครัวของพวกเรา ซึ่งถ้าใครปล่อยปละละเลย พยายามแก้ไขเสียเถอะ...

..........................................................................................................................................


พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม ๙ ประโยค และถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

        วันนี้ เป็นวันที่หลวงพ่อชื่นใจและปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่พุทธบริษัท ๔ ผู้มีบุญ...

..........................................................................................................................................


พระธรรมเทศนา
พิธีประดิษฐานองค์พระเป็นปฐมเริ่มบนยอดโดมอาคาร ๖๐ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

         การที่เราได้สร้างองค์พระพุทธปฏิมากร ถือว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง...

..........................................................................................................................................


สัมภาษณ์พิเศษ
ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เธอ..ผู้ไม่เคยหยุดรักชาติ
โดย : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์

         นับเป็นความมหัศจรรย์ของการฝึกสมาธิ ที่ทำให้เธอเกิดความรู้สึกว่า สิ่งนี้จะสามารถเข้ามาเยียวยาต่อปัญหาสังคมชาติ...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"พระพุทธศาสนา นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         หลวงพ่อครับ นักเรียนมักจะถามเสมอว่า วิชาความรู้ที่เขาเรียนในโรงเรียนนั้น ส่วนใหญ่ได้ประโยชน์...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"คุณแม่จะสอนเรื่องกรรมให้ลูกเข้าใจได้อย่างไร"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         หลวงพ่อเจ้าคะ ในฐานะที่เป็นแม่ก็พยายามสอนลูกให้ทำความดี หรือกรรมดี แต่เด็กสมัยนี้ต้องการเหตุผลค่ะ...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"จะบาปไหม หากแพทย์รักษาคนไข้ แล้วเกิดความผิดพลาด"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         หลวงพ่อเจ้าคะ ในกรณีที่แพทย์รักษาคนไข้ แต่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา ทำให้คนไข้เสียชีวิต ...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"นรก - สวรรค์ มีจริงหรือ"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         หลวงพ่อครับ คนที่ไม่เชื่อเรื่องของนรกสวรรค์มีจริง เราจะมีวิธีการอธิบายเป็นเหตุเเป็นผลอย่างง่ายๆ ได้อย่างไรครับ...

..........................................................................................................................................


Smile World
"วัดพุทธสตราสบูร์ก ฝรั่งเศส"
โดย : บุณฑริกา

         ประเทศฝรั่งเศส ประเทศมหาอำนาจของโลก ที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ นำมาซึ่งสถาปัตยกรรม และอารยธรรมที่งดงาม...

..........................................................................................................................................


สกู๊ปพิเศษ
"ทุบ ปิด ซ่อง เพราะดาวธรรม
"
โดย : กองบรรณาธิการ

         สกู๊ปพิเศษหน้านี้ เป็นเรื่องราว สะเทือนความคาดคิด
จนเราต้องนำเสนอเพื่อขยายผลต่อไป เพราะใครจะคิดบ้างว่า...

..........................................................................................................................................


พุทธประวัติ
"พระพุทธเจ้า ๓ ประเภท"

       การสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้น จะต้องอาศัยกำลังใจอันมหาศาล และใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีที่ยาวนาน ...

..........................................................................................................................................


บทความพิเศษ
" พลังสตรีครึ่งตัว แต่หัวใจ..ไม่พิการ
"
โดย : กองบรรณาธิการ

         รื่องราวที่จะนำเสนอในคอลัมน์นี้ เป็นเรื่องราวของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่ง ที่หลายคนอาจต้องหลั่งน้ำตาไปพร้อมๆ กับเธอ...

..........................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (ปีปัจจุบัน)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |


 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org