เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้หลายพื้นที่ จำนวนหลายจังหวัดของประเทศไทย ประชาชนล้วนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยกันเป็นจำนวนมาก และจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบภัยด้วยในหลายพื้นที่ ซึ่งทางมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย ) ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมถึง 3 วัดด้วยกัน
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ไม่เพียงแต่ชาวบ้านเท่านั้นที่ประสบกับปัญหาภัยน้ำท่วม แม้แต่พระสงฆ์และครู นักเรียนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ไม่เพียงแต่ชาวบ้านเท่านั้นที่ประสบกับปัญหาภัยน้ำท่วม แม้แต่พระสงฆ์และครู นักเรียนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการออกบิณฑบาตของพระภิกษุ บางวันก็ต้องอาศัยญาติโยมมาทำอาหารให้ฉัน ส่วนโรงเรียนก็ต้องปิดการเรียนสอนไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
...อ่านต่อ
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมของทางมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมของทางมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธมฺมชโย ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาคณะให้ความช่วยเหลือได้เดินทางไปวัดใน จ.สุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย)
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) นำโดยกัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคกว่า 300 ชุด ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน เขตตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเดินทางมารับเครื่องอุปโภค บริโภคเป็นจำนวนมาก
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง นับแต่จากเหตุการณ์น้ำท่วมจนกระทั่งปัจจุบัน แม้น้ำได้ลดปริมาณลงบ้างแล้วในบางส่วน แต่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อน มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) จึงยังคงเดินทางไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยตลอดมา
...อ่านต่อ
อีกครั้งกับความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากทางมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
อีกครั้งกับความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากทางมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ได้มอบให้แด่ผู้ประสบอุทกภัยที่ ตำบลน้ำตาล อ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ อำเภอหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในขณะนี้ ทำให้ทั้งวัดต่าง ๆ และประชาชนยังได้รับความลำบากกันอีกหลายพื้นที่
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในขณะนี้ ทำให้ทั้งวัดต่าง ๆ และประชาชนยังได้รับความลำบากกันอีกหลายพื้นที่ ดังนี้การออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ได้เดินทางไปถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัดที่ถูกน้ำท่วมมาแล้วหลายวัดด้วยกัน และยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือกันต่อไป
...อ่านต่อ
สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของทุกภาคที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของทุกภาคที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ยังคงกระจายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องในขณะนี้
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์ ศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ และมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด จัดงาน “ทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัย 1,000 วัด”
...อ่านต่อ
“ทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัย 1,000 วัด” จากพื้นที่ 14 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.30-14.30 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์ ศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ และมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด จัดงาน “ทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัย 1,000 วัด” จากพื้นที่ 14 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.30-14.30 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยมี พระเทพวรเวที เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานสงฆ์ และ คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ร่วมกับอาสาสมัครโภชนาการ
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ร่วมกับอาสาสมัครโภชนาการและชมรมบ้านรักษ์ธรรม ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวนกว่า 200 ชุด ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา และชุมชนเกาะลอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีประชาชนผู้ประสบภัยเดินทางมารับมอบของกันอย่างคับคั่ง มีพระบุญลือ กนฺตปุญฺโญพร้อมด้วยคณะอาสาสมัครจากโภชนาการและชมรมบ้านรักษ์ธรรม เป็นตัวแทนมูลนิธิธรรมกายมอบของแก่ผู้ประสบภัย
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธมฺมชโย ได้นำจตุปัจจัย ไทยธรรม และเครื่องอุปโภคบริโภคถวายแด่วัด 22 วัด
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล