ในวันที่ 2 พฤศจิกายน มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้นำจตุปัจจัย ไทยธรรม และเครื่องอุปโภคบริโภคถวายแด่วัด 22 วัด ในจังหวัดชัยนาท ที่ประสบอุทกภัย โดยใช้สถานที่ในวัดกรุณา จัดพิธีดังกล่าว สำหรับวัดทั้ง 22 วัด ที่เดินทางมารับถวาย ไทยธรรม และเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ ได้แก่
...อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุให้หลายๆหน่วยงานได้เห็นความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยมากขึ้น
...อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุให้หลายๆหน่วยงานได้เห็นความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยมากขึ้น มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) เป็นอีกหนึ่งความห่วงใยที่สนใจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดมาและในครั้งนี้ทางบริษัทไอเน็ทและชมรมครอบครัวสดใจ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนใจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แม้ในบางพื้นที่น้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ยังคงได้รับปัญหาความเดือดร้อน
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แม้ในบางพื้นที่น้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ยังคงได้รับปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง อีกทั้งประชาชนบางส่วนยังอยู่ในสภาวะน้ำท่วม ผู้ประสบภัยจึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือ
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค ทาง มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ยังคงเดินทางมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ประสบภัยในทุกพื้นที่ พร้อมความช่วยเหลือไปให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีมอบรางวัล “สุดยอดส้วมประจำปี 2549”
...อ่านต่อ
ด้วยสถานการณ์ความเดือนร้อนของประชาชนในหลาย ๆ จังหวัด ที่ต้องเผชิญจากภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนั้น
...อ่านต่อ
ด้วยสถานการณ์ความเดือนร้อนของประชาชนในหลาย ๆ จังหวัด ที่ต้องเผชิญจากภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนั้น วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์และประชาชนในหลายพื้นที่
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์และประชาชนในหลายพื้นที่ ทางมูลนิธิธรรมกายโดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ จึงได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้ทางมูลนิธิฯได้เข้าให้ความช่วยเหลือแก่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 วัด ด้วยกัน
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธ์ ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนกว่า 700 ชุด
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธ์ ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนกว่า 700 ชุด นำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดสิงห์บุรี
...อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่เดือนกันยายน ทำให้พื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยได้รับความเสียหาย
...อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่เดือนกันยายน ทำให้พื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยได้รับความเสียหาย
...อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่เดือนกันยายน ทำให้พื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยได้รับความเสียหายและจังหวัดอ่างทองเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยเฉพาะในเขตอำเภอป่าโมก ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 4 พันหลังคาเรือน พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในบางพื้นที่ยังไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาได้ทำให้การเดินทาง การคมนาคมไม่สะดวก โดยเฉพาะกับวัดต่าง ๆ พระสงฆ์ท่านต้องพายเรือเพื่อออกบิณฑบาต เพราะประชาชนไม่สามารถเข้าไปทำบุญได้
...อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่เดือนกันยายน ทำให้พื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยได้รับความเสียหายและจังหวัดอ่างทองเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยเฉพาะในเขตอำเภอป่าโมก ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 4 พันหลังคาเรือน พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในบางพื้นที่ยังไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาได้ทำให้การเดินทาง การคมนาคมไม่สะดวก โดยเฉพาะกับวัดต่าง ๆ พระสงฆ์ท่านต้องพายเรือเพื่อออกบิณฑบาต เพราะประชาชนไม่สามารถเข้าไปทำบุญได้
...อ่านต่อ
จากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ด้วยฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะที่ จ. น่าน
...อ่านต่อ
จากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ด้วยฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะที่ จ. น่าน ต้องเข้าสู่สถานการณ์ประสบอุทกภัยในหลายอำเภออย่างค่อนข้างวิกฤต อาทิ อำเภอเมือง อำเภอท่าวังผา , อำเภอทุ่งช้าง , อำเภอบ่อเกลือ , อำเภอเชียงกลาง และกิ่งอำเภอภูเพียง ปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรอย่างรวดเร็ว บ้านเรือนกว่า 3 พันหลังคาเรือน จมอยู่ใต้บาดาลระดับน้ำสูงถึง 3 เมตร ส่งผลให้ชาวบ้านเจ็บป่วยแล้วเกือบ 2 หมื่นคน ซึ่งถือว่าหนักที่สุดในรอบ 50 ปี ที่ผ่านมาทั้งนี้หลังจากทราบข่าววัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
...อ่านต่อ
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2549 ได้เกิดเหตุอันน่าสลดใจ นั่นคือ น้ำป่าและดินโคลนถล่ม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล