เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ทุกทุกคืนก่อนนอนให้สดใส ทำอะไรใสใจไว้ในศูนย์
...อ่านต่อ
 ชีวิตบนโลกเรา   โอ้คนเขลาเขาหลงอยู่ ชี้ชวนให้มาดู      แต่ผู้รู้ หาข้องไม่
...อ่านต่อ
ครอบครัวดีสมสังคมมีสุข ครอบครัวมีทุกข์หมู่สุขอย่างไร
...อ่านต่อ
เรื่องอิจฉาตาร้อนนี่มันเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกร้อน ขึ้นๆทุกวัน เพราะฉะนั้น คำถามนี้ดีมากความอิจฉาริษยามันก็มีเหตุมาจากความผิดหวังนั่นแหละ
...อ่านต่อ
ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มได้จะคลายทุกข์ ยิ้มยิ้มยิ้มจะสุขได้ง่ายง่ายหนา
...อ่านต่อ
ทันทีที่ลืมตามาดูโลก เราก็ต้องผจญภัยชนิดที่พร้อมจะเอาให้ถึงตายอยู่ทุกวินาที เหมือนว่ายน้ำอยู่กลางทะเลมหาโหดที่มืดมิดอยู่ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
อย่าคิดว่ายาพิษ เพียงนิดนิดฤทธิ์จะน้อยอยาเผลอว่าไฟผลอย อาจจะคล้อยเผาเป็นจุณ
...อ่านต่อ
ธุลี แปลว่า ฝุ่นละอองที่ละเอียดมากๆ เกือบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่เมื่อมันปลิวมาเกาะที่ของใสสะอาด เช่น กระจกเงาแล้วจึงเห็น แต่ถ้ายังเกาะไม่มากมัก ก็ยังไม่เห็น ที่เห็นมันได้เพราะมันทำให้ความผุดผ่อง ความใสละอาดเสียไป
...อ่านต่อ
จำไว้เลยใครที่มีนิสัยชอบอิจฉาชาวบ้าน คนขี้อิจฉา คือคนที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี ความไม่อยากให้คนอื่นได้ดี คือ ไม่อยากให้คนอื่นทำความดี เพราะฉะนั้น มโนภาพที่อยู่ลึกๆในใจของเขาตลอดเวลาหรือความนึกคิดของเขา
...อ่านต่อ
คนแบกโลกมักโชคร้ายตายก่อนเขา เพราะมัวเอาความทุกข์จากทุกหน
...อ่านต่อ
ชาวพุทธเป็นคนที่มีเหตุผล ไม่ใช่คนงมงายเชื่อง่าย การที่คนใดคนหนึ่งจะเลือกใครมาเป็นศาสดาที่เคารพตนนั้น ที่ถูกต้องแล้วเขาควรจะต้องคำนึงถึงประวัติศาสดานั้นๆ เสียก่อน
...อ่านต่อ
โลกธรรม ทุกคนต้องเจอ หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ผู้บรรลุนิพพานแล้ว ถึงเจอโลกธรรมฝ่ายที่ทำให้ใจหวั่น (อนิฏฐารมณ์) ก็ไม่หวั่นกับความเสื่อมเหล่านั้น ถึงเจอโลกธรรมฝ่ายให้ทําให้(อิฏฐารมณ์) ก็ไม่ไหวกับความสุขจอมปลอม
...อ่านต่อ
ประตูที่ลืมปิด อมิตรย่อมได้ช่อง อินทรีย์ไม่คุ้มครอง มารคอยจ้องจับทำลาย
...อ่านต่อ
จิต คือ ธรรมชาติคิดอยู่ในตัวคนเป็นๆ และสามารถสั่งสมอารมณ์ไว้ ได้
...อ่านต่อ
ยึดบุคคลเป็นหลัก จะไดที่พักชั่วคราว ยึดธรรมะเป็นหลัก จะไดที่พักตลอดกาลนาน
...อ่านต่อ
มนต์ หมายถึง พุทธมนต์ เป็นโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้
...อ่านต่อ
ข้าวทุกเมล็ด กับทุกคำ คือ สัมมา อะระหัง ข้าวทุกคำ คือ ดวงธรรมภายใน
...อ่านต่อ
นิพพาน แปลว่า ความดับ คือดับกิเลส ดับทุกข์ นิพพาน แปลว่า ความพ้น คือ พ้นทุกข์ พ้นจากภพสามและยังแปลได้อีกหลายอย่าง
...อ่านต่อ
"วิชชา" หมายถึง ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง ความเห็นที่เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ จากกิเลสทั้งหลาย แล้วเกิดปัญญาบริสุทธี้ รู้เห็นไปตามความเป็นจริง รู้ทั่วถึง รู้พร้อม แล้วก็รูไปสู่เป้าหมาย
...อ่านต่อ
ที่มาของการสวดมนต์เช้า-เย็น ก่อนนั่งสมาธินั้น คือสมัยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่ พระองค์มักให้โอวาทแก่ พระภิกษุและประชาชนที่มาเฝ้าเป็นประจำทั้งเช้าทั้งเย็น
...อ่านต่อ
พระพุทธองค์ทรงพบว่า พื้นฐานตามความจริงของชีวิตแล้วชีวิตทุกคนเป็นทุกข์ แต่ไม่รู้ เหมือนคนพิการหมดเมือง เลยไม่ทราบว่า คนที่เป็นคนสมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไร มหาบุรุษเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตาม คนมีบัญญา ยิ่งอายุมากยิ่งรู้ตัวว่าเป็นทุกข์ ซึ่งได้เพียงรู้ แต่ไม่เห็น จึงไม่รู้จะแก้อย่างไร
...อ่านต่อ