เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ลมพัดใบไม้ร่วง ใจหมดห่วงพันบ่วงมาร นํ้าใสไหลเป็นธาร ใจสราญเข้ากลางไป
...อ่านต่อ
ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย จึงเป็นทางมาแห่งบุญกศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล เป็นทางมาแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิต ความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญ
...อ่านต่อ
.สิ่งที่ชาวพุทธจะต้องรู้ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตาย คือ "ตายแลัวไม่สูญ"ตายแล้วยังมีส่วนหนึ่งของชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อของมนุษย์ เป็นชีวิตหลังความตายที่ยังมีต่อไปอีก ภาษาพระท่านเรียกว่า"วิญญาณธาตุ"
...อ่านต่อ
ใจนิ่งไว้กลางกาย ใจสบายไว้กลางตัว รักสบาย ตัองรักธรรมกาย
...อ่านต่อ
นั่งธรรมะอย่าไปเปรียบเทียบกับใคร อย่าไปแข่งกับใครแม้กับตัวเอง
...อ่านต่อ
คุณถามว่าคนเราเกิดมาทำไม ตอบแบบรวบรัดว่าคนเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นและเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไปตามลำดับ
...อ่านต่อ
เวลาได้เร่งตัวของมันเองอยู่แล้ว ดังนั้นเวลานั่งสมาธิ ไม่ต้องไปเร่งอะไร
...อ่านต่อ
เพราะมนุษย์เวลาจะเห็นอะไร เห็นได้ทีละทาง ถ้าอยากเห็นข้างหนัาก็มองไปข้างหน้า อยากเห็นช้างหส้งก็กลับหลังหัน อยากเห็นทางช้ายก็เหลียวช้าย อยากเห็นทางขวาเหลียวขวา อยากเห็นข้างบนก็เงยหน้า อยากเห็นข้างล่างก็ก้มลง
...อ่านต่อ
วิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำลายความสงส้ยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตได้ก็คือจะต้องรู้แจ้ง เห็นในเรื่องราวของชีวิต ซึ่งต้องเป็นความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งเท่านั้น
...อ่านต่อ
เราต้องเก็บเกี่ยวความสุขของผู้อื่นมาไว้ที่เรา ไม่ใช่เก็บเกี่ยวความทุกข์ของผู้อื่นมาไว้ที่เรา
...อ่านต่อ
ทำอะไรให้ใจใส คือไทยแท้ เมื่อภาพจางหายไป ประสบการณ์ดีๆ เปลี่ยนไป
...อ่านต่อ
ทุกวันอาทิตย์อย่าขาด มาวัดกันให้สม่ำเสมอ แล้วก็ช้กชวนหมู่ญาติของเรา ญาติสนิทมิตรสหายที่เป็นที่รักของเรา ให้มาปฎิบัติธรรมกัน เพราะว่ากิจนี้เป็นกิจที่สำคัญสำหรับมนุษย์ทุกๆ คนในโลก ที่จะต้องแสวงหาความสุขที่แท้จริง
...อ่านต่อ
มัวแต่คิดจิตออกนอกกายา อย่างนี้หนาเสร็จเขาเศร้าใจจริง ควรทำใจของเราให้ใสใส สิ่งใดใดก็ปรับได้นะหนุงหนง
...อ่านต่อ
การที่ชายและหญิงอยู่ด้วยกันฉันสามี-ภรรยา โดยไม่แต่งงานกันนั้น ถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะหรือยังอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดา ก็ถือว่าผิดศีลข้อ ๓
...อ่านต่อ
บาป การส่งสื่อส่งภาพอนาจาร ไปทางโทรศัพท์หรือสื่อต่างๆ ถือว่าเข้าข่ายผลิตสื่อลามก
...อ่านต่อ
ฟ้ามืดแต่ใจอย่ามืด ฟ้ามืดไม่น่ากลัวเท่ากับใจมืด ฝนตกแต่ใจอย่าตก ฝนตกไม่น่ากลัวเท่ากับใจตก
...อ่านต่อ
ก่อนจะตัดสินใจอะไรก็ตามนี่ พึงคิดถึงตัวเอง ต้องรักตัวเอง ต้องรักพ่อ รักแม่ รักอะไรต่างๆ รวมทั้ง รักทั้งประเทศชาติ ไม่งั๋นเดี๋ยวภาพพจน์ของประเทศชาติเสียหมด
...อ่านต่อ
ความสงบกลางใจ มีค่ากว่าสิ่งอื่นใดในโลก
...อ่านต่อ
แน่นอนคำที่ไม่เป็นจริง ห้ามพูดเด็ดขาด ข้ออ้างชนิดที่เรียกว่า โกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นฟังไม่ขึ้น โกหกแล้วใครจะสบายใจหรือไม่สบายใจยังไงก็ตามเถอะโกหกคือโกหก มันผิดนะ
...อ่านต่อ
โลกจะเร่าร้อนเพียงใด แต่จิตใจต้องเยือกเย็นเสมอ แม้โลกจะว้าวุ่นเพียงใด จิตใจต้องสงบนิ่งตลอดเวลา
...อ่านต่อ
คนเลี้ยงสัตว์มองสัตว์ที่เขาเลี้ยงเอาไว้ด้วยความคิดจะเอาเปรียบ คนเห็นแก่ตัว มองทีไรก็คิดอย่างนั้น เพราะฉะนั้นความคิดเอาเปรียบ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร