หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


 กระแสบุญ  เมื่อหลั่งไหลเข้าสู่ศูนย์กลางกาย  ก็จะรวมเป็นดวง เรียกว่า ดวงบุญ ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราทุกคน ดวงบุญนี้
...อ่านต่อ
"แต่ก่อน...ก็มัวรักแต่คนอื่น รักคนทั้งโลก พออายุมากขึ้นแล้ว เลยหันกลับมารักตัวเอง รักตัวเองที่ดีที่สุด คือ เข้ากะ เข้ากลาง
...อ่านต่อ
ผู้ที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัย  ต้องเอาใจของตน  ไปจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของตนนั้น  แล้วทำใจให้หยุด หยุดในหยุด
...อ่านต่อ
วัตถุประสงค์ ในการมาเกิดในชาตินี้  คือ เกิดมาสร้างบารมี เราจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีร่างกายแข็งแรง 
...อ่านต่อ
หมั่นนำใจของเรา  มาหยุดนิ่งอยู่ที่  ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗  อยู่เสมอฝึกให้ติดเป็นนิสัย  เพราะศูนย์กลางกายเป็นทางบริสุทธิ์
...อ่านต่อ
เราไม่ต้องการให้ใครมาเอาใจ แต่เราควรรักษาใจให้ใสๆ
...อ่านต่อ
เหตุที่ใจไม่หยุดนิ่ง เพราะมีความอยาก  อยากได้ อยากมี อยากเป็น  เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วย  ความเพลิน นันทิราคสหคตา
...อ่านต่อ
“จะขอหยุดพักก่อน”  ความคิดอย่างนี้   จะต้องไม่มีอยู่ในหัวใจของนักรบกองทัพธรรม  ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของนักสร้างบารมี
...อ่านต่อ
ทำไมบุญไม่ช่วย บุญที่เราทำไม่ได้หายไปไหน กำลังช่วยแก้ไขอยู่ตลอดเวลา แต่วิบากกรรมที่เราทำมา จากชาติในอดีตมันตามมา
...อ่านต่อ
ลูก ๆ  ทุกคนมีของดีอยู่ในตัว  คือจุดที่จะเชื่อมโยง กับผู้มีอานุภาพ  ผู้เป็นสรณะ  เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐได้
...อ่านต่อ
 เวลาใจไม่ติดข้องอะไร  ไม่ติดข้องอะไรจริงๆ นะ   คือไม่อยากเอาอะไรเลย   แล้วก็ไม่อยากได้อะไรเลย   มันจะเฉยๆ นะ
...อ่านต่อ
ให้ลูกๆ ทุกคน อย่าได้ท้อถอย อย่าวิตกกังวล บุญนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเรา เพราะฉะนั้น เราต้องคำนึงถึงบุญที่เราได้ทำมากี่ภพกี่ชาติ
...อ่านต่อ
"พระก็ทำเรื่องของพระ มารก็ทำเรื่องของมาร  ถ้าเราเบิกบาน มารก็อยู่ในกองเพลิง"
...อ่านต่อ
วันเวลากำลังหมุนผ่านไปเรื่อย ๆ ทั้งเวลาที่เราหลับ  และเวลาที่เราตื่น  และในขณะที่เวลาผ่านไปนั้น ความเสื่อม
...อ่านต่อ
คนที่ไม่ได้ทำสมาธิ ใจจะฟุ้งซ่านจิตอ่อนกำลัง เปิดโอกาสให้ความเศร้า  ความเบื่อ ความกลุ้ม รุมเร้าได้ง่าย
...อ่านต่อ
ศูนย์กลางกาย เป็นแหล่งของสติ แหล่งของปัญญา  แหล่งของความสุข และแหล่งของพลังใจ   เมื่อใจของเราหยุดอยู่ที่ตรงนี้
...อ่านต่อ
ให้ทำอย่างมีความสุข สบาย ไร้กังวลใด ๆ ทั้งสิ้น  ไม่ติดอะไรเลยทั้งคน สัตว์ สิ่งของ ไม่กังวล เรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
...อ่านต่อ
ทำใจให้ใสใส ให้ทำใจเหมือนชาวสวรรค์ พระนิพพานและหลวงปู่ จะได้ส่งผังสำเร็จ และส่งบุญให้ได้ จะได้รับเต็มที่
...อ่านต่อ
ถ้าชาตินี้เราอดทนสร้างบารมีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย   เราจะยิ้มอย่างผู้มีชัยชนะ เป็นยิ้มสุดท้ายที่สง่างามว่า
...อ่านต่อ
หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านนำนั่งสมาธิบอกกับพวกเราว่า หมู่คณะเราลงมาเพื่อชนะ ขอให้ลูกพระและลูกโยมทุกรูปทุกคนอย่าหวั่นไหว
...อ่านต่อ
ผู้ที่มีกำลังใจสูงส่งนั้น  ย่อมมองไม่เห็นสิ่งใดเป็นอุปสรรคเลย  ฉะนั้นอุปสรรคทั้งหลาย  จึงไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีกำลังใจ   
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร