หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


การทำใจหยุดใจนิ่งมีแต่ได้ประโยชน์อย่างเดียวทุกข์โทษไม่มีเลย
...อ่านต่อ
 เราต้องวางแผนผังชีวิตของเราแล้วนะจ๊ะ  ว่า..เรายังต้องเดินทางไกลอีกยาวนาน  ไม่รู้เท่าไรอีกเหมือนกัน
...อ่านต่อ
   แม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตาม ก็อย่าไปวิตกกังวลแม้ว่าเราไม่อาจจะทำแบบทุกปีที่ผ่านมาได้ (ธุดงค์)
...อ่านต่อ
เราจะต้องไม่ประมาทในการสร้างบารมีอย่าคิดว่า ทำบุญมาเยอะแล้ว ขอพักก่อนแค่ความคิดคำนึงว่า ขอพักก่อนแสดงว่าจิต
...อ่านต่อ
มหาทานบารมีที่เรานำปัจจัย ๔มาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนานี้จะไปเป็นสมบัติใหญ่ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติทำให้เราสร้างบารมี
...อ่านต่อ
 เกิดมาสร้างบารมี เราก็ต้องสร้างบารมี  ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ทัศ โดยมีทานบารมีเป็นเบื้องต้น ต้องมีการให้ เพื่อเอาชนะความตระหนี่ในตัวของเรา
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หากว่าภิกษุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นไซร้ เมื่อเป็นเช่นนั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาว่า เราทั้งหลาย
...อ่านต่อ
   การสร้างความดีต้องมีตลอดเวลาไม่ใช่เป็นการสวนกระแสแต่ที่เราต้องสร้างบุญเพราะเวลาเราตายไม่มีใครตายไป
...อ่านต่อ
  ให้หมั่นปฏิบัติธรรมให้ได้ทุกวันทุกคืน  อย่ามีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  เพราะข้อแม้ที่เราตั้งขึ้นมาเป็นเงื่อนไข
...อ่านต่อ
ครูไม่ใหญ่มักพูดบ่อยๆ ว่า"มีแมวมองก็อย่าไปมองแมว และอย่าไปมีแมว เดี๋ยวจะมีลูกแมว"แต่ก็มักไม่ค่อยจะเชื่อกันบางคน
...อ่านต่อ
  ถ้าพุทธบริษัท ๔ ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม  และมีความเชื่อมั่น
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนั้น  ต้องง่ายๆ  สบายๆ
...อ่านต่อ
โลกนี้เป็นโลกแห่งปัญหา  จึงมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา  มีกันทุกประเทศทั่วโลก  ปัญหาเริ่มตั้งแต่ภายในตัว ของเราเอง
...อ่านต่อ
ถึงแม้วันนี้ยังหยุดไม่ดี ก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่จะหยุดได้อย่างสมบูรณ์ นั่งไปเถิด แม้จะฟุ้ง จะมืด จะเมื่อยมันก็จะมีสักช่วงหนึ่งในแต่ละวัน
...อ่านต่อ
เมื่อไรกายและใจรวมกันเป็นหนึ่งคือ ใจไม่ซัดส่ายไปที่อื่น ไม่ฟุ้งซ่าน มาหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกายเมื่อนั้นใจจะมีพลัง
...อ่านต่อ
เรื่องบุญต้องทำไว้ ถ้าตายแล้วสูญก็เจ๊ากันไป   แต่ถ้าเกิดตายแล้วไม่สูญ เราจะมีความสุขในสุคติโลกสวรรค์
...อ่านต่อ
ตั้งใจมากก็หยาบ รอไม่เป็นก็หยาบ (ใจ)เย็นไม่พอก็หยาบ ไม่สม่ำเสมอก็หยาบ
...อ่านต่อ
“หยุดให้เป็น (ใจ)เย็นให้พอรอให้ได้ ง่ายนิดเดียว”
...อ่านต่อ
  เรายังต้องเดินทางไกลในสังสารวัฏนี้อีกยาวนานเลย   ยิ่งเราตั้งเป้าหมาย  จะเดินทางไกลไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี้
...อ่านต่อ
ความจริงของชีวิต คือ… เราไม่สามารถดำรงอยู่ได้  ด้วยวิชาชีพเพียงอย่างเดียว   ต้องมีวิชชาชีวิต คอยเคียงข้าง
...อ่านต่อ
เวลาที่เราเหลืออยู่อย่างจำกัดนี้ทำอย่างไรให้ได้กำไรชีวิตมากที่สุดก็ต้องสั่งสมบารมี ๑๐ ทัศสั่งสมกุศลกรรมบถ ๑๐
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร