หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


 ลูกอย่าไปสนใจเรื่องอื่นนะ กับเรื่องไร้สาระต่าง ๆ ทำกิจวัตร กิจกรรมให้เรียบร้อยลงตัว ทำให้มันเสร็จ ๆ ไป
...อ่านต่อ
การที่เราเกิดมา  ก็เพื่อมาสร้างบารมีและสร้างความดีเท่านั้น  จนกว่าบุญบารมีของเราจะมากพอ ที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เรา
...อ่านต่อ
จะช่วยขจัดทุกข์โศกโรคภัย สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ที่มาเกิดกับเราและมวลมนุษยชาติทั้งหลาย จะมลายหายสูญไป
...อ่านต่อ
คน..ยากจน..ในชาตินี้  คือ คนตระหนี่ในชาติก่อน คน..อยากจน..ในชาติหน้า คือ คนตระนี่ในชาตินี้  
...อ่านต่อ
ห่างวัด...ก็ห่างบุญ ห่างวัด...ก็ห่างความรู้ ห่างพลังแห่งการทำความดี การห่างบุญ ห่างความดี..นี่อันตราย
...อ่านต่อ
เราจะต้องมีหัวใจของนักสร้างบารมี  อย่างพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย  ที่ไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติ
...อ่านต่อ
หลวงพ่อชอบใจ  เศรษฐียุคโบราณ  สร้างกุฏิให้พระปัจเจกพุทธเจ้า  ๕๐๐ หลัง ถูกโจรเผา กลับดีใจ สร้างใหม่
...อ่านต่อ
ส.ค.ส.จากหลวงปู่ฯ คุณยายฯให้เรา...
...อ่านต่อ
 เวลาที่จะแข่งขันกันหรือชิงตำแหน่งสักตำแหน่งหนึ่งหรือเก้าอี้สักเก้าอี้ ซึ่งมันมีจำกัด...ต้องใช้บุญนะบางคนมีเงิน มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีบุญ
...อ่านต่อ
 ความเชื่อมั่นเท่านั้น...สร้างความเชื่อมั่นความไม่เชื่อมั่น ไม่เคยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับตัวเราความเชื่อมั่นเท่านั้น
...อ่านต่อ
 รักษากาย  วาจา  ใจ ของเรา  ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ ถ้าทำได้อย่างนี้แล้ว  บารมีที่เราได้ก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
...อ่านต่อ
บุคคลโดยทั่วไปคิดถึงตนเองมากกว่าคนอื่นแต่พระบรมโพธิสัตว์คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองและถือว่าการที่คิดถึงคนอื่นนั้น
...อ่านต่อ
ถ้าเราเข้าถึงพระในตัวได้เราก็จะมีที่พึ่งมีความสุขกายสบายใจทันทีที่เข้าถึงเราจะอบอุ่นใจ จะรู้สึกปลอดภัย
...อ่านต่อ
การทำใจหยุดใจนิ่งมีแต่ได้ประโยชน์อย่างเดียวทุกข์โทษไม่มีเลย
...อ่านต่อ
 เราต้องวางแผนผังชีวิตของเราแล้วนะจ๊ะ  ว่า..เรายังต้องเดินทางไกลอีกยาวนาน  ไม่รู้เท่าไรอีกเหมือนกัน
...อ่านต่อ
   แม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตาม ก็อย่าไปวิตกกังวลแม้ว่าเราไม่อาจจะทำแบบทุกปีที่ผ่านมาได้ (ธุดงค์)
...อ่านต่อ
เราจะต้องไม่ประมาทในการสร้างบารมีอย่าคิดว่า ทำบุญมาเยอะแล้ว ขอพักก่อนแค่ความคิดคำนึงว่า ขอพักก่อนแสดงว่าจิต
...อ่านต่อ
มหาทานบารมีที่เรานำปัจจัย ๔มาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนานี้จะไปเป็นสมบัติใหญ่ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติทำให้เราสร้างบารมี
...อ่านต่อ
 เกิดมาสร้างบารมี เราก็ต้องสร้างบารมี  ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ทัศ โดยมีทานบารมีเป็นเบื้องต้น ต้องมีการให้ เพื่อเอาชนะความตระหนี่ในตัวของเรา
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หากว่าภิกษุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นไซร้ เมื่อเป็นเช่นนั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาว่า เราทั้งหลาย
...อ่านต่อ
   การสร้างความดีต้องมีตลอดเวลาไม่ใช่เป็นการสวนกระแสแต่ที่เราต้องสร้างบุญเพราะเวลาเราตายไม่มีใครตายไป
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร