หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


การสร้างบารมี บางครั้งเราก็ต้องอดทน ต้องเหนื่อยยากลำบาก เพราะถ้าเราไม่เหนื่อยยากลำบากเราจะได้บารมีมาจากไหน
...อ่านต่อ
เราจะต้องมีหัวใจ ของนักสร้างบารมีอย่างพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย ที่ไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติ ต้องสร้างความดีไม่รู้จักหยุด
...อ่านต่อ
เมื่อเราทราบแล้วว่า ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก เพราะกว่าจะได้อัตภาพนี้มา จะต้องมีกำลังบุญมากพอ
...อ่านต่อ
หมั่นทำใจให้ผ่องใส  ให้สมกับที่เป็นทหารกล้าแห่งกองทัพธรรม  ที่สร้างบารมีร่วมกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน  เพื่อมุ่งไปปราบพญามาร
...อ่านต่อ
บุญเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง  ที่มีอานุภาพมาก  เกิดขึ้นเมื่อจิตของเราเป็นกุศล  เมื่อเราให้ทานรักษาศีล และเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
 ในสภาวะที่จะต้องสู้ศึกในทุก ๆ ด้านนี้ ต้องสู้ด้วยอารมณ์บันเทิง ด้วยใจที่เป็นสุข หยุดนิ่งอยู่ภายใน เพราะเราอยู่ในสายตาของพระผู้ปราบมาร  
...อ่านต่อ
หลวงพ่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า  ที่จะให้ทุกคนในโลก  เข้าถึงพระธรรมกาย   ซึ่งการที่จะเข้าถึงได้นั้น
...อ่านต่อ
"ถ้าสู้ เรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็ก" หลวงพ่อจะไม่ทิ้งลูกเณรแม้แต่รูปเดียว
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา  สมัยที่ยังเสวยพระชาติ  เป็นพระบรมโพธิสัตว์  กำลังสั่งสมบารมีอยู่นั้น  ท่านมิได้หวาดหวั่นต่ออุปสรรค
...อ่านต่อ
เรามาเพื่อการนี้   เราจะทิ้งสิ่งนี้ไม่ได้  การนั่งธรรมะจะทำให้เราบรรลุเป้าหมาย  ทั้งหยาบและละเอียด  เวลามีคนมาถาม
...อ่านต่อ
หลักสำคัญคือ ต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างสบาย  ๆ  โดยจะเริ่มต้นจากภาพ หรือว่าง  ๆ  ไม่มีภาพก็ได้  เอาใจหยุดนิ่ง  ๆ ตรงฐานที่ ๗
...อ่านต่อ
หมู่คณะของเรา  กว่าจะเกิดขึ้นได้ดังเช่นปัจจุบันนี้   ต้องอาศัยความอดทนและทุ่มเท  ในการสร้างบารมีมาเป็นเวลายาวนาน
...อ่านต่อ
หลักสำคัญที่สุดของทุกชีวิต  ที่เกิดมาเป็นมนุษย์  ในแต่ละชาตินั้น ต่างก็ต้องการแสวงหาความสุขอันเที่ยงแท้ถาวรทั้งนั้น
...อ่านต่อ
การที่เราเกิดมา ก็เพื่อมาสร้างบารมีและสร้างความดีเท่านั้น  จนกว่าบุญบารมีของเราจะมากพอ ที่จะเป็นเครื่องสนับสนุน
...อ่านต่อ
สมบัติเป็นของกลางของโลก มีไว้ให้เฉพาะผู้มีบุญผู้ที่มีดวงบุญสุกใสสว่างอยู่ภายในเท่านั้น  จึงจะสามารถดึงดูดสมบัติมาใช้ได้
...อ่านต่อ
จำไว้ว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” ตรงนี้สำคัญ อะไรจะเกิดขึ้น เราก็เฉย ๆ สิ่งนั้นจะมา สิ่งนั้นจะอยู่ สิ่งนั้นจะไป ก็ช่างมัน นิ่งเฉย ๆ
...อ่านต่อ
ชีวิตของพวกเราทั้งหลาย  เกิดมาเพื่อที่มาทำงานที่แท้จริง  ที่เราเรียกว่า กรณียกิจ  กิจที่แท้จริง ที่ควรทำ ก็คือ งานทำหยุดทำนิ่ง
...อ่านต่อ
ทุกครั้งที่เรานั่งหลับตา  ฝึกใจให้หยุดนิ่ง  ความบริสุทธิ์จะถูกสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อย  ใจจะถูกขัดเกลา กรอง แล้วก็กลั่นให้ใสขึ้น
...อ่านต่อ
สิ่งที่เราจะสูญเสียไปไม่ได้อีกแล้วคือ..เวลา  เพราะเวลาที่ผ่านไปนั้นดึงเอาความแข็งแรง ความสดชื่นของร่างกายเราไปด้วย
...อ่านต่อ
นักสร้างบารมีผู้ฉลาด  ควรเลือกเก็บเกี่ยวอารมณ์ที่ดี ๆ  เอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุน  ในการประพฤติปฏิบัติธรรม  
...อ่านต่อ
ความคิดเป็นของฟรี   ถ้าเราคิดว่าดี..ก็สบายใจ   คิดไม่ดี..ก็ทุกข์ใจ การเจออุปสรรคไม่ใช่เรื่องแปลก  
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร