เรื่องแปลกแต่จริง บุญคือเพื่อนซี้ รักนี้สีอะไร อย่างงี้บาปมั้ย เคลียร์ปัญหาครอบครัว


ผมเดินทางไปหลายประเทศกว่า ๖๐ครั้ง โดยเริ่มจากไม่มีเงินเลย แต่น่าแปลกมากก่อนเดินทางทีไร จะมีคนนำเงินมาช่วยเหลือทุกครั้ง
...อ่านต่อ
การที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปี จะได้รับผลบุญนี้ คือเวลาจะได้สมบัติก็จะได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีเพราะทำตลอดปี จะมีบริวารมาก เป็นที่รักของมหาชนเป็นอันมาก
...อ่านต่อ
บุญนี้จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ ไม่ว่าลูกจะไปเกิดที่ใด ก็จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนศัตรูหมู่ภัยพาลต่างๆ จะทำอะไรลูกไม่ได้เลยและจะเป็นบุญแรงที่จะส่งผลในปัจจุบัน
...อ่านต่อ
ลูกเป็นโยมอาจารย์มีหน้าที่ถวายความรู้พระภิกษุสามเณร และบุคลากรในวัด และช่วยออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของวัด
...อ่านต่อ
บุญพิเศษ ๕ บุญ คือ บุญถวายดอกบัว บูชามหาธรรมกายเจดีย์ บุญถวายปานะ บุญถวายอังสะกันหนาว บุญจัดศูนย์ปฏิบัติธรรมและบุญบริจาคโลหิต
...อ่านต่อ
ทีมงานแผนกประดิษฐานองค์พระได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจติดตั้งองค์พระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
คุณตาซื้อหลอดไฟประดับพระเจดีย์สร้างรูปเทวดารักษาเจดีย์ และคอยถอนหญ้าตามร่องพื้นปูนรอบเจดีย์ให้สะอาดตา
...อ่านต่อ
ผมเคยสร้างวัด ๗ วัด ในประเทศไทยร่วมกับคุณพ่อ สร้างวัดของตัวเอง ๑ วัดและสร้างวัดต่างประเทศ
...อ่านต่อ
ลูกคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะสร้างวัดไทยที่คะโคชิมา ประเทศญี่ปุ่น และอธิษฐานให้คุณแม่สามียกที่ดินให้ลูก
...อ่านต่อ
พี่ชายได้มาทำกิจการเหมืองแร่อัญมณีเพราะบุญที่ทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อม คือ ปกติเมื่อเราทำบุญแล้วก็จะมีสมบัติเกิดขึ้น
...อ่านต่อ
ลูกและสามีได้รับเด็กน้อยคนหนึ่ง มาเลี้ยงเสมือนเป็นลูกของเราแท้ๆ เพราะพ่อแม่ของเด็กชายคนนี้เลิกกัน และไม่พร้อมจะรับผิดชอบเด็ก
...อ่านต่อ
ตัวลูกเดิมเป็นคนแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวเลย แต่ตอนนี้ต้องกินยาแก้โรคหัวใจและมีไขมันในเลือดสูง
...อ่านต่อ
ที่ตัวลูกได้บุตรที่ดีอยู่ในโอวาทนั้นเพราะบุญที่เคารพในพระรัตนตรัย
...อ่านต่อ
ลูกและสามีคนปัจจุบัน เวลามาวัดก็จะทำบุญด้วยกัน ร่วมกันอธิษฐานแล้วก็ถวายเงินด้วยกัน
...อ่านต่อ
คุณพ่อของลูกเป็นหนุ่มชาวจีนที่มีความอ่อนน้อม มีความกตัญญูต่อบิดามารดา และโรแมนติกกับภรรยาแบบเสมอต้นเสมอปลาย
...อ่านต่อ
คุณแม่อายุยืน ๑๑๐ ปี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวเลย เพราะในอดีตชาติ ท่านได้ถวายคิลานเภสัช (ยารักษาโรค) แด่พระภิกษุสามเณรบ่อยๆ
...อ่านต่อ
ผมเรียนจบปริญญาตรีด้วยคะแนนอันดับหนึ่งของภาควิชา ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ทำให้ผมได้ทุนจากบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง
...อ่านต่อ
ลูกชายคนโตมีความรู้ด้านดนตรีตั้งแต่เด็กๆ เขาชอบเล่นดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ ต่างจากคนในครอบครัวที่ไม่มีความรู้ด้านดนตรีเลย
...อ่านต่อ
ลูกเป็นมัคคุเทศก์ชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัดนั้น มีอานิสงส์โดยย่อ คือ มีบริวารสมบัติติดตัวไป
...อ่านต่อ
ลูกเป็นมัคคุเทศก์ชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัดนั้น มีอานิสงส์โดยย่อ คือ มีบริวารสมบัติติดตัวไป
...อ่านต่อ
คุณแม่ไม่ถูกลืมในการแบ่งมรดก เพราะชาติในอดีต เวลาจะได้สมบัติอะไรมาก็มักจะแบ่งทำบญุ สร้าง ทานบารมีสม่ำเสมอ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร