วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ทบทวนบุญ
เรื่อง : มาตา, บทกลอน : อัตตทันต์

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์
พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง
วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

      โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง เป็นโครงการที่คณะสงฆ์ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และองค์กรภาคีกว่า ๔๐ องค์กร ร่วมกันจัดขึ้นเป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึง ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีพุทธบุตรธรรมยาตราจำนวน ๑,๑๓๑ รูป เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา, สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ,เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่, สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน และสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบที่มีคุณธรรมพื้นฐานการเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน

      นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อมหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร คือ พระเดช-พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อีกด้วย
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

      สำหรับคำว่า “ธรรมยาตรา” นั้น แปลว่า “การดำเนินไปด้วยธรรม” ซึ่งหมายถึง การดำเนินออกจากทุกข์ทางกายและทางใจด้วยธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วน “อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง” นั้นประกอบด้วย 

๑. อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ที่โลตัสแลนด์ อ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ 
๒. อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต 
๓. วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สถานที่เกิดในเพศสมณะ 
๔. วัดโบสถ์บน บางคูเวียงอ.บางกรวย จ.นนทบุรี สถานที่เกิดด้วยกายธรรม 
๕. วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก 
๖. วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย 
๗. วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย

 

พุทธบุตรธรรมยาตราเหล่านี้มาจากไหน?
      พุทธบุตรที่เข้าร่วมโครงการนี้ คือ พระภิกษุในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ซึ่งอุปสมบทและอบรมอยู่ที่วัดหรือศูนย์อบรมประจำอำเภอในจังหวัดต่าง ๆทั่วประเทศมาตลอดทั้งพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้ว ผู้ที่มีศรัทธาบวชต่อประมาณ ๑,๐๐๐ รูป พากันเดินทางมาฝึกธรรมปฏิบัติอย่างเข้มข้น ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาวันละหลายชั่วโมง เป็นเวลา ๒ เดือนที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เพื่อเตรียมกาย วาจา ใจ ให้ใสบริสุทธิ์ จะได้เป็นเนื้อนาบุญแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการนี้ อาทิ การโปรยดาวรวยต้อนรับพระการทอดผ้าป่า การตักบาตร ฯลฯ


      สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ อนุสรณ์สถานแต่ละแห่งนั้นประกอบด้วยการโปรยดาวรวยต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา การจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (บางแห่งมีการลอยกระทงธรรมด้วย) การนั่งสมาธิ การสวดมนต์บทชัยมงคลคาถาและบทธัมมจักกัปปวัตนสูตรรวมทั้งมีการตักบาตรพระกว่า ๑,๕๐๐ รูปด้วย

      นอกจากการทำกิจกรรมที่อนุสรณ์สถานแต่ละแห่งแล้ว ยังมีกิจกรรมดูแลศาสนสถานตามหลัก “ความดีสากล ๕ ประการ” ร่วมกับชุมชนในเส้นทางพระผู้ปราบมารและบริเวณใกล้เคียงจำนวน ๔๔ วัดอีกด้วย ซึ่งคณะพุทธบุตรธรรมยาตราได้แยกย้ายกันออกไปทำกิจกรรมโดยมีพุทธศาสนิกชนและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมด้วยช่วยกัน นอกจากนี้ยังร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งพิธีปุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและบุพการี

      การทำกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากเป็นโอกาสให้ชาวพุทธในพื้นที่ได้ทำบุญกับพระภิกษุคราวละหลาย ๆ รูปแล้ว ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธในเรื่องของการดูแลทำนุบำรุงวัดในชุมชน และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างพุทธบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิดความแข็งแกร่งในด้านศีลธรรมแก่เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียนอีกด้วย


     ตลอดระยะเวลา ๓๐ วัน ที่พุทธบุตรธรรมยาตราและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมกันทำกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยความร่าเริงเบิกบานและกระตือรือร้นนี้ สร้างความประทับใจแก่คณะสงฆ์ในแต่ละวัดและชาวบ้านในชุมชนนั้น ๆ เป็นอย่างยิ่ง และต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ยินดีที่จะให้มีการทำกิจกรรมเช่นนี้อีกในปีต่อ ๆ ไป เพื่อช่วยกันจรรโลงพระศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป

      จากกระแสการตอบรับของพระภิกษุและประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้สามารถปลูกฝังความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้จริง รวมทั้งช่วยปลุกกระแสการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการต่อยอดทำกิจกรรมพระพุทธศาสนาร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียนนอกจากนี้ยังช่วยสร้างศาสนทายาทและศาสนบุคคลรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งให้แก่พระพุทธศาสนาได้เป็นจำนวนมากอีกด้วย ดังนั้นหากมีการนำกิจกรรมเหล่านี้ไปขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เชื่อว่าจะช่วยให้ประชาชนกลับมาใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น และจะเกิดความรักความหวงแหนพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น รวมทั้งจะเกิดจิตสำนึกที่จะดูแลรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาให้ดีที่สุด ซึ่งทุกประการล้วนมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น

 

๓๐ วัน แห่งการสร้างบารมี ความทรงจำที่มิอาจลืมเลือน
(ติดตามชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ภาพดีๆ 072)

      วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สาธุชนผู้มีบุญร่วมกิจกรรมโปรยดาวรวย ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

      กิจกรรมโปรยดาวรวยต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี โลตัสแลนด์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

      ดั่งแสงทองส่องไล่ดาวหลังเช้าตรู่
โลกสว่างกระจ่างหรูรู้และเห็น
หลวงปู่ท่านบังเกิดพลันสว่างเย็น
ณ แผ่นดินสวยเด่น “โลตัสแลนด์”
      ผองพุทธบุตรยาตรามาถึงบ่าย
“สองพี่น้อง” ตะวันฉายงามสุดแสน
สาธุชนพร้อมใจมาทั่วเขตแดน
เทิดพระคุณอุ่นเหลือแสน “ผู้ปราบมาร”.

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร