วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธรรมยาตราฯ วันที่ ๑๘-๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ทบทวนบุญ
เรื่อง : มาตา, บทกลอน : อัตตทันต์

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์
พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง
วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

วันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมดูแลศาสนสถานร่วมกับชุมชน
๑. วัดตาก้อง จ.นครปฐม       ๒. วัดนราภิรมย์ จ.นครปฐม      ๓. วัดสุขวัฒนาราม จ.นครปฐม
๔. วัดผาสุการาม จ.นครปฐม ๕. วัดรางกำหยาด จ.นครปฐม  ๖. วัดบางปลา จ.นครปฐม
๗. วัดลำพญา จ.นครปฐม     ๘. วัดบางน้อยใน จ.นครปฐม    ๙. วัดตุ๊กตา จ.นครปฐม
๑๐. วัดบางไผ่นารถ จ.นครปฐม

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. วัดตาก้อง จ.นครปฐม
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. วัดนราภิรมย์ จ.นครปฐม
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. วัดสุขวัฒนาราม จ.นครปฐม
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. วัดผาสุการาม จ.นครปฐม
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๕. วัดรางกำหยาด จ.นครปฐม
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๖. วัดบางปลา จ.นครปฐม
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๗. วัดลำพญา จ.นครปฐม
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๘. วัดบางน้อยใน จ.นครปฐม
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๙. วัดตุ๊กตา จ.นครปฐม
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐. วัดบางไผ่นารถ จ.นครปฐม

 

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนทฺ สโร)
พระผู้ปราบมาร บริเวณที่ดินตรงข้ามวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙


โอวาทพระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ บริเวณที่ดินตรงข้ามวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

      การสร้างบารมีเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้างกันไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม อย่างพวกเรานี้พูดได้เต็มปากว่าเป็นนักสร้างบารมี ถ้าไม่ใช่นักสร้างบารมีมากันไม่ได้ขนาดนี้หรอก มานั่งตากแดดตากลม ร้อนก็ร้อน แต่เราก็รู้อยู่ว่านี้คือ การสั่งสมบารมีของเรา สำหรับคนที่ใจเป็นบุญเป็นกุศลไม่มีอะไรเสียเลยสักอย่างเดียว ลำบากเราก็สร้างขันติบารมีมาเป็นเครื่องป้องกันตนได้ ร้อนก็ขันติบารมี ท้อแท้ก็สร้างวิริยบารมี ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราสร้างบารมีไม่สำเร็จ เราจะร่ำรวยก็ต้องสร้างทานบารมี จะสวย จะหล่อ จะมีสุขภาพดี ก็ต้องสร้างศีลบารมี จะมีโอกาสดี ๆ ในเรื่องต่าง ๆ ก็ต้องสร้างเนกขัมมบารมี จะมีความคิดความอ่านที่จะแก้ความสงสัยได้ก็ต้องสร้างปัญญาบารมี จะไปไหนมาไหนสะดวกสบายก็ต้องสร้างวิริยบารมี คนที่มีวิริยบารมีอ่อน ๆ ไปไหนไม่สะดวกหรอก สัจบารมีทำให้มีอำนาจวาสนา อธิษฐานบารมีทำให้มีอาชีพการงานมั่นคงเมตตาบารมีทำให้ได้พบแต่สิ่งที่เจริญหูเจริญตา ในครอบครัวจะมีแต่คนดี ๆ มาอยู่รวมกัน อุเบกขาบารมีทำให้เราตัดสินใจเลือกอะไร ๆ ได้ถูกต้อง ไม่ทำให้เราผิดหวัง พวกเราคงเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรจะวิเศษสำหรับมนุษย์เท่ากับการสร้างบารมี

      การที่ครูไม่ใหญ่เชิญชวนพวกเรามาเคารพกราบไหว้สถานที่ที่หลวงปู่เคยใช้สอนธรรมะ ก็เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที อันนี้สำคัญมาก พระพุทธศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปและเป็นหลักชัยให้ความสงบร่มเย็นแก่โลกได้ พวกเราต้องเคารพรักพระพุทธเจ้ามาก ๆ อยากจะให้วิชชาธรรมกายที่เป็นวิชชาของพระพุทธเจ้าเจริญมาก ๆ ให้ประโยชน์สุขแก่คนมาก ๆ ก็ช่วยกันเคารพรักพระพุทธเจ้ามาก ๆ

      ที่โลกเราเดือดร้อนวุ่นวายไม่ว่ายุคไหนก็ตาม เพราะใจคนไม่มีธรรมะ ไม่มีความรัก จึงหาความสุขไม่ได้ใจคนที่ไม่มีความรักเหมือนอยู่ในโลกของปีศาจ เห็นคนอื่นเป็นปีศาจไปหมด แล้วจะหาความสุขได้อย่างไรเราต้องมองคนทุกคนเป็นเทพบุตรเทพธิดา ต้องเอาหัวใจรักเข้าไปมอง ใจรักมองอะไรก็ดีไปหมด อย่างที่ครูไม่ใหญ่สอนให้เรารักกัน สอนให้คนรักหลวงปู่ รักพ่อ รักแม่ รักครูบาอาจารย์ รักกันแล้วจะสามัคคีกันได้พระพุทธเจ้าก็สอนให้รักกัน เมตตากัน มีพ่อมีแม่ก็สอนให้รักพ่อรักแม่ มีครูบาอาจารย์ก็สอนให้รักครูบาอาจารย์

      ครูไม่ใหญ่ได้วิชชาธรรมกายจากหลวงปู่ จากมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ท่านก็พยายามเชิดชูบูชาหลวงปู่ครูไม่ใหญ่ต้องการให้คนรักพระพุทธเจ้า รักหลวงปู่ พวกเราก็ช่วยกันเอาความดีของพระพุทธเจ้า ความดีของหลวงปู่มาไว้ในใจมาก ๆ และชวนคนให้มารักพระพุทธเจ้าของเรามาก ๆ ศาสนาเราจึงจะอยู่ยืนและมั่นคงที่ศาสนาพุทธอ่อนแอลงเพราะพวกเราไม่ได้รักพระพุทธเจ้ากันเท่าที่ควร

      เราจะรักใคร เคารพนับถือใคร เราต้องเอาความดีของเขามาไว้ในใจใช่ไหม เราต้องเห็นความดีของพ่อแม่จึงจะรักพ่อรักแม่ได้ เราต้องเห็นความดีของหลวงปู่จึงจะรักหลวงปู่ ถ้าจะให้คนทั้งโลกรักพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเอาความดีของพระพุทธเจ้ามาสรรเสริญ ทำไมคนบางศาสนาเขารักพระเจ้าเหนือชีวิต เพราะเขาสรรเสริญพระเจ้าวันละหลายครั้ง แล้วที่เรารักพระพุทธเจ้า เราสรรเสริญพระพุทธเจ้าวันละกี่ครั้ง ที่รักหลวงปู่ เราสรรเสริญหลวงปู่วันละกี่ครั้ง ต้องไปตรวจดูตัวเองตรงนี้ อย่างน้อยต้อง ๒ ครั้ง ก่อนนอน ตื่นนอน บทสรรเสริญหลวงปู่ไปท่องจำให้ได้ บทสรรเสริญพระรัตนตรัยเอาไปสรรเสริญกันทุกวัน แล้วพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของหลวงปู่ ก็จะเข้าไปอยู่ในใจของเรา แล้วใจเราจะใสสะอาด เหมือนอย่างที่เราเจริญกรรมฐาน เรียนวิชชาธรรมกาย ก็เพื่อให้คุณพระพุทธเจ้าไปอยู่ในใจเรา แล้วเป็นพระธรรมกายอยู่ในใจเรา

      พวกเราส่วนมากดีแต่ปาก เรื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิสร้างห้องให้ศาสนาหนึ่ง เพราะเขาต้องสรรเสริญพระเจ้าวันละหลายครั้ง เพราะฉะนั้นสถานที่สาธารณะจะต้องมีห้องเอาไว้ให้เขาทำกิจกรรม รัฐบาลก็สร้างให้ชาวพุทธก็ว่าทำไมไม่สร้างห้องพระพุทธเจ้าบ้าง เขาก็เลยสร้างให้ เวลาพระจะเดินทางไปต่างประเทศ เขาจะนิมนต์เข้าไปในห้องนี้ มีเก้าอี้รวมอย่างดี มีเจ้าหน้าที่ชงกาแฟให้ แต่ไม่ได้สวดมนต์กันเลย ไปดื่มกาแฟกันแทนที่จะไปสรรเสริญพระพุทธเจ้า อย่างนี้หรือจะทำให้ศาสนาเรามั่นคงได้ ตรงนี้ไปช่วยกันเผยแผ่หน่อย ตำหนิ
เขาว่าไม่สร้างให้ พอเขาสร้างให้ก็กลายเป็นห้องทานกาแฟกันไป ตรงนี้แหละที่พวกเราต้องมาฉุกคิดกันว่าที่ศาสนาเราอ่อนแอลงนี่เพราะเราไม่ได้สรรเสริญพระพุทธเจ้ากัน ไม่ได้เอาคุณของพระพุทธเจ้ามาให้คนเห็นไม่ได้เอาคุณของครูบาอาจารย์มาให้คนเห็น คนจะได้เห็นและรักครูบาอาจารย์ของเรามาก ๆ

 

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พิธีตักบาตรพุทธบุตรกว่า ๑,๕๐๐ รูป
บริเวณที่ดินตรงข้ามวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

กิจกรรมโปรยดาวรวยต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา บริเวณคลองบางนางแท่น
อ.สามพราน จ.นครปฐม

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร