วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

นานาทัศนะ

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

พระครูวรธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกษร อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

      ปีนี้พอทราบว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพระศาสนาทั้งศึกภายในและศึกภายนอกก็รู้สึกว่า การทำ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นต้องเจอปัญหาและอุปสรรค ไม่มีใครเกิด มาไม่เจอปัญหา แต่ขอให้ทุกรูปตั้งใจว่าสิ่งที่เราทำเพื่อก่อให้เกิดความสุขทั้งส่วนตนและส่วนรวม ทำให้ชาวบ้านที่ยังไม่ศรัทธาเกิดศรัทธา ที่ศรัทธาแล้วก็ให้ศรัทธายิ่ง ๆ ขึ้นไปในปีนี้พระธรรมยาตรามาที่วัดบ่อทอง มายังประโยชน์ให้กับที่นี่ ต้องขออนุโมทนากับทุกรูปทุกท่านด้วย
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

พระครูวิมลสุวรรณกร รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด เจ้าอาวาสวัดกู้ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

      ครั้งนี้กิจกรรมธรรมยาตรามาในรูปแบบใหม่ แต่ถึงเปลี่ยนบทบาทก็ยังเป็นที่น่าพอใจและน่าอนุโมทนา เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ช่วยพัฒนาวัด ให้วัดสะอาด กวาดให้เรียบร้อย ครั้งนี้ได้พระและเด็กดี V-Star รวมหลายร้อยมาช่วยกัน ทำวันเดียวแทบจะเรียบร้อยไปทั้งวัดเลย เรียกว่าทำบุญด้วยการปฏิบัติ ถือเป็นบุญกุศลใหญ่และในภาคฤดูร้อนปีนี้จะเป็นครั้งแรกของวัดกู้ที่จะเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยด้วย อาตมายินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนงานพระศาสนา
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

พระครูพิศาลบุญญากร เจ้าอาวาสวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

      ยินดีต้อนรับคณะพุทธบุตรที่มาเยี่ยมเยียน อาตมาและวัดนราภิรมย์ดีใจ แต่รู้สึกว่าดีใจน้อย เพราะพระมาน้อยไปหน่อย ปีที่แล้วมาพักกันตั้งพันกว่ารูป เมื่อตอนสิ้นปีเขามาบอกว่าไม่มาแล้ว อาตมาใจหายแวบเลย สิ้นปีเหมือนสิ้นใจ แต่เขาบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องเสียใจครับ ไม่มาพันกว่ารูปก็จะมาร้อยกว่ารูป เราก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อย เพราะญาติโยมที่นี่เขาจะได้มีโอกาสเห็นพระจำนวนมาก ๆ ได้ทำบุญกับพระจำนวนมาก ๆ ภาพแบบนี้จะได้เห็นแค่ปีละหนเดียว
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดคลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

      ขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่จัดให้มีคณะพุทธบุตรมายังวัดคลองขวาง ถึงแม้จะเป็นเพียงร้อยกว่ารูป ก็มีความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่มีพุทธบุตรมาโปรดญาติโยม ได้บิณฑบาตในตอนเช้า ๆ และช่วยดูแลวัดให้สะอาดทุกซอกทุกมุมอยากให้มีกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ทุกปี จะเป็นรูปแบบใดก็แล้วแต่ความเหมาะสม ที่จะยังศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในละแวกนี้ครับ
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

พระครูนนทกิจจานุกูล ธมฺมธโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

      พระท่านทำ ความสะอาดแบบเจาะลึกทุกซอกทุกมุมรู้สึกว่าท่านมีความสุขหน้าตาเบิกบาน อันนี้น่าจะปูพื้นฐานมาดีว่า ทำงานแล้วต้องมีความสุข ได้ปฏิบัติบูชาแด่พระรัตนตรัย ญาติโยมก็ปลาบปลื้มที่ได้มาดูแลวัดที่ตนสร้างมาหลายปี ทั้งพระสงฆ์และญาติโยมตื่นตัวมากขึ้น และได้เห็นว่าองค์กรคณะสงฆ์จับมือกัน นอกจากนี้ยังร่วมใจกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ต้องขอขอบคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่ปลุกกระแสให้พระสงฆ์ตื่นตัว ให้ชายไทยได้มาบวชกันทั่วประเทศ ทำให้มีพระสงฆ์เพิ่มมากขึ้น
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางกรวย 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโตนด (ต.วัดชลอ) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

      ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ทางวัดโตนดได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการธรรมยาตรา อาตมาว่าเป็นโครงการที่ดีที่ได้มาร่วมกันพัฒนาวัด ที่ประทับใจมากคือได้เห็นความสามัคคีกลมเกลียวที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ รวมถึงคนในชุมชน อาตมายังไม่เคยเห็นภาพที่พระภิกษุจำนวน ๑๒๐ รูป รวมทั้งญาติโยมและนักเรียนมาช่วยกันพัฒนาวัด และที่ประทับใจมากก็คือ ได้เห็นกระบวนการตั้งแต่ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันทำ และปฏิบัติงานพร้อมเพรียงกัน
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

คุณกัมปนาท วอขวา

      เป็นกิจกรรมที่สามารถฟื้นฟูคุณธรรมในจิตใจของคนในชาติ และยังช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่น ความสามัคคีของคนไทย โดยอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นตัวเชื่อมเพราะฉะนั้นกิจกรรมการต้อนรับพระธรรมยาตราควรจะมีอย่างต่อเนื่องไปตลอด เพราะเป็นการปลุกกระแสการฟื้นฟูศีลธรรมโลก อยากให้คนไทยมีโอกาสมาร่วมงานนี้ครับ เมื่อได้เห็นเราจะรู้สึกปลาบปลื้มใจ แล้วคุณธรรมในใจเราจะฟื้นกลับคืนมาในทันทีเลยครับ
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

คุณเตือนตา ธรวศิน

      อยากให้ทุกท่านร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนาของเราเอาไว้ ดิฉันอยู่ที่จังหวัดทางภาคใต้ (จังหวัดยะลา) การทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ แล้วพระก็น้อยลงทุกที ๆ แต่ได้มาเห็นพระที่นี่เยอะแยะมากมาย ด้วยโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านจัดบวชพระขึ้นมา ได้ทราบว่าบางท่านคิดจะบวชระยะสั้น แต่ท่านก็อยู่ระยะยาว เพราะท่านเห็นประโยชน์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งดิฉันก็อยากมีส่วนแห่งบุญตรงนี้มาก ๆ เลยค่ะ
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

คุณชัยพล สุขรินทร์

      มีความปลื้มอกปลื้มใจครับที่มีโอกาสพาเด็กอาชีวะมาทำความดี มาเอาบุญ เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจของเขาให้มีความอ่อนนุ่มละมุนละไมขึ้น ให้เห็นว่าเด็กอาชีวะนั้นก็มีความตั้งใจที่จะทำความดี ส่วนพระพุทธบุตรนั้นถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนเลยนะครับ ที่จะทำให้เยาวชนมีความสนใจมาดูแลพระพุทธศาสนาของเรา โดยเฉพาะดูแลวัดที่กำลังจะร้างให้กลับมารุ่งได้เหมือนสมัยก่อน
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

ด.ญ.กรกมล ทิอ่อน

      เป็นกิจกรรมที่ดีมากที่ได้มาทำในครั้งนี้ ปกติอยู่แต่บ้าน เล่นเกม เล่นเฟสบุ๊กกิจกรรมนี้ทำให้เราได้ดูแลรักษาวัดให้ยั่งยืนต่อไป อยากขอบคุณผู้จัดโครงการมาก ๆ และอยากเชิญชวนพวกที่คิดว่าเรื่องนี้ไร้สาระให้มาร่วมกิจกรรมบ้าง หนูว่ามันมีประโยชน์ยิ่งกว่าเอาเวลาไปอยู่เฉย ๆ หรือเล่นเกมค่ะ
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน

      วันนี้พวกเรามาเพื่อบูชาธรรมหลวงปู่ค่ะ และมาเอาบุญใหญ่กับพระพันกว่ารูปที่ท่านฝึกตัวมาอย่างดีตลอดพรรษา เส้นทางนี้เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ของหลวงปู่เป็นการยืนยันให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าท่านทุ่มชีวิตของท่านเป็นเดิมพันเพื่อค้นวิชชาธรรมกายกลับมา แล้วเอามาสอนพวกเราให้พบทางหลุดพ้น พอทำตามคำสอนของท่าน แม้ข้างนอกจะวุ่นวาย แต่ใจเราจะมีความสุขได้เสมอ วันนี้จึงตั้งใจชวนกันมารวมพลังเพื่อประกาศให้ชาวโลกได้เห็น จะได้มีแรงผลักดันให้ทุกคนอยากทำตามอย่างหลวงปู่ จะได้รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตเหมือนอย่างที่เราได้รู้ค่ะ
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

คุณจันทร์ทิรา ทองปราง

      ปีนี้ทางเทศบาลเมืองท่าโขลงเตรียมตั้งรับพระอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะ แต่พอรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง เราก็เปลี่ยนตามค่ะ เลยมีโอกาสได้เข้ามาโปรยดาวรวยในวัดพระธรรมกายวันนี้ถือว่าเรามาคิดดีทำดีค่ะ เป็นพลังใส ๆ ที่จะช่วยกันประกาศพระพุทธศาสนา ภาพแบบนี้กระตุ้นให้คนอยากทำความดี อยากทำบุญเพิ่มขึ้น อย่างชาวชุมชนท่าโขลงแต่ก่อนก็ยังไม่เข้าใจวัด แต่พอได้มีส่วนในกิจกรรมทางศาสนาก็รู้สึกจะเข้าใจมากขึ้น เรามีกลุ่มสวดมนต์ด้วย ปีที่ผ่านมามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ก็เกิดจากการได้มาร่วมโปรยดอกไม้นี่แหละค่ะ
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

คุณยรรยงค์ เกลี้ยกล่อม

      ผมไม่เคยเห็นพระจำนวนมาก ๆ แล้วไม่เคยเห็นกิจกรรมดี ๆ แบบนี้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ปลูกสำนึกชาวพุทธให้ร่วมกันดูแลรักษาสมบัติของพระพุทธศาสนา ก็คือวัดใกล้ ๆ บ้านของพวกเรานี่แหละครับ บางทีผมผ่านไปก็เห็นวัดทรุดโทรมมาก ทำไมไม่ช่วยกันดูแล พอดีมาเห็นโครงการของหลวงพ่อเลยอยากเข้ามามีส่วนร่วม และพอได้ทำก็ทำให้รู้สึกรักวัดและภูมิใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นครับ
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

คุณเพียงเพ็ญ วุฒิเสถียร

      ดีใจมากที่ได้มาร่วมโครงการ ทุกครั้งที่มาจะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามีคนที่มาจากจังหวัดที่ไกลกว่าเรา ไม่ว่าจากทางเหนือ ตะวันออก ตะวันตก หรือภาคใต้ ทุกคนตั้งใจมากันจริง ๆ การจัดงานนี้เขาจัดทุก ๆ ต้นปี ซึ่งถือเป็นวาระปีใหม่ที่จะเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิต ทำให้รู้สึกว่าปีนี้จะเป็นปีดี ที่มีความเจริญในชีวิตของเราต่อไป อยากจะให้หลวงพ่อจัดงานแบบนี้ตลอดไปค่ะ อยากให้งานธรรมยาตราเป็นประเพณีของประเทศไทยที่จัดขึ้นทุก ๆ ต้นปี เพื่อเป็นการประกาศว่าพระพุทธศาสนายังคงยั่งยืนอยู่ในประเทศไทย และจะอยู่กับเราตลอดไป
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

คุณศุภโชค โล่ห์วนิชชัย

      ก่อนมาบอกตรง ๆ ว่ารู้สึกต่อต้าน เพราะความไม่รู้ ไปฟังคนอื่นโดยที่เราไม่ได้มาสัมผัสเอง แต่พอได้มาเห็นกับตาก็รู้ว่าที่เขาโจมตีกันมันไม่จริง พอเริ่มรู้มากขึ้น เราก็ยิ่งศรัทธามากขึ้น วิถีแห่งพุทธดีจริง แต่ไม่มีใครสร้างให้เป็นจุดสนใจได้อย่างนี้ ผมคิดว่าการจัดกิจกรรมอย่างนี้ดีมาก ทำให้ชาวพุทธเข้าใกล้บุญง่ายขึ้น การได้เห็นพระที่น่าเลื่อมใสในวันนี้ทำให้ผมมีศรัทธามาก ทำให้ผมคิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมก็อยากเข้ามาปฏิบัติในร่มกาสาวพัสตร์เหมือนกันครับ
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

คุณวิลัย เสนีวงศ์

      ทุกปีก็ได้มาโปรยดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ ยังปลื้มในอกไม่หาย ยังตื้นตันอยู่เลยปีนี้ชาวบ้านก็รอต้อนรับพระอยู่ แต่พอรู้ว่าท่านไม่ได้เดิน เราก็เลยตามท่านมาในวัด มาร่วมทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนค่ะ และมาทำบุญใส่บาตรพระ ๑,๕๐๐ รูปด้วยค่ะ แล้วตั้งแต่มีหลวงปู่ทองคำมาประดิษฐานที่วัดโบสถ์บน ชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมาก ใครมาเที่ยวตลาดน้ำ เราก็บอกให้เขาไปกราบหลวงปู่ด้วย ที่นี่เจริญขึ้นมากเพราะบุญของหลวงปู่ค่ะ
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

ด.ช.พีรพัฒน์ เขียวน้อย และด.ช.ทศพร สุกรี

      พวกเราภูมิใจมากครับที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดวัด ได้เห็นความสามัคคี เห็นพลังของพระและชาวบ้าน ถ้าวัดสะอาดคนก็จะเข้าวัดกันเยอะครับ วัดสะอาดคนในชุมชนก็มีความสุข ถึงผมจะเป็นเด็กตัวเล็ก ๆ แต่ก็สามารถนำพลังของพวกเรามาใช้ทำความดีได้ครับ
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

คุณวิศิษย์ศักดิ์ ปานเกตุ

      ดีใจมากครับที่วันนี้มีพระธรรมทายาท รวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้ใจบุญ และลูกหลานเยาวชน มาร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดโพธิ์เอน เพราะวัดเรามีพระไม่มาก เมื่อก่อนที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านจะมาอยู่ที่นี่ วัดนี้ก็เคยร้างมาก่อน ผมอยากให้คณะพระพุทธบุตรมาที่วัดนี้อีก อยากให้วัดของเรารุ่งเรืองสว่างไสว ปีหน้ามาอีกนะครับ
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

คุณกวางฮุย อนุกูลวัฒนา

      นี้เป็นการจุดประกายที่น่าเคารพ น่าเลื่อมใส และน่าจะให้ยึดถือเป็นแบบอย่างแก่ชาวพุทธทั้งหลายที่มีวัดอยู่ใกล้เคียงนะครับ ให้ทำนุบำรุงวัดอย่างสม่ำเสมอ เพราะวัดเป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัยของลูกหลานให้มีความประพฤติที่ดี และทำให้สังคมมีความสงบร่มเย็น
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

คุณจตุพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

      เมื่อก่อนนี้บอกตรง ๆ ว่าไม่ใช่แต่ผมคนเดียว ชาวบ้านน้อยคนที่จะรู้ว่าหลวงพ่อสดท่านเคยมานั่งบรรลุธรรมในโบสถ์หลังนี้ ผมอายุ ๕๕ ปี ก็เพิ่งรู้เมื่อวัดพระธรรมกายเข้ามาบุกเบิกนี่แหละครับ ว่าหลวงพ่อสดมาบรรลุธรรมที่วัดโบสถ์บน การที่มีหลวงปู่ทองคำมาตั้งที่นี่ ทำให้คนรู้จักวัดโบสถ์บนมากขึ้น และมีรถทัวร์เข้ามาเรื่อย ๆ แล้วสิ่งนี้ไม่ได้กระทบกระเทือนกับวิถีชีวิตชุมชนเลย มีแต่จะดียิ่งขึ้นครับ
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

คุณเสริมศักดิ์ ละอองศรี

      เห็นพระแล้วผมฉุกคิดได้อย่างหนึ่งว่า คนเราเมื่ออายุครบบวชแล้วก็ควรจะบวช ผมเองก็อยากจะบวชสักครั้งในชีวิตครับ บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ และได้มาเดินธรรมยาตราสักครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัวและตัวเองด้วยครับ
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

ด.ช.ศราวุฒิ ทองประกอบ

      ผมรู้สึกดีใจที่มีโครงการธรรมยาตรา ทุกครั้งที่เห็นพระทำ ให้ผมถามว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ การมาร่วมกิจกรรมนี้ทำให้รู้ว่า ผมเกิดมาสร้างบารมี ผมอยากบวช จะได้ส่งบุญให้แม่และเรียนรู้พระธรรมวินัย หาสัจธรรมชีวิต ไม่ใช่เพียงอยู่บ้านอ่านหนังสือในช่วงปิดเทอม ผมจึงอยากเป็นหนึ่งในโครงการบวชสามเณรล้านรูปที่จะถึงนี้ด้วยครับ
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

Michael Petersen ชาวเดนมาร์ก

      ผมมาที่นี่เพื่อโปรยดอกไม้ให้แก่พระธรรมยาตรา ผมซาบซึ้งกับสิ่งดี ๆ ที่วัดพระ-ธรรมกายมอบให้ผม ดังนั้นผมจึงอยากตอบแทน งานนี้เป็นงานที่ใหญ่มาก ๆ สำหรับผมปีที่แล้วผมได้เห็นงานแบบนี้ในโทรทัศน์ ผมโชคดีมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยตัวเอง เพราะทำ ให้ผมรู้สึกถึงความแตกต่างเมื่อได้มาอยู่ในเหตุการณ์ และได้มาเห็นว่าทุกคนมีความสุขมาก
 

นานาทัศนะ ธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 5

Dagfinn Valland ชาวนอร์เวย์

      เป็นกิจกรรมที่โดดเด่นมาก เป็นการพิสูจน์ว่าพระพุทธศาสนาเข้มแข็งมากในประเทศไทย ทุก ๆ คนดูมีความสุขมากกับพิธีกรรมนี้ ผมได้สังเกตเห็นเป็นพิเศษว่าตอนที่งานเลิก แม้จะรู้จักกันหรือไม่ แต่พวกเขาทุกคนเป็นเหมือนเพื่อนกัน พวกเขายิ้มแย้มแจ่มใส เป็นสิ่งที่น่าดูน่าชมมากครับ ผมไม่เคยเห็นเช่นนี้จากที่ไหน แม้แต่ในประเทศของผมเอง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร