วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธรรมยาตราฯ วันที่ ๑๑-๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ทบทวนบุญ
เรื่อง : มาตา, บทกลอน : อัตตทันต์

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์
พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง
วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรยดาวรวยต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา
ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

วันที่ ๑๒-๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมดูแลศาสนสถานร่วมกับชุมชน
๑. วัดโบสถ์บน จ.นนทบุรี ๒. วัดไทยเจริญ จ.นนทบุรี ๓. วัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี
๔. วัดโตนด จ.นนทบุรี     ๕. วัดกู้ จ.นนทบุรี             ๖. วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี
๗. วัดตะเคียน จ.นนทบุรี  ๘. วัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี  ๙. วัดโพธิ์เอน จ.นนทบุรี ๑๐. วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. วัดโบสถ์บน จ.นนทบุรี
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. วัดไทยเจริญ จ.นนทบุรี
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. วัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. วัดโตนด จ.นนทบุรี
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๕. วัดกู้ จ.นนทบุรี
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๖. วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๗. วัดตะเคียน จ.นนทบุรี
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๘. วัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๙. วัดโพธิ์เอน จ.นนทบุรี
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐. วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

 

วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พระผู้ปราบมาร ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

      ถึงสิบเอ็ดมกรามาวัดโบสถ์ฯ
พุทธบุตรใจช่วงโชติในกลางใส
สาธุชนปีติล้นเอ่อท้นใจ
ณ ถิ่นนี้ธรรมอำ ไพในวันเพ็ญ!
      ต่างยิ้มรับขับขานสาธุก้อง
ใจฟูฟ่องมองพระมาอิ่มตาเห็น
โปรยดาวรวยช่วยต้อนรับใจกลับเย็น
ณ โบสถ์บนคืนวันเพ็ญเห็นธรรมกาย.

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พิธีตักบาตรพุทธบุตรกว่า ๑,๕๐๐ รูป
ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

กิจกรรมโปรยดาวรวยต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา 
บริเวณที่ดินตรงข้ามวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

     เงาพุทธบุตรทาบทา “บางปลา” แพร้ว
สมณะแก้วแน่แน่วในกลางใส
แสงแดดบ่ายฉายโชนย้ำฉ่ำอำไพ
หยาดเหงื่อแก้วรินไหลใจชุ่มเย็น
     สาธุชนปลื้มปริ่มยิ้มสู้แสง
ใจแข็งแกร่งแรงศรัทธาสองตาเห็น
สาธุการกึกก้องฟ้าฝ่าแสงเย็น
ต้อนรับพระผู้เป็นเช่นยอดเนื้อนาฯ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร