วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธรรมยาตราฯ วันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ทบทวนบุญ
เรื่อง : มาตา, บทกลอน : อัตตทันต์

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์
พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง
วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พิธีตักบาตรพุทธบุตรกว่า ๑,๕๐๐ รูป
บริเวณคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมดูแลศาสนสถานร่วมกับชุมชน
๑. วัดกก กรุงเทพฯ              ๒. วัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพฯ               ๓. วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
๔. วัดเทพพล กรุงเทพฯ       ๕. วัดภาวนาภิรตาราม กรุงเทพฯ

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. วัดกก กรุงเทพฯ
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. วัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพฯ
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. วัดเทพพล กรุงเทพฯ
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๕. วัดภาวนาภิรตาราม กรุงเทพฯ

 

วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พิธีตักบาตรพุทธบุตร ๑,๕๕๙ รูป
บริเวณที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำ บลท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

กิจกรรมโปรยดาวรวยต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา และพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

        ดุจนักรบอาชาไนยเกรียงไกรก้อง
ชนะอริทั่วทั้งผองด้วยแกร่งกล้า
เคลื่อนกองทัพกลับเมืองหลวงแดนจากมา
ชาวประชาต่างแซ่ซ้องกู่ก้องชัย!
        คือพุทธบุตรกองพันหัวใจเพชร
เผยแผ่ธรรมกรำ ศึกเสร็จงามไสว
กลับถึง “วัดพระธรรมกาย” ถิ่นอำไพ
น้อมดวงใจกราบต้อนรับการกลับมา.

 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

โอวาทพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

       วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติ ที่ลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญได้บรรลุผลสำเร็จในภารกิจธรรมยาตรา บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร ในอนุสรณ์สถานทั้ง ๗ แห่ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑คือวันนี้ วัแห่งชัยชนะ ชิตัง เม หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติใจเป็นอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดี ต้อนรับ และอนุโมทนาบุญกับลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญทุก ๆ รูป รวมทั้งลูก ๆ กองพลจักรพรรดิดาวรวย ตลอดจนลูก ๆวีทั้งหลาย ทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกภาคส่วน ที่ได้ช่วยกันเสียสละมารับบุญนี้กันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง แล้วก็ทำกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ

       ตลอดระยะเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา ลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญได้ตั้งใจฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้ และมุ่งมั่นที่จะทำ ภารกิจงานพระพุทธศาสนากันอย่างแข็งขันได้ร่วมกันทำ กิจกรรมดูแลศาสนสถานตามเส้นทางพระผู้ปราบมาร รวมทั้งลูก ๆ กองพลจักรพรรดิดาวรวย และลูกผู้มีบุญทั้งหลาย ก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างบุญกันอย่างเบิกบาน สนุกสนานบุญบันเทิง เป็นที่รื่นเริงใจและอนุโมทนาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

       สาธุชนผู้มีบุญที่ได้มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ก็พลอยมีความปลื้มปีติ เบิกบานใจ มีความสุข อิ่มอกอิ่มใจและประทับใจ ยิ่งได้เห็นอากัปกิริยาที่สงบเสงี่ยม สง่างาม และข้อวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสของลูก ๆกองพันเนื้อนาบุญ เขาก็ยิ่งเพิ่มพูนศรัทธา ทำให้อยากเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมมากขึ้น บางท่านที่ห่างวัดมานานก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างความดี ช่วยกันพัฒนาวัด ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ทำให้เกิดกำลังใจที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา รู้สึกรักและหวงแหนพระพุทธศาสนาขึ้นมาอย่างจับใจ สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณแห่งความเจริญรุ่ง เ รืองของพระพุทธศาสนาที่กำลังเกิดขึ้น เมื่อภาพแห่งความดีของลูกทุก ๆ รูป ทุก ๆ คนได้เผยแพร่ออกไปเป็นภาพทัสนานุตริยะ คือ การเห็นอันประเสริฐที่หาดูได้ยากนี้ ทำให้เขาเกิดกุศลธรรมขึ้นในจิตใจ และทำให้คนทั้งโลกได้รู้ว่า พระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต อีกทั้งยังเป็นหลักใจของมวลมนุษยชาติ ที่ทำให้เขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีชัยชนะ ทั้งนี้ก็ด้วยอาศัยลูก ๆกองพันเนื้อนาบุญทุกรูป และลูกผู้มีบุญทุกท่าน ที่ได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดี ดังนั้นลูกกองพันเนื้อนาบุญที่รักทั้งหลายจึงได้ชื่อว่า เป็นต้นบุญต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตของชาวโลก และเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

       แม้ภารกิจนี้ได้บรรลุผลสำเร็จไปแล้วก็ตาม แต่ว่าเรายังมีภารกิจที่สำคัญรอคอยอยู่ คือหลังจากนี้ไปอีกราวหนึ่งเดือนเศษ ลูกทุก ๆ รูปก็จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับโครงการบวชสามเณรล้านรูป ซึ่งต้องไปช่วยกันทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง ดูแลสามเณรผู้มีบุญเป็นเรือนล้าน ผู้ที่จะมาบรรพชาภาคฤดูร้อนในปีนี้เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก จะได้ปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้แก่น้อง ๆ สามเณร ช่วยกันสร้างสามเณรดีที่โลกต้องการดังนั้นให้ลูกอยู่สร้างบารมีด้วยกันต่อไปให้ครบหมดทุก ๆ รูปนะ ลูกจะได้ไปทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรให้แก่น้อง ๆ สามเณรตัวน้อย ๆ ผู้ที่ยังใหม่อยู่ในธรรมวินัยนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลและประคับประคองเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพื่อให้น้องสามเณรได้ฝึกตน พัฒนาจิตใจให้มีธรรมะ มีคุณธรรม และอดทนเข้มแข็งในการสร้างบารมีเหมือนอย่างที่พวกลูกเป็น แต่เนื่องจากว่าน้องสามเณรส่วนใหญ่ยังเด็กอยู่ ก็อาจจะซุกซนบ้าง ลูกก็จะต้องใจเย็น ๆ ค่อย ๆ พูด ค่อย ๆ จา ค่อย ๆ อบรมสั่งสอนกันไป ให้มีเมตตา มีความรัก และความปรารถนาดีแล้วค่อย ๆ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ ให้น้องสามเณรได้บรรลุเป้าหมายในการมาบวชได้เข้าถึงธรรม และให้เป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุของพระพุทธศาสนา เหมือนอย่างที่ลูกเป็น ขอให้ลูกกองพันเนื้อนาบุญทุกรูปทุ่มเทชีวิตจิตใจ เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จสมบูรณ์อย่างเป็นอัศจรรย์นะลูกนะ
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร