หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๒๔ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗..........................................................................................................................................


บั้งไฟพญานาค กับการสืบสานวัฒนธรรมอันงดงาม
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

         ในช่วงวันที่ ๒๘- ๒๙ ตุลาคม ที่จะถึงนี้ ซึ่งเรามีนัดหมายกันที่ริมฝั่งโขงทั้งสองฝั่ง ฝั่งประเทศไทยก็ที่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ...

..........................................................................................................................................


เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

         ลูกเอ๊ย พ่อแม่ ครูอาจารย์ ไม่เคยสอนให้ลูกสูบบุหรี่
ไม่เคยสอนให้ลูกเล่นไพ่ ไม่เคยสอนให้ลูกโกหก...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"ถ้าไม่มีเวลามาวัด แต่ฝากปัจจัยมาทำบุญแทน"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         หลวงพ่อเจ้าคะ ลูกเคยชวนญาติมาทำบุญด้วยกันที่วัด แต่เขาไม่ยอมมาค่ะ ได้แต่ฝากปัจจัยมาทำบุญด้วยทุกครั้ง...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"จำเป็นไหม เวลาทำบุญแล้ว ต้องกรวดน้ำด้วยทุกครั้ง"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

          หลวงพ่อครับ ทำไมเวลาทำบุญต้องกรวดน้ำด้วย ไม่ทราบว่าธรรมเนียมการกรวดน้ำมีที่มาที่ไปอย่างไร...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"พุทธศาสนิกชน ควรปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงเข้าพรรษา"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         หลวงพ่อครับ ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงเข้าพรรษานี้ จึงจะได้บุญเต็มที่ครับ...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"ทำบุญแล้วอธิษฐาน เป็นการหวังผลตอบแทนหรือไม่"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         นมัสการหลวงพ่อครับ บางคนคิดว่า การทำบุญนั้นไม่ต้องอธิษฐาน เพราะถ้าอธิษฐานแล้ว เชื่อว่าเป็นการโลภ หรือหวังผลตอบแทน...

..........................................................................................................................................


มหารัตนวิหารคด รอบมหาธรรมกายเจดีย์
รวมพุทธบริษัท ๔ ทั่วโลก ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
โดย : วรวรรณ ถนอมพงษ

        ภาพมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ใกล้จะบังเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกยุค "กึ่งพุทธกาล" ที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกมาบำเพ็ญบุญกับ "พุทธบุตรเนื้อนาบุญ" ทีละแสนองค์ สองแสนองค์ สามแสนองค์ เป็นจริงในยุคนี้ ...

..........................................................................................................................................


สู่มหาผลานิสงส์เกินค่า ร่วมสถาปนามหารัตนวิหารคด
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

        สักวันหนึ่ง ผู้มีบุญจะมารอบมหาธรรมกายเจดีย์ เต็มแน่นไปหมด จะมีภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญ อายุพระศาสนา ท่านจะให้โอกาสเราสั่งสมบารมี ให้เกียรติแก่สถานที่ตรงนี้ จะมาร่วมชุมนุมกันเป็นแสน...

..........................................................................................................................................


พุทธประวัติ
หน่วยของเวลา "มหากัป"
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

       เรามาศึกษากาลเวลาที่เรียกว่า อสงไขย ที่เราได้ยินว่า ๒๐ อสงไขย ๔๐ อสงไขย ๘๐ อสงไขย อสงไขยคืออะไร...

..........................................................................................................................................


พิธีอัญเชิญพุทธปฏิมากรขึ้นประดิษฐานบนยอดโดมอาคาร ๖๐ ปี
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

         การที่เราได้มาบูชาบุคคลผู้ควรบูชาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดในชีวิต เป็นการบูชาทักขิไณยบุคคลอันเยี่ยมที่หาได้ยากยิ่งในโลก...

..........................................................................................................................................


อนันต์ (BEST CEO) เศรษฐีหุ้นไทย ที่รวยที่สุด..!!
โดย : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์

         ๑.๖ หมื่นล้าน หรือ ๑๖,๓๗๓,๓๗๐,๓๑๔ บาท เป็นเม็ดเงินที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าเขาคือ เศรษฐีหุ้นไทย ที่รวยที่สุด..!!
จนทำให้หลายคนต้องหันมาสนใจ
...

..........................................................................................................................................


Smile World
"วัดพุทธเอาว์สบวร์ก ประเทศเยอรมนี"
โดย : บุณฑริกา

         สันติสุขของชาวเยอรมัน ได้กลับคืนมาอีกครั้ง เมื่อเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออก ได้หันหน้าเข้าหากัน...

..........................................................................................................................................


สกู๊ปพิเศษ
"เทพธิดา..แม่ค้าขายปลา"

โดย : กองบรรณาธิการ

         สกู๊ปพิเศษหน้านี้ เป็นเรื่องราว สะเทือนความคาดคิด
จนเราต้องนำเสนอเพื่อขยายผลต่อไป เพราะใครจะคิดบ้างว่า...

..........................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (ปีปัจจุบัน)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |


 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org