.....ในการทำงาน..จงฝึกฝนให้ชำนาญ ให้ดีที่สุดในโลก ให้เป็นยิ่งกว่ามืออาชีพ
...อ่านต่อ
.....แม้เราจะประจำฝ่ายใดก็ตาม ก็ให้ทำหน้าที่สองอย่าง ทั้งรุกและรับไปพร้อมๆ กัน
...อ่านต่อ
.....เรามักจะ…ติดใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เรื่องปลีกย่อยกัน อย่าไปสนใจการกระทบกระทั่งและอุปสรรค
...อ่านต่อ
.....ให้ลูกทุกคน ทุ่มเทชีวิตจิตใจ ทรหดอดทนมากๆ ให้เหมือนรุ่นบุกเบิกที่สร้างวัด
...อ่านต่อ
.....การลอยกระทงของเรานี้ แตกต่างจากที่เขาลอยกัน เพราะกระทงของเราที่ลอยนี้
...อ่านต่อ
.....หากลูกทุกคน… มีความรักความปรารถนาดีซึ่งกันและกันแล้ว
...อ่านต่อ
.....รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เรายังต้องอาศัยสังขารนี้ในการสร้างบารมี
...อ่านต่อ
.....คำว่า "บุญหล่นทับ" ไม่เคยมี มีแต่บุญบารมีจะเกิดขึ้น เราต้องสร้าง
...อ่านต่อ
.....กิจวัตรกิจกรรมทุกอย่างในวัด ล้วนเป็นทางมาแห่งบุญกุศลทั้งนั้น แล้วแต่ใครฉลาด
...อ่านต่อ
.....เรายังอยู่ในวัยแข็งแรง ความชรายังไม่ปรากฏ มีแต่ความสดใส เหมือนดอกไม้บาน
...อ่านต่อ
.....รู้ตัวกันหรือเปล่าว่า…เรามีบุญเยอะ เมื่อใดที่เราเข้าถึงธรรมกาย
...อ่านต่อ
ลูกทุกคน…เป็นผู้มีบุญที่ได้สั่งสมมาอย่างดี จึงได้รู้วิธีที่จะเข้าถึงพะรัตนตรัยในตัว
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม..ต้องทำตลอดเวลาควบคู่กับการทำงาน ทำอย่างนี้จะเป็นผลให้จิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์
...อ่านต่อ
.....การปฏิบัติธรรมเป็นงานทางใจ ไม่ต้องใช้แรงแบกหาม เราสามารถทำควบคู่ไปกับภารกิจอื่นๆ ได้
...อ่านต่อ
ถ้อยคำใด…เป็นปรปักษ์ต่อการหยุดนิ่ง พูดแล้วเขาสูญเสียความสงบใจ
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้ได้ตลอดเวลา และต้องทำไม่ให้ขาดเลยแม้เพียงวันเดียว
...อ่านต่อ
ทางโลกจะให้ถึงที่หมายก็ต้องไปให้เร็ว แต่ทางธรรม ต้องหยุดนิ่ง
...อ่านต่อ
อย่าท้อถอยต่อการสร้างบารมี อย่าเพิ่งเบื่อหน่าย เหนื่อยนัก เราก็พัก
...อ่านต่อ
อาการตึงเวลานั่งธรรมะ เป็นอาการที่ฟ้องว่า… เราตั้งใจมากเกินไป ทำไม่ถูกวิธี
...อ่านต่อ
.....เมื่อเราปฏิบัติธรรม อย่ากังวลว่า…ประสบการณ์ภายใน จะดีขึ้น คงที่
...อ่านต่อ
.....การปฏิบัติธรรมในแต่ละวันไม่เหมือนกัน บางวันอยากภาวนา บางวันไม่อยากภาวนา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร