มูลนิธิท่านคุณหญิงประภาศรี กำลังเอก ร่วมกับ ชมรมรัตนเวชในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จัดโครงการอภิบาลสงฆ์ 1,400 รูป จาก 220 วัด และมอบธงให้กับวัดที่เข้าร่วมโครงการกฐินปลอดเหล้า จำนวน 104 วัดในเขตจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ สถาบันพลศึกษา จังหวัดอ่างทอง
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมชโย) นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล กัลยาณมิตรอัมพร กิ๊ฟท์ กัลยาณมิตรสัมพันธ์ เสริมชีพ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากมูลนิธิธรรมกาย ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
ภาพที่1 - วัดพุทธเดนมาร์ค ประเทศเดนมาร์ก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี มีสาธุชนกว่า 250 คนเข้าร่วมพิธี โดยมีกัลยาณมิตรไมเคิล กัลยาณมิตร ล้อม ดัลส์การ์ด เยนเซ่น ประธานทอดกฐินสามัคคี นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน แล้วน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่พระมหาสมัย ญานิสสโร จากนั้นคณะสงฆ์แสดงธรรมและอนุโมทนาบุญแก่สาธุชน
...อ่านต่อ
การทอดกฐิน นับเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน การทำบุญทอดกฐินจัดเป็นกาลทานทำได้เพียงปีละ ๑ ครั้งและต้องทำในกำหนดเวลาที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ เป็นบุญที่พิเศษกว่าบุญอื่น ด้วยเหตุหลายประการอาทิเช่น เกิดจากพุทธประสงค์ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าของพระภิกษุสงฆ์ จึงทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อผลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่าได้ เนื่องจากในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาพระภิกษุทุกรูปต้องจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งงดไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลาถึง ๓ เดือน จนถึงวันออกพรรษาคือ สิ้นราตรีวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ หลังออกพรรษาไ
...อ่านต่อ
กฐิน... สำหรับมูลเหตุที่ทำนั้น เพื่อให้ภิกษุสงฆ์มีโอกาสได้ผลัดเปลี่ยนไตรจีวรใหม่ เนื่องจากของเก่าใช้นุ่งห่มมาตลอดระยะเวลาสามเดือนที่เข้าพรรษา ย่อมเก่า จากที่ภิกษุชาวเมืองปาฐา ๓๐ รูปพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ พระเชตวันมหาวิหาร ไปไม่ทันวันเข้าพรรษา จึงพักจำพรรษา ที่เมืองสาเกตุพอออกพรรษาแล้วพากันเดินกรำฝน จีวรเปียกชุ่มด้วยน้ำฝน พอไปถึงแล้วก็เข้าเผ้าพระองค์ทรงเห็นความลำบากของภิกษุเหล่านั้นจึงอนุญาตให้รับผ้ากฐินได้ นางวิสาขาทราบความประสงค์จึงนำผ้ากฐินมาถวายเป็นคนแรก จึงถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้
...อ่านต่อ
การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ เนื่องจากในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาพระภิกษุทุกรูปต้องจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งงดไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลาถึง ๓ เดือน จนถึงวันออกพรรษาคือ สิ้นราตรีวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ หลังออกพรรษาไปแล้วจึงจะมีการทอดกฐินกันศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและตระหนัก ถึงอานิสงส์อันไพศาลของการทอดกฐิน
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มอบหมายให้พระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล พลอากาศเอก วีระวุธ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ นายแพทย์พรชัย พิญญพงศ์ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนนำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วม ในเขตตำบลบางปากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งมีชาวบ้านผู้ประสบภัยมารอรับเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดการโครงการอบรมนักเรียนผู้นำต้นแบบ Moral Youth Leader Project; MY Leader Project โครงการ 2 ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 ถึง วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2550 ณ ห้อง SPD7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่าย D-Mind Camp ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย เมื่อระหว่างวันที่ 7 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมจัดพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณร 84,000 รูป ที่จัดขึ้นทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจาก 8 โรงเรียนด้วยกันในอำเภอคลองหลวง ประกอบด้วย โรงเรียนประถมธรรมศาสตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โรงเรียนลำสนุ่น โรงเรียนตะวันเรือง โรงเรียนหัตถสารเกษตร โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต
...อ่านต่อ
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ภาคใต้ในปัจจุบัน จะยังไม่สงบลงนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีของพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงคนต่างพื้นที่ ซึ่งได้เดินทางมาร่วมงานบุญในพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุ 266 วัด
...อ่านต่อ
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ศิษยานุศิษย์ทั่วโลกพร้อมใจกันปฏิบัติธรรม สร้างมหาทานบารมี น้อมถวายบูชาธรรม เนื่องในวาระครบ ๑๒๓ ปี วันคล้ายวันก่อเกิดกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
...อ่านต่อ
  เรื่องใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน คงหนีไม่พ้นเรื่อง ปัจจัย ๔ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค วันนี้จะขอพูดถึงเรื่อง การแต่งกาย ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่มนุษย์เราให้ความสำคัญกันมาก จนกระทั่งเกิดเป็นแฟชั่นออกมาหลากหลาย ทั้งทรงผม เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าฯลฯ
...อ่านต่อ
 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเคปทาวน์ (แอฟริกาใต้) ในวันที่มีสายรุ้งทอดยาวมาสู่หลังคา และจานรับสัญญาณ DMC เป็นสัญญาณว่า เป็นการเปิดต้อนรับสมาชิกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และสีผิว มาร่วมปฏิบัติธรรมทุกวัน เพื่อศึกษาวิชชาที่แท้จริงของชีวิต
...อ่านต่อ
  มูลนิธิคุณพุ่ม ในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ร่วมกับ IBS หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียงเฉลิมพระเกียรติขึ้น ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550
...อ่านต่อ
เนื่องในวาระครบ ๑๒๓ ปี วันคล้ายวันก่อเกิดกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ในวันนี้ศิษยานุศิษย์ทั่วโลกพร้อมใจกันปฏิบัติธรรม สร้างมหาทานบารมี น้อมถวายบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่
...อ่านต่อ
IBS หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในฐานะศูนย์ประสานงานชมรมพุทธ ในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชน โดยเน้นจากพี่เยาวชน ไปสู่น้องเยาวชน และมุ่งมั่นให้สังคมร่มเย็นโดยพลังคนหนุ่มสาว ด้วยมโนปณิธานในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี
...อ่านต่อ
เมื่อวันครูวิชชาธรรมกาย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 26 กันยายน พุทธศักราช 2550 นับเป็นเวลา 90 ปีของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ผู้ค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อมารำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้ได้อุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนา มาร่วมเป็นสักขีพยานในความมุ่งมั่นสามัคคีของเหล่าศิษยานุศิษย์ แล้วมาช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลก สมกับที่ทุกคนได้เกิดมาสร้างบุญ สั่งสมบารมี
...อ่านต่อ
พระราชวรนายกเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องการพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดีมีความสามารถ โดยยึดหลักมรรคมีองค์มีองค์ 8 ระดับพื้นฐาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดการประชุมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเมื่อ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2550 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดเชียวโอสถ
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียนติดจานดาวธรรม ไว้ในโรงเรียน เป็นดาวเทียมรายการจากช่อง DMC สถานีที่เป็นสื่อสีขาว ให้ความรู้ในพระพุทธศาสนา ศึกษาได้ทุกเพศทุกวัย จากมีรายการที่ให้สาระประโยชน์และบันเทิง ตลอดทั้งวัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้ได้ไปเก็บข้อมูลที่ โรงเรียนขจรทรัพย์บำรุง จังหวัดปทุมธานี โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสาทร บุญเสริม และอาจารย์ผู้ดูแล
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กิจกรรมวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2550 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุม VIP 2 อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ โดยมีสมาชิกจากศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร