จังหวัดปทุมธานีร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรพระกว่า 1,000 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และช่วยเหลือคณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อเช้าวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2551 ณ บริเวณตลาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระราชปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ
การศึกษาภาษาบาลีตามสำนักเรียนต่าง ๆ ของวัดทั่วประเทศ ที่นับเป็นภารกิจหลักที่ทุกสำนักเรียนให้ความสำคัญ เนื่องจากการศึกษาพระบาลีนี้ เป็นการรักษาคำสอนในพระพุทธศาสนา เป็นภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ศึกษาต้องมีความตั้งใจ เอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งโดยต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีการศึกษาที่เป็นช่วงเวลาการเรียนการสอน เพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาทดสอบภูมิรู้ นอกจากจะเป็นการบ่งชี้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้ศึกษาแล้ว
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาในต่างแดน พุทธศาสนิกชนที่มีถิ่นพำนักอาศัยในประเทศต่าง ๆ ที่มีวัดเป็นศาสนสถานที่พึ่งทางจิตใจ ด้วยการให้ความสำคัญกับวันหยุดในวันอาทิตย์ เข้าวัดปฏิบัติธรรม นำครอบครัวทั้งผู้ปกครองและบุตรหลานของตน ได้เข้าศึกษาและปฏิบัติตามความรู้ในพระพุทธศาสนา เหล่านี้จะนำมาซึ่งความสุขความอบอุ่นของครอบครัว ได้อย่างดียิ่งอีกประการหนึ่ง
...อ่านต่อ
เป็นอีกหนึ่งกระแสแห่งความดีที่ร่วมกันจัดให้มีขึ้น เพื่อความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา ที่กำลังแผ่กระจายออกสู่หลาย ๆ พื้นที่ ในหลาย ๆ จังหวัด ทั่วประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ โดยครั้งนี้ก็เช่นกัน ประชาชนในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ในโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วประเทศไทย
...อ่านต่อ
แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาความไม่สงบใน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหานี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสั่งสมคุณความดีของพุทธบริษัททั้ง 4 ใน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จากการจัดให้มีพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 34 แล้วนี้ที่จังหวัดยะลา
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญที่เกิดจากความพร้อมเพรียงร่วมมือกันจัดให้มีขึ้น จากความศรัทธามั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา และความผูกพันของพุทธบริษัท 4 ที่อยู่เย็นเป็นสุขในแผ่นดินพระพุทธศาสนา ที่ผ่านมาในหลายจังหวัดทะยอยกันจัดให้มีขึ้นมาแล้วอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดงานมหาสังฆทานและตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณร 1,000 รูป เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
...อ่านต่อ
โรงเรียนวัดบ้านขุน เปิดการเรียนการสอนขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ในนามโรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา สาขาวัดบ้านขุน ตั้งอยู่ที่ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยใช้กุฏิที่พักและศาลาเป็นที่เรียน ให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
...อ่านต่อ
จากการติดตามกระแสการทำความดี ที่กำลังแผ่ขยายไปทั่วทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศอยู่ในระยะนี้ นั่นก็คือโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
...อ่านต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าในหลักธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางหนึ่งคือการได้เข้าศึกษาที่มีการเรียนและจัดสอบที่เรียกว่า “การเรียนการสอนธรรมศึกษา” สำหรับฆราวาส ส่วนทางฝ่ายพระภิกษุสามเณรเรียกว่า “นักธรรม” เป็นหลักสูตรในระดับชั้นตั้งแต่ ธรรมศึกษาชั้นตรี- โท- เอก ซึ่งไม่เฉพาะแต่ภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยปัจจุบันการจัดให้มีการเรียนการสอบในต่างประเทศจัดให้มีขึ้นเช่นกัน
...อ่านต่อ
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทานตักบาตรคณะสงฆ์ 1,600 กว่ารูป จากวัดต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น งานจัดขึ้นที่ถนนกลางเมือง หน้าสถานีตำรวจ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพกิตติรังษี
...อ่านต่อ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาส วัดสุวรรณารามฯ , กรรมการมหาเถรสมาคม
...อ่านต่อ
ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2551 ระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม ทางวัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ ยุวธรรมทายาท ระดับการศึกษา (ป.5-ป.6) มัชฌิมธรรมทายาท (ม.1-ม.6) ธรรมทายาท (ปวส.-อุดมศึกษา) และรุ่นบูชาธรรม 64 ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยคาดว่าจะมีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 1,500-2,000 คน
...อ่านต่อ
สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ กรรมการมหาเถรสมาคม
...อ่านต่อ
จากการที่หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยได้จัดโครงการตักบาตรถวายสังฆทาน เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ท่านไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ อันเนื่องจากความไม่สงบในพื้นที่นั่นเอง โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551 ณ บริเวณถนนหน้าวัดพระธาตุหริภุญไชย ริมน้ำกวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีพิธีตักบาตรคณะสงฆ์จำนวน 1,000 รูป
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550 ท่านเจ้าประคุณสงัด แห่งวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่พระพรหมจริยาจารย์ หรือชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ ซึ่งถือเป็นเจ้าคณะใหญ่รูปแรกที่พำนักอยู่ในภูมิภาค ทั้งนี้เนื่องจากมหาเถรสมาคมมองว่า การแก้ปัญหาภาคใต้ของคณะสงฆ์นั้น
...อ่านต่อ
นับว่าเป็นจังหวัดที่มีประวัติความสำคัญแห่งพระพุทธศาสนามายาวนาน ด้วยดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา โอกาสนี้ได้ความพร้อมเพรียงในการร่วมกันจัดงานบุญขึ้น ณ ด้านหน้าพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มีการจัดงานถวายมหาสังฆทานและตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูป ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551 ซึ่งงานในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป ใน 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วประเทศ
...อ่านต่อ
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ. ๖) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม
...อ่านต่อ
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็นวันมาฆบูชา วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จัดงานบุญใหญ่ตั้งแต่เวลา 6.30 – 20.00 น. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลักอุดมการณ์ของชาวพุทธ คือ “ละชั่ว ทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส” ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์ ด้วยปฏิบัติบุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ ได้แก่ ทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
หากเรากำลังยืนอยู่บนแผ่นดินที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยศึกษาภูมิหลังประวัติศาสตร์ ตลอดจนไม่รู้สถานการณ์สังคมในปัจจุบัน และไม่สามารถสื่อสารผ่านภาใดๆ กับคนในท้องถิ่นได้เลยเราจะซึมซับความประทับใจในเรื่องใดเป็นอันดับแรก แน่นอนว่าคำตอบ คือ ความหมายดีๆที่สื่อผ่านดวงตาและรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ ซึ่งเป็นภาษาใจที่ไม่เคยแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใด
...อ่านต่อ
ถือได้ว่า เป็นวาระแห่งการจัดงานบุญในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ที่จัดให้มีขึ้นในทุกๆเดือน โดยในครั้งนี้โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) และศูนย์กัลยาณมิตรยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, หาดใหญ่ พร้อมทั้งกัลยาณมิตรทั่วโลก ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์๒๖๖วัด พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ๔จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๓๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
...อ่านต่อ
มุทิตาสักการะ ๖๒ ปี พระธรรมกิตติวงศ์ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร